Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – achtentwintigste zondag 8 en 9 oktober


Door het jaar - achtentwintigste zondag

'Ga u laten zien aan de priesters', zei Jezus tegen de tien
melaatsen die om hulp schreeuwden. En onderweg werden
ze genezen. Maar slechts één van hen kwam terug om
Jezus te danken.
(naar Lucas 17,12-16)

overweging bij dit zondags evangelie


Ook jou wil Ik graag genezen en nieuw maken - zegt God.
Ik wil je mijn Geest schenken, en mijn liefde in je hart leggen,
zodat je een ander mens wordt, van kop tot teen, tot in de
diepste vezels van je bestaan. Laat Mij de wind zijn in het
zeil van jouw leven, en durf af en toe voor anker te gaan
aan de oever van het evangelie, waar je het stil kunt maken,
en waar je in stilte mijn stem kunt herkennen, en met Mij
in gesprek kunt treden. En laat je hart dan volstromen met
dankbaarheid en eerbied.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*******************************************************

Melaatsen als voorbeeld, één bedankt.
Dank je wel zeggen maakt het leven mooi


Lucas beschrijft Jezus' actieve leven als een grote reis naar Jeruzalem, daar zal Hij zijn zending voltooien.
Hij kwam aan in een dorp in het grensgebied tussen Galilea en Samaria, er kwamen tien personen naar Hem
toe die leden aan een huidziekte ,lepra ofwel melaatsheid, ze bleven op afstand maar riepen naar Jezus of
Hij hen wilde genezen. Jezus schenkt hun genezing, en zegt tegen hen:'Ga je laten zien aan de priesters.'
Dat was een voorschrift van de Joodse wet, een priester moest de genezende gezond verklaren. Alle tien
zijn ze genezen, hebben hun gezondheid weer terug, maar er is toch verschil, slechts één van hen komt terug
om Jezus te bedanken en om zo zijn geloof in Hem duidelijk te maken. Het is een Samaritaan, die door de
Joden als heidenen beschouwd worden en er geen contact mee wilden hebben. Terwijl de andere negen allemaal
Joods waren, maar Jezus niet gingen bedanken, ze gingen vanuit de tempel terug naar hun familie en een nieuw
leven beginnen. Jezus zei tegen de genezen Samaritaan:'Je geloof heeft je gered, je bent echt tot geloven ge-
komen, in tegenstelling tot de negen Joodse melaatsen.'Jezus wilde erop wijzen dat zijn Vader geen onderscheid
maakt van personen, Hij wil niemand uitsluiten, bij Hem zijn alle mensen gelijk, of ze nu een zwarte, gele of blanke
huidskleur hebben, andere cultuur of godsdienst, Hij discrimineert niemand. Misschien vergeten wij ook wel eens
onze dankbaarheid te tonen, maar ook dankbaar zijn voor wat we hebben onze gezondheid, vrienden en kennissen.
Ieder mens heeft wel vele redenen om dank je wel te zeggen, tegen anderen maar ook tegen God of Jezus, voor
de mooie momenten en goede bevrijdende dingen die we mogen ondervinden in ons leven, in de natuur, voor de zon
en regen waarop we hopen, maar ook als we weer hersteld mogen zijn van een ziekte of beperking. We roepen wel
om zijn hulp als we met problemen zitten, maar Hem ook bedanken voor de gewone dingen die ons leven mooi maken
staan we niet altijd bij stil. Dankbaarheid naar God en Jezus maar ook Maria, geeft je leven een diepere omvang, en
zal ook zichtbaar worden in je meeleven met anderen, en in je hulp aan mensen die het moeilijk hebben. Dankbaarheid
geeft je eigen leven kleur en warmte, het maakt je 'rijker'. Elke week kunnen we als gelovigen samen komen in een
viering, en dat betekent ook 'danken'. Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag, dank U dat wij
met al onze zorgen bij U komen mag.
(Preken.be + Martien)
********************************************************************************************************

Bedankt


Heer, onze Vader, Schepper van hemel en aarde, wij danken U voor alles
wat leeft en ademhaalt, voor het licht van elke dag door de zon, en de regen
die we af en toe hard nodig hebben voor de natuur, maar ook voor het geluk,
en liefde die in ons midden is, en voor de mensen die net als U ons trouw
blijven in dagen van lief en leed. Wij zeggen U dank vooral voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, jouw Zoon. Hij is jouw evenbeeld omdat Hij er is voor
de minste van ons mensen en die het moeilijk hebben, maar Hij is er ook voor
hen die het goed hebben in hun leven, door hen voor te gaan in een leven van
dienstbaarheid. Daarom zeggen wij U van harte:'Dankjewel'.
********************************************************************

Redding


Heer, hoe vaak hebt U mij al niet gered?
Telkens weer hielp U mij op de been en gaf mij kracht
als ik ontmoedigd was, U gaf mij licht in het donker.
Als ik afscheid moest nemen van mensen die mij
dienstbaar waren, was U mijn troost.
Zo bent U een deel van mijn leven geworden.
Blijf bij mij, Heer, in heel mijn doen en laten.
Buiten U om red ik het niet.
( Toon Hermans)
************************************************

Dank U


Dank U, Jezus,
voor alles wat we van anderen mochten ontvangen,
voor mensen die met ons verbonden zijn geweest,
die trouw zijn geweest in hun zorg en liefde,
en ons verdriet hebben gedeeld,
die ons hebben laten delen in hun geluk.

Dank U, Jezus,
voor allen die in stilte aan ons hebben gedacht,
voor hen die attent waren in de kleinste dingen van alledag,
mensen die konden troosten, bidden en een kaarsje opsteken,
mensen met een hart vol barmhartigheid en verzoening.

Dank U, Jezus,
voor allen die ons konden bezielen,
mensen die een bevrijdend woord konden spreken,
mensen die konden luisteren,
mensen die zomaar nabij waren,
mensen die ons rust konden geven.

Dank U, Jezus,
voor de mensen voor wie we iets mochten betekenen,
mensen die onze liefde durfde te ontvangen,
mensen die op ons konden wachten,
mensen die ons een kans hebben gegeven,
mensen die konden vergeven, dankjewel!
*******************************************************

Een nieuw mens worden


Wanneer het leven mij gekwetst heeft, Heer, en teleurstellingen
en pijn, littekens achterlieten in mijn hart, heb dan medelijden met mij.
Laat me dan delen in uw liefde, zodat ik een nieuwe mens kan worden.
Weest U dan de wind in het zeil van mijn bestaan. En geef me de durf
om af en toe voor anker te gaan, aan de oever van het evangelie, om met
U in gesprek te treden, en mijn hart te laten openbloeien in dankbaarheid.
(Erwin Roosen)
*****************************************************************

Geloven


Geloof in God, Schepper van hemel en aarde,
geloof ook dat God zijn schepping aan ons mensen,
heeft toevertrouwd in bruikleen, om deze aarde
voor alle mensen bewoonbaar te kunnen maken.

Geloof in Jezus, de Zoon van God en Verlosser van de wereld,
die ons heeft uitgenodigd, om mee te werken aan de opbouw
van een betere wereld en bevrijding van de mensen,
en om ons in te zetten voor meer levenskansen voor allemaal,
en Jezus' werk verder te zetten, waar nog veel werk aan is.

Geloof in de H.Geest, die ons mensen tot eenheid wil brengen,
in één grote gemeenschap, geloof ook dat je persoonlijk wordt
aangesproken om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil.
*******************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
er is zoveel waarvoor we Jou willen bedanken,
onze ouders en ons huis, onze school en onze vrienden.
Ons lichaam en onze talenten. De mooie natuur en alle mensen
en dieren overal. Wat is het fijn dat we mogen leven samen
met Jou, en de wereld nog mooier mogen maken.Archief preken