Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Drieëndertigste zondag - 18 en 19 november 2023Door het jaar - drieëndertigste zondag


'Omdat de vijf domme bruidsmeisjes te weinig
olie hadden meegebracht, voor hun lampen,
waren ze weg toen hun heer aankwam. Daarom
zeg Ik het ook tegen jullie:'Wees dus waakzaam!'
(naar Matteüs 25,1-13)

overweging bij dit zondags evangelie


Wees waakzaam - zegt God - stoor je niet aan het
oppervlakkige, van de samenleving, maar hou je ogen
en je hart voor Mij open, zodat je Mij kunt binnenlaten,
wanneer Ik voor de deur van jouw leven sta. Laat je
niet in slaap sussen, door mooie woorden of beloftes,
of door de schijn van de reclame, maar blijf kritisch
kijken naar de wereld, en naar de mensen rondom je,
met de prikkel van het evangelie, en met een hart,
dat gelijkt op het hart van Jezus.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
**************************************************

Met of zonder brandende olie


'Het is uit het leven gegrepen', zo zou je de parabels, verhalen en gelijkenissen
van Jezus kunnen omschrijven. Jezus maakt gebruik van mensen, gebeurtenissen,
en situaties vanuit het gewone alledaagse leven uit zijn tijd in Palestina. Zijn
volgelingen, leerlingen en toehoorders kunnen zich daarin gemakkelijk herkennen,
bijv. in het werk van een schaapsherder, wijnbouwer, visser en boer, maar ook van
feesten, allemaal voorbeelden uit het leven. Jezus gebruikt ze uit het gewone leven,
om te proberen iets beter duidelijk te maken. Deze keer, vertelt Jezus over een
huwelijk, in zijn tijd wanneer de bruidegom op de vooravond van zijn huwelijk, zijn
bruidje gaat ophalen, in het huis van haar ouders. De bruidsmeisjes wachten op de
huwelijksceremonie,ze zorgden voor licht met hun olie lampen, het kon nog wel even
duren. Het werd wat laat in de avond, en vijf van de bruidsmeisjes hadden te weinig
olie bij zich, om hun lampen langer brandend te houden, en misten daardoor de bruidegom.
Ze vroegen aan de andere bruidsmeisjes, of ze hun olie wilden delen met hun, maar zij
weigerden om een beetje lampenolie af te staan. Ze zeiden:'Als we met jullie onze olie
delen, hebben we zelf ook te weinig lampenolie.' Jullie zijn egoïstisch zeiden de andere
bruidsmeisjes. Jezus zei nog:'Ik heb maar één gebod:'Bemin mijn Vader, en je naaste
zoals jezelf.'De vijf slimme meisjes lijken niet te houden, van hun naasten. In de parabel
gaat het om twee groepen bruidsmeisjes, de domme en de slimme, waar het wel over gaat
is al dan niet openstaan voor anderen, Jezus zegt:'Welzijn en geluk voor iedereen, en
voor een ander en een betere samenleving.' De parabel gaat om olie, het 'vuur' in ons,
dat ons aanwakkert voor de Blijde Boodschap van Jezus. De 'lamp' in ons moet eigenlijk
altijd branden, ook in moeilijke situaties. Jezus spoort ons ook in dit verhaal aan, om
ook waakzaam te zijn, en niet met een 'kort lontje' door het leven te gaan, maar oog en
hart voor anderen te hebben. Vriendschap met Jezus, vraagt een beetje toewijding, en
trouw aan elkaar, hopelijk heb je voldoende olie.
(preken.be + Martien)
********************************************************************************

Beste Vader


Soms gaat onze lamp ook uit, als de olie op is, vul onze lamp
maar, en maak ons wakker, want we mogen geen kansen laten
liggen, om de wereld van morgen beter te kunnen maken.
Laat ons waakzaam zijn, laat ons niet inslapen, maar dat we
uitzien naar uw komst. Dat vragen we ook aan Jezus, uw lieve
Zoon, die een voorbeeld van liefde was, en onze lampen,
brandend wilde houden. Help mij de lamp van mijn hart
brandend te houden, Jezus, om meteen de deur te kunnen
openen, als Jij bij mij aanklopt. Laat mij Jou herkennen,
wanneer ik Jou mag ontmoeten. Laat mij dan Jouw liefde
ervaren, zodat ik met heel mijn hart bij U kan zijn. Altijd
en overal als grootste Vriend, en steun, blijf maar bij ons,
en ga maar met ons mee.
(Martien)
******************************************************

Geloven


Geloof in de mensen van onze geloofsgemeenschappen, die bezield
zijn met elkaar, en samen op weg gaan, en elkaar niet loslaten.
Geloof, dat God hier in ons midden aanwezig is bij de vieringen,
als wij de anderen recht doen, en het positieve in elkaar zien,
en niemand uitsluiten, en iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn, een stukje
Rijk Gods. Geloof dat Jezus ons vraagt, dat we ons samen zouden
inzetten, om anderen hoop en uitzicht te bieden.

Geloof dat zijn Geest, ons vraagt om blije mensen te zijn, die mee-
willen werken aan een betere toekomst. Geloof dat wij als gemeenschap,
daaraan mee werken, en dat God ons daarbij zal helpen.
***************************************************************

Waakzaam blijven


Help me waakzaam te blijven, God, mijn ogen en mijn hart open te houden,
voor de tekenen van uw aanwezigheid, in onze wereld. Leer me kijken met
de ogen van het evangelie, en naar de mensen rondom mij, en mee te werken
aan een wereld, waar iedereen zich thuis kan voelen. Dan zal ik eens uw
bruiloftszaal binnengaan, en aanzitten aan het feest van de liefde, uw liefde,
die geen einde kent.
( Erwin Roosen)
********************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Wat zou het fijn zijn, als Jij zo bij ons op bezoek zou komen.
We zouden Je goed verzorgen, en luisteren naar wat Je ons
zou vertellen. Maar Jij woont al in ons hart, en dus ben je
altijd bij ons. Altijd onze gast, naar wie wij willen luisteren.Archief preken