Kies uw kerk
Kinderen

Eerste communie

Ieder jaar worden de kinderen in groep vier van het basisonderwijs uitgenodigd om mee te doen met de Eerste Communie. Het is een jaarlijks hoogtepunt in het parochieleven en in de beleving van de kinderen is het een groot feest. Als het goed is niet alleen vanwege alle aandacht en cadeautjes, maar op de eerste plaats omdat ze voor het eerst volledig de H. Eucharistie meevieren, méé mogen doen aan  de maaltijd van Jezus'. Het tweede initiatie-sacrament.

Aan de viering van de Eerste Communie gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf, waarbij de ouders, de parochie en (in een aantal gevallen) ook de scholen hun aandeel hebben. Informatie over de viering en voorbereiding kan verkregen worden bij de werkgroep Eerste Communievoorbereiding van uw geloofsgemeenschap. Voor 2024 zijn de Eerste Communievieringen gepland op:

 

  • Best in de Sint-Odulphuskerk op 14 april 2024 

  • Spoordonk en Oirschot in de Sint Petrus Basiliek op 26 mei 2024

  • Oost-, West- en Middelbeers in de Sint-Willibrorduskerk op 2 juni 2024


In Best bereiden we gezamenlijk vanuit de H. Antonius- en de Sint-Odulphuskerk de kinderen voor op de dit bijzondere feest. Op zondag 14 april 2024 ontvangen de kinderen uit de groepen 4 van de gemeente Best hun 1e communie. Ons kinderkoor, De Gouden Appeltjes,
zal deze viering muzikaal opluisteren. Tijdens een aantal bijeenkomsten zullen de kinderen tekst en uitleg krijgen over de gebruiken
in de kerk.

De informatieavond zal op maandag 15 januari 2024, om 19:30 uur gehouden worden in de Antoniuskerk. Wilt u een inschrijfformulier ontvangen mail dan naar peterivonnepeelen@home.nl.