Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – dertiende zondag 25 en 26 juni


Door het jaar - dertiende zondag


Terwijl Jezus en zijn leerlingen hun reis
naar Jeruzalem voortzetten,
zei iemand onderweg tegen Hem:'Ik wil Je volgen, Heer,
waar Je ook naartoe gaat.'
(naar Lucas 9,57)

overweging bij dit zondags evangelie


Jezus kan je niet half en half volgen - zegt God -
of de ene dag wel en de andere dag niet. Als je voor
Hem kiest, zal heel je leven door die keuze ingekleurd
worden. Als je Hem wilt volgen, zal dat volledig moeten
zijn, met alles wat je hebt en wie je bent. En toch zal
christen-worden altijd een risico blijven, een sprong
in het onbekende, met vertrouwen dat liefde en
tederheid je zullen opvangen, en je 'thuis' zullen
brengen, voor altijd!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*************************************************

Vastberaden op weg naar Jeruzalem, volg Mij niet achterom kijken


Vandaag in het evangelie van Lucas, begint Jezus samen met zijn apostelen aan een reis naar Jeruzalem, alleen geen plezier-
reis, want Jezus weet wat er in die stad voor Hem allemaal te wachten staat. Eerst een glorievol onthaal, daarna de veroor-
deling, vernedering, geseling, lijden, zijn dood en verrijzenis. Jezus weet dit, en houdt het niet verborgen voor zijn vrienden,
Hij vraagt hen om Hem te blijven volgen. Jezus was echt op reis zonder aarzeling, schrijft Lucas. Op hun wandeltocht komen
ze aan in een Samaritaans dorp, waar ze graag wilden overnachten, maar helaas waren ze daar niet echt welkom omdat ze
Joods waren. In Jezus' tijd konden Joden en Samaritanen niet samen door een deur, de tegenstellingen van toen waren
vergelijkbaar met de situatie die er nu nog steeds is tussen Joden en Palestijnen. Jezus zei tegen zijn leerlingen, maak je er
maar niet kwaad over dat ze voor ons niet gastvrij zijn, we gaan gewoon weer verder. Jezus loopt samen met zijn gezelschap
als vredestichter, naar een volgende dorp, en laat zich niet ophouden door de tegenstellingen die er zijn. Daarna gaan ze verder
naar Jeruzalem, ook naar de tempel, waar de gevestigde orde heerste met strenge wetten en een verhard geloof. In Jeruzalem
zal Jezus de schijnheiligheid aan de kaak stellen van de geestelijke leiders, en dat zal Hem uiteindelijk zijn leven kosten. Geloven
is ook onderweg zijn, samen met Jezus onderweg willen gaan, en bij Hem willen horen, betekent in beweging blijven. Terwijl ze
weer verder wandelen, komt iemand naar Jezus toe en vraagt:'Ik wil je volgen Heer, waar je ook naar toe gaat.' Zo kwamen er
nog enkele die Hem wilden gaan volgen, maar die hadden eerst nog wat dingen doen. Lucas beschrijft een opmerking van Jezus,
'Wie het land gereed wil maken om te kunnen zaaien, en bij het ploegen steeds maar achterom kijkt, riskeert kromme voren te
trekken, het land wordt dan onbruikbaar, Mij volgen betekent; niet achterom kijken.' Wat Jezus bedoelt is:'Laat het verleden
voor wat het is, en sla je hand aan de ploeg, op weg naar de toekomst en werk daaraan met al je mogelijkheden.' Blijf niet stilstaan
bij mislukkingen en dingen die je tegenzit, zoals je niet zou willen. 'Als je Mij wilt volgen, doe je ogen maar open, dan zul je Mij
zien, Ik houd de deur voor je open, en als je je vasthoudt aan Mij, dan zal Ik je helpen. Als je Mij roept en vertrouwt, dan zal Ik
er zijn. Ik zal voor je zorgen zolang je leeft, nee, langer nog, want vrienden van Mij, die gaan nooit verloren.'
(preken.be + Martien)
*******************************************************************************************************************

Geloofsbelijdenis


Wij geloven in God de Vader, die zijn schepping in onze handen heeft gegeven,
om er iets goeds en moois van te maken, en waarin het dan fijn is om te leven.

Wij geloven in zijn Zoon Jezus Christus, die bij ons kwam wonen,
en nu nog leeft in de harten van de mensen, Hij is ons voorbeeld van liefde.

Wij geloven in Gods Geest, die ieder van ons inspireert en kracht geeft,
om aan een betere wereld mee te werken.

Wij geloven in een gemeenschap, waarin ieder zorg draagt voor een ander,
waarin eenieder door de Blijde Boodschap, werkt maakt door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven nooit zal eindigen, en dat we hoopvol
mogen uitzien naar het eeuwige geluk bij de Vader.
**********************************************************************

Wil je God zien?


Wil je iets van God zien? Kijk dan naar de natuur, naar het zaad dat in de aarde ontkiemt,
en prachtige bloemen en vruchten voortbrengt, maar ook naar alles wat groeit en bloeit
op de akkers en velden wat ons voedsel oplevert. En ook naar de grote indrukwekkende bomen,
en de kleine plantjes met die wonderbare variatie in kleuren en geuren. Zo hebben we ook
grote dieren als runderen en paarden, maar ook kleine diertjes zoals insecten die heel nuttig zijn,
ons lieveheersbeestjes, bijen, vlinders, regenwormen, maar ook mooie vogels en nog heel veel
anderen diertjes. Zo kunnen we ook naar bergen met hun vergezichten kijken, en de zeeën
die altijd in beweging zijn. Wie dat bewonderen kan, en zich daarover kan verwonderen ontdekt
iets van God de Schepper in al wat bestaat en leeft. Wil je iets van God zien? Kijk dan ook naar
mensen die een helpende hand bieden aan hen die op eigen kracht niet verder kunnen en hulp nodig
hebben. In al die mensen die hun hart laten spreken, daarin kun je iets ontdekken van God, die we
onze Vader noemen, een Vader die zorg en liefde geeft maar wel in en door ons mensen. Wil je iets
van God zien? Kijk dan ook eens naar jezelf, en bedenk dat je leeft en een levend wonder bent, die
keuzes kan maken, en dromen en verwachtingen kan hebben, dat je iemand bent die enorm veel
mogelijkheden in zich draagt, blijheid kan ervaren maar ook verdriet. We zijn geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis zegt de bijbel. Bij een pasgeboren kindje ervaren we dat heel goed, dat wonder
van het leven, zo klein en toch alles erop en eraan, nog wel kwetsbaar maar met goede groeimogelijk-
heden. Wie oog heeft voor het wonder van het leven, die ziet iets van God! Wil je iets van God zien?
Ja, natuurlijk wil je dat graag, als je ervaart écht iets van God te zien, dan zal je leven veranderen,
het is niet eerst iets van God zien en dan geloven, maar het is eerst geloven en dan als gelovig mens
iets van God zien om je heen en in je leven.
*****************************************************************************************

Doe mij geloven


Ook ik wil Jezus volgen, Heer, en zijn manier van leven tot de mijne maken.
Maar vaak ontbreekt mij de durf omdat vastbesloten te doen, en om alleen
maar voor U en voor uw droom te kiezen. Doe mij dan geloven, dat U het goed
met mij voor hebt, en dat U me alleen maar vrede en geluk wilt schenken.
En laat me ooit en voor altijd bij U thuiskomen, en rust vinden in uw Liefde.
(Erwin Roosen)
********************************************************************

Een vlammetje


Soms, als het donker is en leeg in je, ontsteek dan een vlammetje van hoop,
in je binnenste binnen. Hou het brandend tot O.L.Heer zijn vuur je hart
weer verwarmt, en je handen opnieuw vult om dan als nieuw, en vol van zijn
vuur, een vlam van liefde te zijn, waaraan anderen zich mogen warmen.
******************************************************************

Lied: Dank U


Dank U, voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank U, voor alle goede vrienden, dank U o God voor al wat leeft.
Dank U, voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

Dank U, voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk.
Dank U, voor alle heldere kleuren, dank U voor muziek.

Dank U, dat U in moeilijkheden, dank U dat U in pijn en strijd.
Dank U, dat U in alle tijden toch steeds bij ons zijt.

Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal.
Dank U, dat U het brood wilt breken met ons allemaal.

Dank U, dat ons uw woord bewaarde, dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U, dat ieder mens op aarde van uw liefde leeft.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan.
**************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij bent de Zoon van God, Jij bent de Messias.
en Je bent ook onze vriend. Wij leren veel van Jou,
van wat je vertelde en van wat je deed voor mensen.
Help ons om echt Jouw vrienden te zijn. Soms lijkt
het alsof Je teveel vraagt van ons, wij willen wel je
vrienden zijn, maar dat lukt niet altijd. Help ons
om elke dag voor Jou te kiezen. Zo komen we met
kleine stapjes dichter bij Jou.Archief preken