Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

(Samen) werking in uitvoering:

 

Beste allemaal,

(Samen) werking in uitvoering:

‘Wat ons verenigt, is veel malen groter dan wat ons verdeelt’, Het is een uitspraak die je vaak hoort. In de gevangenis ontdekten de aalmoezeniers al dat samenwerken met de Geestelijk Verzorgers van andere levensbeschouwingen het pastoraat er beter op maakt. Het wordt tijd dat de kerken zich weer laten horen in de samenleving en nadrukkelijker deelnemen aan het maatschappelijk debat. Het is tijd om wakker te worden en de goede dingen te doen. Niet louter omkijken naar wat was, maar nadrukkelijker de rol van de moderne kerk in kaart brengen in woord en daad. 

Moderne kerkleiders moeten zich niet laten afschrikken door kritiek. Paus Franciscus stelt: “Maak je geen zorgen als je kritiek krijgt, maak je ongerust als je nooit wordt bekritiseerd”. Mensen kunnen je bewonderen om je sterke punten, maar zij voelen met je verbonden als je je zwakheden met hen deelt. Wees transparant en authentiek. Als je niet doet wat goed is, vormt niet dat het probleem; je bent zelf het probleem geworden. Laten we de ontdekkingstocht naar een vernieuwde kerk, samen met de andere levensbeschouwingen maar aangaan: vasthouden wat goed is en goede nieuwe wegen ontdekken.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo