Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – 1 november - Allerheiligen


1 november - Allerheiligen

'Gelukkig die arm zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig die streven naar gerechtigheid of die barmhartig zijn,
want zij zullen kinderen van God worden genoemd!'
( naar Matteüs 5,3.6-8)

overweging bij dit evangelie


Vandaag wil Ik je een nieuwe naam geven - zegt God.
Ik wil je mijn kind noemen, omdat Ik merk hoeveel moeite je doet om christen te zijn,
om de naam van mijn Zoon Jezus waardig te dragen. Ik zie hoe je met zijn ogen naar de wereld
kijkt en hoe je probeert op te komen voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Graag wil Ik jou
daarvoor danken, zegt God. Je bent al een beetje op weg om heilig te worden. En daarom is het
vandaag eigenlijk ook jouw feest. Maak er iets moois van - zegt God - en deel het met elkaar.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
************************************************************************************

Een beetje heilig zijn


We kennen allemaal wel afbeeldingen en beelden van mensen die ons aanspreken
door hun bijzondere manier van leven, en de manier waarop ze Jezus hebben nagevolgd,
en in hun vertrouwen op God. Hun liefde en zorg voor de medemensen, kan een oproep
of voorbeeld zijn voor ons. Ze hebben laten zien dat mensen echt kunnen leven zoals
God het in zijn droom had voorgesteld. We noemen ze daarom; onze heiligen.
Als je het levensverhaal van een heilige leest, merk je dat het eigenlijk altijd om heel
gewone mensen ging, met hun eigen karakter en tekortkomingen. Heiligen zijn meestal
voor ons herkenbaar door hun manier van leven, hun daden en inzet voor anderen,
en hun verlangen om daar gelukkig van te worden. Maar allemaal werden ze op een bepaald
moment zó geraakt door Jezus van Nazareth, dat anderen in hun leefwijze, in hun manier
van omgaan met mensen, hun inzet, mildheid, vertrouwen en enthousiasme, Jezus zelf
herkenden. Zij zijn een inspiratie en wegwijzer voor ons, om te helpen de juiste weg te
vinden naar Gods droom voor ons leven en onze samenleving. Soms zijn ze als een knipper-
licht, andere keer troosten ze ons en geven ons weer kracht en moed om door te gaan.
Bidden we op dit feest van Allerheiligen voor allen, en ook voor onszelf dat we in het spoor
van Jezus door zijn woorden, levenswijze en daden, Gods licht kunnen laten schijnen, en aan
de Goede Boodschap gestalte kunnen geven, zodat zijn Rijk weer een beetje dichterbij komt.
**********************************************************************************

Allerheiligen


De heiligen zijn ons voorgegaan.
En nee, het zijn geen supermensen, geen volmaakte wezens en geen engelen.
Heiligen zijn gewone mensen zoals wij, die de weg zijn gegaan die Jezus hun voorging.
Mensen die oog en oor hadden voor anderen, die met hartelijkheid en zorg leefden
voor hun naaste dichtbij en veraf, en probeerden anderen gelukkig te maken.
Ze hadden meer aandacht voor anderen dan voor zichzelf, naar Jezus voorbeeld.
Allerheiligen, het is uitgenodigd worden om te leven voor de liefde en gerechtigheid.
***************************************************************************Archief preken