Kies uw kerk

Doneren aan uw kerk

Doneer en help de Odulphuskerk Eenmalig

€ 3
€ 10
€ 25

Uw postcode en huisnummer

Bedankt dat u wilt doneren. Mogen we uw postcode en huisnummer noteren?

Doneer via iDEAL

Wilt u schenken of nalaten?

Eenmalige schenking
U kunt via iDEAL een eenmalige donatie doen, zie hierboven. U kunt uw bijdrage ook storten op NL57 RABO 0162 6596 87 ten name van de Parochie Sint-Odulphus van Brabant. Vermeld hierbij de naam van uw kerk.

Periodieke schenking
Wilt u ieder halfjaar of jaar een schenking doen, gedurende minimaal 5 jaar? Dat levert u belastingvoordeel op, omdat er geen drempel of maximum geldt. Neem dan contact op met de secretaris van de parochie via secretaris@odulphusvanbrabant.nl.  Wij stellen een 'Overeenkomst voor periodieke gift in geld' met u op die u kunt gebruiken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Erfenis of legaat
Hebt u er weleens over nagedacht om de parochie in uw testament op te nemen? Zo zet u na uw leven iets goeds voort en draagt u op een bijzondere manier bij aan een blijvend mooie plek. De kerk waar u dierbare herinneringen aan hebt, waar u misschien gedoopt bent of uw eerste communie hebt gedaan. En waar u altijd terecht kunt, met al uw zorgen.

Als u de parochie als erfgenaam of legataris wilt aanwijzen, dan hoeft de parochie over de nalatenschap geen erfbelasting te betalen. Uw schenking komt dus 100% ten goede aan de parochie. Uw notaris kan u hierover alles vertellen.

Belastingvoordeel

De parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting (tot zelfs 125%, bedrijven 150%). Als u 5 jaar lang een schenking doet, levert dat nog meer belastingvoordeel op, omdat er geen drempel of maximum geldt. Als u hierin geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de secretaris, via secretaris@odulphusvanbrabant.nl. Wij stellen dan een onderhandse 'Overeenkomst Periodieke gift in geld' met u op.

Doneren voor het behoud van de kerk

De Stichting Behoud Odulphuskerk is een fonds dat geld inzamelt voor de restauratie, het behoud en de verbetering van de Sint-Odulphuskerk in Best. Wilt u een donatie geven voor het behoud van deze monumentale kerk, bekijk dan de pagina over Stichting Behoud Odulphuskerk.