Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Dertiende zondag - 1 en 2 juli 2023

Door het jaar - dertiende zondag

'Wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het
vinden,'zei Jezus. 'Wie jullie ontvangt, ontvangt
Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij
gezonden heeft.'
(naar Matteüs 10,39-40)

o
verweging bij dit zondags evangelie

Als je je leven durft verliezen omwille van Mij, en omwille
van het evangelie, zal je vrede en geluk vinden - zegt God.
Vreugde zal jouw deel worden, en je zult een parel van liefde
ontdekken, die je leven rijker zal maken. Probeer daarom,
bij alles wat je doet, op het spoor te komen van mijn wil,
van mijn droom voor mensen, en voor de wereld. En durf jezelf
helemaal in dienst te stellen, van de verwerkelijking van die
droom, zelfs als mensen rondom je, je niet begrijpen. Het zal
je intens gelukkig maken!
( uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*******************************************************

Welk mens wil je zijn?


In het Matteüs verhaal van deze keer, staan nogal krasse uitspraken van Jezus, die eigenlijk niet
bij Hem passen.'Wie meer van zijn vader en moeder houdt, of van zijn zoon en dochter,dan van Mij,
is Mij niet waardig.' Het zijn wel harde woorden van Jezus, want zouden we niet van onze ouders
en kinderen mogen houden als we christen zijn? Het is ondenkbaar, want God is liefde, en door zijn
Zoon Jezus, is Hij onder de mensen gekomen, om ons zijn liefde, vrede, goedheid en zijn barmhartigheid,
voor te leven. Maar Jezus bedoelt helemaal niet, dat we niet van onze ouders en kinderen mogen houden,
Hij bedoelt wel, dat christen zijn keuzes vraagt, en dat is niet altijd makkelijk. Christen zijn is immers
de weg van Jezus willen gaan, en dat is niet enkel aan jezelf denken, maar ook opkomen voor anderen.
Met het gezin, bedoelt Jezus het eigen kleine wereldje waarin je kunt leven, maar ook om te kijken naar
de noden van anderen. Hij vraagt ook dat je zijn weg van liefde, vrede en geluk kunt gaan, een luisterend
oor, een uitgestoken hand, wat hulp, een hartelijke woordje of schouderklopje, een gelukswens, meevoelen
en meedenken, eenvoudige gebaren, waarmee je Mijn weg kan gaan.'Je kunt deze mensen ook een beker
koel water te drinken geven, doe dit als je Mijn leerling wil zijn.' Als je voor Jezus' weg kiest, zijn er op-
drachten voor elke dag, het geeft je moed om goed te doen, het geeft je ook voldoening.
(preken.be + Martien)
**********************************************************************************************

Wil je iets van God zien?


Wil je iets van God zien? Kijk dan naar de natuur, dat je zó kan verwonderen,
bijv. het zaad dat in de aarde ontkiemt, en prachtige bloemen en vruchten
voortbrengt. Maar ook wat gezaaid wordt op de akkers en velden, wat groeit
en bloeit en ons en de dieren voedsel oplevert. Maar ook de prachtige bomen,
en ook kleine plantjes met wonderbare variaties in geuren en kleuren. We hebben
ook dieren die ons ook van voedsel voorzien, maar ook kleine diertjes zoals insecten,
die heel nuttig zijn, bijen, vlinders, hommels die ervoor zorgen dat bloemen vruchten
kunnen worden. Ook regenwormen zorgen voor een goede bodem, maar ook vele mooie
vogels en andere dieren zijn levende wezens in onze natuur. Bijv. een rupsje wat een
hele mooie vlinder kan worden, een larfje wat een mooi kevertje wordt, echte wondertjes.
Als je hier voor open staat, en ervan kan genieten ben je er ook meer mee bezig, en
en het kan je verwonderen, ontdek je iets van Gods schepping, in al wat leeft en bestaat.
Wil je ook iets van zijn Zoon Jezus zien? Kijk dan naar mensen die een helpende hand
bieden aan mensen die hulp nodig hebben, een aandacht willen, mensen die hun hart laten
spreken voor anderen, daarin ontdek je iets van Jezus en zijn Vader. Beide zorgen ze voor
aandacht en liefde voor ons mensen. Misschien zit het ook in jezelf, zelf ben je ook een
levend wonder, met vele verwachtingen, blijheid maar ook soms verdriet. Bij een pasgeboren
kindje of dier, ervaren we heel goed dat het een wonder van het leven is, klein maar alles
erop en eraan. Als we oog hebben voor het wonder van het leven en onze natuur, dan zie
ook iets van God. Als gelovige mens iets van God willen zien, om je heen en in je leven,
dat zal je leven veranderen, en dat wil je graag.
(Martien)
**********************************************************************************

Je bent mijn kind


Ik wil dat je groeit in heiligheid en goedheid - zegt God - dat je steeds meer zoals Jezus
gaat leven. Bid daarom voor de mensen die het moeilijk met je hebben, en met wie jij het
moeilijk hebt. Geef, zonder iets terug te verwachten, en heb lief, zomaar zonder voorwaarden.
Laat zien dat je niet voor niets de naam van 'christen' draagt, van Jezus mijn Zoon, en dat je
'leerling' van Hem wilt zijn, aarzelend misschien, maar toch. Graag noem Ik je dan mijn kind,
en laat Ik je delen in mijn tederheid en liefde - zegt God.
( Erwin Roosen)
*************************************************************************************

Jezus' vakantietijdIk hou wel van vakantie, zegt Jezus.
Toen ik twaalf jaar oud was, namen mijn ouders Maria en Jozef, Mij mee naar Jeruzalem.
Ik voelde me er echt hélemaal thuis, alles sprak me aan over het werk van mijn hemelse
Vader, bleef nog even daar, daarna kwamen mijn ouders Mij weer ophalen, ze miste Mij
op hun terugweg naar Nazareth.

Tijdens Mijn vakanties, genoot ik ook extra van de mooie natuur, van de schepping van
mijn Vader. Ik hield de zaaier in het oog, die het graan aan de aarde toevertrouwt.
Ik bewonder het koren dat opschiet uit de aarde, ook met onkruid daar tussen.
Ik luisterde ook naar het zingen van de vogels, en allerlei andere dieren keek Ik naar uit.
Ik keek naar de kleuren van de zonsondergang en opkomst, genoot van de heerlijkheid ervan.
In al die pracht vond Ik inspiratie voor mijn parabels over het Rijk van God, mijn hemelse Vader.

Ik herinner me de wijngaard met zijn ranken en druiventrossen, en de vijgenboom een mooie boom.
Maar soms werd het geduld van de boer op de proef gesteld, door het weer, nog steeds staan er
kudde schapen voor mijn ogen, grazend onder het waakzame oog van de herder.
Alles in Mij, zong een goddelijke melodie, bij mijn bidden en meditatie.

Later heb Ik lange voettochten gemaakt, samen met mijn vrienden, die leerling en apostel waren,
we hadden heerlijke momenten van stilte, als we ver van de grote drukke mensen massa's waren.
Ik ging graag wel eens op bezoek bij mijn vrienden en vriendinnen, bijv. Martha en Maria, zussen
van mijn vriend Lazarus, Ik genoot altijd van hun heerlijke kookkunst, maar ook van onze diep-
gaande gesprekken, van hart tot hart, wat een hele tijd kon duren.

Vakantie is voor Mij, mogen delen in de vreugde van mensen, in hun kleine vreugde van elke dag.
Zo was Ik eens op een trouwfeest in Kana, samen met mijn moeder Maria, ze hadden opeens wijn
tekort, maar het feest moest wel door kunnen gaan, dus liet Ik zeven kruiken met water vullen,
en konden daarna heerlijke wijn schenken, van nog betere kwaliteit.

Water heeft Mij altijd aangesproken, zoals bijv. bij mijn leerlingen waarvan sommige vissers waren.
Zat ook graag bij hen in hun bootje, als ze het meer van Galilea opgingen om te vissen.
Ooit ontmoette Ik ook een Samaritaanse vrouw in Sichar in Palestina, vlakbij een waterput, zij vroeg,
Mij tenslotte om water, 'levend' water heb Ik haar toen gegeven, zij was er heel blij mee, en vertelde
het aan andere mensen, dat Ik de Messias was.

Na die Paasmorgen, toen Maria van Magdala, Mij als een tuinier zag bij het graf, toen Ik daaruit ben
opgestaan, kwam er geen einde meer aan mijn vakantie. Ik wandelde graag met elke mens mee, en bereide
op gloeiende houtskool een picknick voor met vis, die uit overvolle netten kwamen van mijn vissers.
Ik nodigde ook twee vermoeide wandelaars uit in een herberg in Emmaüs, Ik deelde dan het brood met hen,
brood dat smaakt naar eeuwigheid. Jezus wenst ons allemaal een fijne vakantie tijd toe.
( uit Even bezinnen en Martien)
***********************************************************************************************

Geloven


Geloof in God van het verbond, zijn naam is:'Ik ben er voor jou.'
Geloof in de Vader van Jezus, als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede momenten, ons dragend als we het moeilijk hebben.

Geloof in Jezus, die van zichzelf zei:'Ik ben de weg.'
Hij is onze reisgezel, een Vriend voor onderweg en betrouwbare gids,
die zijn leven heeft gegeven, zodat niemand onderweg zou bezwijken.

Geloof in de Geest, de stille en ongeziene kracht op onze levensweg,
deze inspireert ons, en houdt Gods licht brandend in ons.

Geloof in de gemeenschap van samen op weg, een gemeenschap van
mensen die samen blijven geloven in breken en delen.
**************************************************************

En vlammetje


Soms, als het donker is in je, ontsteek dan een vlammetje van hoop,
kracht, en vertrouwen in je binnenste. Probeer het brandend te houden,
voor God en zijn Zoon Jezus en hun vuur in je hart weer verwarmt. Vol van
hun vuur, een vlam van liefde, geeft je weer sterkte, en dat anderen zich
ook aan je mogen warmen.
(Martien)
*******************************************************************

Lied: Dank U


Dank U, voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank U, voor alle goede vrienden, dank U o God voor al wat leeft.
Dank U, voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

Dank U, voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk.
Dank U, voor alle heldere kleuren, dank U voor muziek.

Dank U, dat U in moeilijkheden, dank U dat U in pijn en strijd.
Dank U, dat U in alle tijden toch steeds bij ons zijt.

Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal.
Dank U, dat U het brood wilt breken met ons allemaal.

Dank U, dat ons uw woord bewaarde, dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U, dat ieder mens op aarde van uw liefde leeft.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken, dat ik danken kan.
***************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Elke dag van ons leven, komen wij mensen tegen.
Help ons om in elke mens het goede te zien.
Leer ons om vrede te brengen, in ons eigen hart,
en overal om ons heen. Laat deze zomermaanden,
voor ons een tijd zijn, waarin we rust vinden en
kalmte brengen.

Archief preken