Kies uw kerk
banner

Verslag Pater Benjamin van Adventsactie 2015

Van Pater Simon Benjamin hebben we een mooi verslag gekregen van de opbouw van het gemeenschapsgebouw. In de Adventsactie van 2015 hebben we hier aandacht aan besteed, tevens hebben we hier met elkaar een financiële bijdrage aan geleverd. Het verslag en de foto's vind u hieronder.

Onderdak voor Gemeenschapsopbouw in Chennai (India).
Locatie van het project::  de parochie Annanur Chennai.

INHOUD

1.           Groeten.
2.           Iets over het bouwproject (locatie van het bouwproject).
3.           Totale oppervlakte van het bouwproject.
4.           Verantwoording betreffende het gebruikte materiaal en de kosten.
5.           Verantwoording betreffende de kosten van de arbeidsuren.
6.           Dank aan de gulle gevers.
7.           Presentatie van de foto's van het bouwproject.
8.           Afsluiting (uitnodiging voor een bezoek aan het project en tevens aan India).
9.           Foto’s van de kinderen (heel dankbaar zijn ze).

1.           Groeten.
Beste Pastoors Bertens en Joseph, Pastor Brouwer, Mijnheer J.J. Ervens, leden van het bestuur,
Aan u allen hartelijke groeten van mij, Pater Simon Benjamin, Ik hoop en bid, dat u allen gezond bent, samen met mijn parochianen bid ik in deze vastentijd speciaal voor jullie allemaal.
In mijn laatste e-mail van 12 juli 2016 vertelde ik over het begin van de bouw van onze multifunctionele ruimte. Het project is nu klaar, dus met deze brief wil ik jullie over de voltooiing van het project berichten.

2          Iets over het bouwproject (locatie van het bouwproject).
Naam van het project:  Onderdak voor Gemeenschapsopbouw in Chennai (India).
Locatie van het project: de parochie Annanur Chennai.
Chennai valt onder het aartsbisdom Madras-Mylapore. In dit aartsbisdom wonen ruim 300.000 katholieken en er zijn ongeveer 800 katholieke priesters om de gelovigen te dienen.
Op 3 juli 2016 begonnen wij met de bouw en in de eerste week van januari 2017 voltooiden wij het bouwproject.

3.           Totale oppervlakte van het bouwproject.
Ik combineerde de bouw van een multifunctionele ruimte met de woning van een priester.  De reden hiervan; er is niet veel ruimte en zo konden ook de kosten worden gereduceerd.Er was in deze parochie een heel erg kleine woning voor de priester (een kantoortje en een kleine slaapkamer).
Mijn provinciaal wilde een kleine pastorie bouwen(een eetkamer, een keuken en een kleine kamer). Ik besprak met mijn provinciaal de bouw van een zaaltje (waar cathecheselessen kunnen worden gegeven, de parochieraad kan vergaderen, de jeugd bij elkaar kan komen en andere werkgroepen hun activiteiten kunnen ontplooien). Zodoende kon ik een zaaltje op de pastorie bouwen (u kunt dit op de foto's zien) Nu vier ik iedere derde zondag van de maand met de kinderen de H.Mis in dit zaaltje. Het Marialegioen komt er iedere zaterdag bijeen en de parochieraad houdt er zijn vergaderingen. Ook de jeugd komt er vaak bijeen voor verschillende activiteiten.

Hierbij een paar details van het gebouw.De multifunctionele ruimte is 5 bij 4,5 meter,het toilet is 2,5 bij 1,5 meter.
Er is een kleine kamer van 2 bij 1,5 meter,(om paperassen en ander materiaal op te slaan)
De totale oppervlakte van het zaaltje is 15 bij 13 meter.

4.           Verantwoording betreffende het benodigde materiaal en de kosten daarvan.
Door ons gebruikt materiaal:
Stenen, cement, gravel, staal, ventilator, lampen, deur, raam, deur(badkamer)
Raam, wasbak, gootsteen, graniet, tegels, verf, vervoer.

5.           Verantwoording betreffende de arbeidsuren
Arbeidsloon, metselwerk, vloerbedekking leggen, elektriciteit aansluiten, plaatsen van het graniet
Tegelzetten, schilderwerk, ingenieur, lonen.
Totale oppervlakte van de bouw: de totale oppervlakte van de zaal is 15 bij 13 meter
Totale kosten Rs 2000000/-  = Euro (@72  rupees) = 27777.77
Totaal bedrag, dat ik mocht ontvangen Euro 3989.50

6.           Dank aan de gulle gevers
Ik wil heel hartelijk de pastoors Bertens en Joseph, Pastor  Brouwer, de heer J.J. Berkvens, het bestuur en de parochianen bedanken voor hun grote hulp. Door uw financiële hulp kon ik de bouw van de multifunctionele ruimte realiseren. Deze was heel hard nodig.
Nu vier ik in dit zaaltje iedere derde zondag van de maand de H. Mis met de kinderen, het Marialegioen komt er iedere zaterdag bijeen, de vergaderingen van de parochieraad vinden er plaats en de jeugd komt er vaak bijeen voor verschillende activiteiten.

Eerst en vooral wil ik toch ook God bedanken, door Hem konden wij elkaar ontmoeten en dit bouwproject bewerkstelligen, dat zo belangrijk is voor onze kinderen, onze jeugd, onze vrouwen en mannen en de parochieraad.
Ik uit mijn grote dank aan de pastoors Bertens en Joseph, Pastor Brouwer, de heer J.J. Berkvens, het bestuur, de parochianen en alle vrijwilligers voor uw financiële hulp, morele steun en bovenal voor uw waardevolle gebeden. Nogmaals heel hartelijk dank aan u allen.

7.           Presentatie van de foto's van het project
Foto's van het project.
-             Foto 1 tot en met 3 laten het leggen van de eerste steen zien
-             Foto 4 toont ons het hele gebouw (begane grond is de pastorie; eetkamer, keuken en
               kleine kamer. Op de eerste verdieping links het bouwwerk van de multifunctionele ruimte.
-             Foto 5 laat ons de multifunctionele ruimte zien (en de inzegening van de pastorie op de
               begane grond en de multifunctionele ruimte links op de eerste verdieping. Rechts woont de priester.
-             Foto 6 toont ons het binnenaanzicht van de multifunctionele ruimte.
-             Foto 7 laat ons de kleine kamer zien, waar paperassen en ander materiaal kunnen worden
               opgeslagen, en een stalen kast, waarin aktes kunnen worden bewaard.
-             Foto 8 en 9 tonen ons het interieur van de toiletruimte.”?

8.           Afsluiting.

Nu dit project met succes is afgerond wil ik u allen uitnodigen voor een bezoek aan Chennai en wellicht een rondreis door Zuid en Noord India. U bent van harte welkom. Ik zal u graag beherbergen. Moge God u allen tijdens deze vastentijd zegenen en behoeden en ons nog eens samenbrengen voor een andere goede zaak.

Met vriendelijke groeten

Pater Simon Benjamin.

Publicatiedatum: 08 juni 2017