Kies uw kerk

Odulphusgebed

God, licht en herder van de gelovigen,

Gij hebt de Heilige Odulphus in Uw Kerk aangesteld

om door woord en voorbeeld

een goede herder te zijn voor Uw volk.

Help ons op zijn voorspraak

het geloof te bewaren dat hij heeft verkondigd

en de weg te volgen waarop hij ons is voorgegaan.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

Bon: Altaarmissaal Nederlandse Kerkprovincie