Kies uw kerk

Onze lieve vrouwe van de Heikant kapel

Deze kapel is van zeer recente datum. In de beginjaren negentig werden in Best voorbereidingen getroffen voor het bouwen van twee nieuwe woonwijken aan de westkant van de ringweg. Doordat het aantal praktiserende katholieken toen al sterk was afgenomen, werd geen plaats ingeruimd voor een kerkgebouw. Om toch een religieuze plek te hebben opperde pastoor H. Maas het idee een kapel te bouwen. Het voorstel om dat te doen nabij winkelcentrum Heivelden kon niet de goedkeuring krijgen van veel bewoners. Het was dan ook zeer welkom dat Piet Spierings en zijn vrouw Anneke van Summeren in 2000 een perceel grond schonken, gelegen langs de Heuveleindseweg. Wel diende het bestemmingsplan hiervoor gewijzigd te worden.

De bouw is grotendeels in eigen beheer uitgevoerd, omdat het anders niet te betalen was. Pastoor Maas benaderde hiervoor buurtvereniging ‘De Heikant’ die de gevraagde taak op zich nam. Ook enkele vrijwilligers van buiten de buurtvereniging hebben een steentje bijgedragen. De Bestse architect René Westerlaken maakte het ontwerp. Om aan geld te komen werd door pastoor Maas een kapelfonds opgericht. Toen hij zijn 40-jarig priesterjubileum op 4 juni 1995 vierde wilde hij geen cadeau maar wel geld voor het fonds. Op 5 mei 2001 werd de nieuwe kapel door de Bossche bisschop A. Hurkmans ingezegend. In de kapel staat het Mariabeeld ‘Moeder van Goede Raad’. De Bestenaar Leo van der Sangen maakte gratis een drieluik voor de kapel, voorstellende de Heilige Familie. De overige schilderijen zijn eveneens geschilderd door Leo van der Sangen. Glazenier Jac. Linssen uit Best vervaardigde gratis het glas-en-loodraam met de voorstelling van ‘Maria met kind’. De Stichting Behoud Odulphuskerk betaalde het klokje en de gemeente Best nam de bestratingskosten voor haar rekening. Evenals bij de andere kapellen in Best zorgen buurtbewoners voor het onderhoud. Uit het aantal brandende kaarsjes en de persoonlijke teksten die worden opgeschreven in het boek, blijkt de kapel ook in deze tijd in een behoefte te voorzien.