Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Derde zondag van de advent - 16 en 17 december 2023


Advent - derde zondag (Gaudete - verheugt U)

Toen ze Hem vroegen of Hij de Messias was, antwoordde Jezus:
'Blinden zien weer en kreupelen lopen, doden staan op en aan
armen wordt de goede boodschap verkondigd.'
(naar Matteüs 11,2.4-5)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik heb je nodig - zegt God - om aan arme en gekwetste mensen
een goede boodschap te vertellen, net zoals Jezus. Ik hoop dat
je eenheid kunt brengen, waar verdeeldheid heerst; liefde waar
haat is en licht en vreugde waar mensen in de duisternis leven.
Blinden zullen dan weer zien en kreupelen lopen; doden zullen
opstaan en nieuw leven vinden, voor altijd! Durf jij die uitdaging
aan? Durf je vorm te geven aan mijn rijk van liefde? Probeer
het maar! Het zal je gelukkig maken!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
********************************************************

Let op, niet dromen maar doen, vanuit het donker naar het licht


Vorige week lazen we hoe Johannes de Doper vol vuur predikte in de woestijn, zijn boodschap vonden velen
goed om te horen, ze hadden ook respect voor de sober levende man in zijn kameelharen kleed, en vreemde eten.
Herodes echter vond hem een bedreiging voor hem, vanwege zijn getuigenis over zijn achterneef en vriend Jezus,
en liet hem in de gevangenis werpen, Herodes was bang voor een opstand tegen hem. Johannes de Doper dacht en
vertelde over Jezus als een koninklijke bevrijder, maar had ook zijn twijfels omtrent Jezus, was Hij nu wel of niet
de beloofde Messias, de man door God gezonden, hij vraagt zich af of hij zich in Hem niet vergist heeft, daarom
stuurt hij enkele leerlingen van hem naar Jezus, om dat te gaan vragen. Jezus zegt:'Die vraag had ik van Johannes
toch niet verwacht'. Hij zegt er geen ja of nee op, maar vertelt aan hen: 'Dat ze moeten letten op de kleine hoopvolle
dingen die je om je heen ziet, waarvoor Ik zorg door mijn Blijde Boodschap in praktijk te brengen.'Johannes verwachtte
een machtige Messias, maar Jezus was veel te zacht en zegt:'Gelukkig is hij die zich aan Mij niet ergert'. Jezus is de
'zachte hand', de reddende Messias, 'blinden verlos Ik van hun uitzichtloosheid, en verblinden mensen open Ik weer
hun ogen. Doven en mensen met dovemansoren leer Ik weer horen en luisteren, Lammen en verlamden van angst en
wanhoop geef Ik weer moed, en melaatsen en mensen die worden uitgesloten sluit ik weer in mijn armen, zelfs hen die
voor dood liggen richt Ik weer op tot een nieuw leven, en aan armen vertel ik de Goede Boodschap, en met zondaars ga
Ik mee aan tafel zitten en breng hen nieuw leven, vooral door geestelijk aandacht voor mensen in de problemen, om ze
weer een menswaardig leven te schenken.' Het is een opdracht die Jezus ons ook allemaal meegeeft, dat we in onze
omgeving ook heelmakers kunnen zijn, bijv. door verlies van gezondheid, verlies van een dierbare en oog en hart hebben
voor mensen die in de problemen zitten. Jezus was iemand anders dan Johannes de Doper had gedacht, Jezus vroeg aan
hem om toch in Hem te geloven. Jezus zegt ook nog:'Je hoeft niet bang te zijn, want als het donker wordt bij je, dan ben
Ik er, je kunt op Mij vertrouwen, Ik laat je echt niet vallen, Ik help je.' Dat is het Licht in de duisternis, het Licht waar we
van mogen dromen, Jezus brengt wat ons hart ten diepste raakt en vervult, genezing, waardering, aanmoediging en vreugde.
Wat God in Jezus begonnen is, daarmee gaat Hij verder, maar nu ook door ons, als je het durft. Drie kaarsen branden er
op de Adventskrans, die ons aangeven dat er licht is in de duisternis, mogen wij zo toeleven naar Kerstmis, het feest
van het Licht, en Jezus verjaardag.
(preken.be + Martien)
*************************************************************************************************************

Derde kaars


Lieve Heer, in de wereld van vandaag roept U ons op, om getuige te zijn
van uw Licht. De derde kaars die wij aansteken, is de kaars van onze
solidariteit en betrokkenheid. Vervul ons met aandacht voor de medemens
die het nodig heeft, en help ons te geloven dat waar mensen elkaar dragen,
U midden onder ons aanwezig bent. Op weg naar Kerstmis, willen we uit-
kijken naar kleine tekenen van hoop, ondanks alles willen we ernaar uitzien.
Met deze derde adventskaars, willen we vragen, dat we bereid mogen zijn
om het Licht van Kerstmis te ontvangen en uit te dragen.
(Martien)
******************************************************************

Advent


Beste mensen, deze Adventsperiode maakt ons duidelijk,
dat het anders kan in deze wereld, en dat het anders kan met ons leven.
Advent is de tijd waarin wij opgeroepen worden om, hier en nu, Gods
droom waar te maken, en wij staan er niet alleen voor.

Jezus komt naar ons toe, met onze eigen medewerking,
en met Jezus in ons hart, kan die droom werkelijkheid worden;
vandaag al, en morgen al.

Gods licht schijnt voor elke mens die in deze wereld komt.
Het is een zacht, warm en moederlijk licht.
Het verbindt en geneest onze wonden door kracht en vertrouwen.
Het leert ons wie we eigenlijk zijn: kinderen van God.
(Martien)
****************************************************************

Open mijn ogen


Wat moet ik doen, om me voor te bereiden op uw komst, Jezus?
Soms stel ik me die vraag ook wel eens, net zoals de mensen in
de tijd van Johannes de Doper. En niet altijd is het antwoord
even duidelijk. Ik voel wel dat U mij uitdaagt om saamhorig te zijn.
Maar hoe ik dat voelbaar kan maken, in mijn leven van elke dag,
blijft vaak moeilijk. Open daarom mijn ogen, Jezus, om te zien
waar en in wie U opnieuw geboren wordt.
( Erwin Roosen)
***********************************************************

Geloven


Geloof in God,
niet zichtbaar, niet tastbaar, maar toch aanwezig in elke mens.

Geloof in Jezus,
omdat Hij hoopvolle woorden sprak, en mensen nabij was,
maar ook omdat Hij doorheen zijn lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Geloof in de Geest,
Bron van hoop en toekomst voor elke mens, die met ons op weg
gaat, en ons aanzet tot goede dingen te doen, en ook naar een
hoopvolle toekomst, ook doorheen de moeilijke momenten in ons leven.
**************************************************************

Jezus herkennen


In deze voorbereidings dagen voor Kerstmis, bid ik tot Jou, Jezus,
dat ik nooit de hoop en vertrouwen zal verliezen, ondanks dingen die
me tegenzitten. Dat ik in deze Adventstijd, wakend blijf uitzien naar
de vervulling van uw beloften, Je komst in deze wereld, in de duisternis
van ons bestaan, en in de leegte van mijn mensenhart. Dat ik in mijn
verlangen naar vrede, Jou mag herkennen in al wat klein en kwetsbaar is,
en in Jou als kindje in de kribbe, want voor jullie was er geen plaats in
een herberg. Dat ik nooit de hoop verlies, maar vol vertrouwen uitkijk
naar Jou komst, Jezus.
(Martien)
****************************************************************

Proberen te groeien


Lieve Heer,
bij U is er plaats voor iedereen, vooral voor hen die het moeilijk hebben,
of uitgesloten worden. Laat ons nooit iemand aan de kant zetten, maar help
ons in deze Adventstijd te groeien, en ons hart open te stellen. Dan kan onze
wereld worden zoals U hem hebt bedoeld, een wereld waarin uw Licht van
vrede en gerechtigheid mag schijnen.
********************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij roept ons op om goed te zijn voor anderen.
Jij hielp mensen waar je kon.
Je liet hen niet in de steek.
Met Jou in ons hart, willen we elke dag opnieuw,
goede mensen proberen te zijn.

Archief preken