Kies uw kerk

Donaties

Overweegt u om een periodieke donatie aan onze parochie te doen voor een van de lokale geloofsgemeenschappen? Dan is het goed om te weten dat de Belastingdienst een rooms-katholieke parochie aanmerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wat zijn daarvan de voordelen?

Voordelen ANBI-status

De ANBI-status brengt voordelen met zich mee. Een ANBI namelijk is vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op www.belastingdienst.nl.

Geen notariële akte meer nodig

Tot 2014 kon een periodieke gift, alleen (in zijn geheel) afgetrokken worden als de periodieke gift bij notariële akte was vastgelegd. Vanaf 2014 kan gekozen worden om de periodieke gift of via de notaris vast te leggen of via een schriftelijke overeenkomst met de rooms-katholieke instelling. Bij onze parochie zijn aan deze overeenkomst geen kosten verbonden. Zo’n onderhandse akte dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. De Belastingdienst heeft een concept ter beschikking gesteld dat aan de voorwaarden voldoet.

 

Bent u geïnteresseerd?

Voor informatie of het aanvragen van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de administrateur via finadmi@odulphusvanbrabant.nl of (0499) 571 250 (maandag- t/m vrijdagochtend). Bij voorbaat hartelijk dank!