Kies uw kerk
Kinderen

Vormsel

Was de doop een keuze van de ouders; het Vormsel is (ook) een keuze van het kind dat in groep 8 en inmiddels 11 of 12 jaar oud, flink op weg is naar volwassenheid. Het derde groeimoment waarbij een inleidingssacrament past, is het Vormsel. Elk jaar worden de kinderen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd om mee te doen. Ook aan het Vormsel gaat een voorbereidingstraject vooraf, net als bij de Eerste Communie. Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of door één van zijn assistenten. Voor informatie over de viering en voorbereiding kunt u terecht bij de werkgroep Vormsel van uw geloofsgemeenschap. 
 

 • Best in de H. Antoniuskerk 
  Heilig Vormsel in Best in de Antoniuskerk door vicaris-generaal Lamers op zaterdag 25 november 2023 om 19.00 uur.
 • Oost-, West- en Middelbeers in de Sint-Willibrorduskerk door vicaris-generaal Lamers.
  De viering vindt plaats op 16 maart 2024
 • Oirschot in de Petrus Basiliek
  In de Basiliek toediening van het Heilig Vormsel op 2 juni 2024.
  Mocht u het aanmelden gemist hebt dan kunt u dit altijd nog doen via het pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17 Oirschot.

Aanmelden

Als u uw kind wilt opgeven voor het Vormsel, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat