Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Drieëntwintigste zondag - 9 en 10 september 2023

Door het jaar - drieëntwintigste zondag


'Als er twee van jullie eensgezind iets vragen,
om het even wat, zullen ze het krijgen van mijn
Vader,'zei Jezus.'Want waar er twee of drie
in mijn naam samenzijn, daar ben Ik in hun midden.'
(naar Matteüs 18,19-20)

overweging bij dit zondags evangelie


Als je in mijn naam met vrienden samenkomt,
ben Ik in jullie midden - zegt God. Ik wil luisteren,
naar alles wat jullie bezighoudt: naar jullie verdriet,
maar ook naar jullie vreugde. En Ik wil mijn licht,
over jullie leven laten schijnen, en jullie laten delen
in het geheim van liefde, dat alles en iedereen omvat.
Durf je daarom aan Mij toevertrouwen! Laat Mij je
herder zijn, je gids en je vriend. En je zult merken
dat Ik een droom van vrede voor je heb.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***********************************************

Niemand wordt afgeschreven, samen komen we verder


Regels en reglementen, wetten en omgangsvormen, ieder zou zich eigenlijk daaraan moeten
houden, maar we weten dat dit niet altijd gebeurd. Jezus zegt:'Niet oordelen en zeker niet
veroordelen, dan zal je zelf ook niet veroordeeld worden.' Mensen die verkeerd gehandeld
hebben, moeten we proberen om hun leven weer op orde te brengen, een gesprek onder vier
ogen, dat is wat Jezus zegt. Het klinkt mooi, maar kunnen we dat wel opbrengen? Meestal
zijn we bezig met veroordelen, en met een beschuldigde vinger wijzen naar diegene die verkeerd
bezig zijn, zoals in oorlogen, geweld en criminaliteit, personen helpen in een gesprek, dat is voor
ons meestal een brug te ver. Van Jezus weten we dat Hij ook omging met zondaars en tollenaars,
en dat brave mensen zich daaraan ergerden, Jezus keurde het gedrag van die 'foute' mensen
niet goed, maar Hij probeerde hen wel te helpen, om een beter leven te gaan beginnen. Jezus zei
daarover:'Iemand die in de fout is gegaan, moet je niet onmiddellijk veroordelen, je moet hem of
haar kansen bieden om zich te veranderen.'We kennen wel het bekende verhaal, van de overspelige
vrouw, die volgens de Farizeeën gestenigd moest worden, maar Jezus zei hierover:'Wie zonder zonde
is, werpe de eerste steen.' Maar tegen deze vrouw zei Hij:'Ik veroordeel je niet, ga maar in vrede verder,
en zondig maar niet meer.' Die houding van hulp aan mensen die bewust in de fout zijn gegaan, vraagt
Jezus aan ons, maar het is wel moeilijk, zoals die zich gedraagt, dat kan toch niet. Terwijl Jezus zegt:
'Wijs je broeder onder vier ogen terecht, spreek met hem of haar om hen te veranderen.' Jezus zei
ook: 'Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.'Dus waar we als geloofsgemeenschap
in liefde samenkomen, daar komt Jezus in ons midden, ook al zijn we maar met twee of drie.
(preken.be + Martien)
************************************************************************************************

Wij danken U


Lieve Heer, Schepper van hemel en aarde, wij danken U voor alles
wat leeft, voor het licht van deze dag, voor het geluk en de liefde,
die in ons midden is. Ook voor de mensen die zoals U, ons trouw blijven
in lief en leed. Wij danken U voor uw Zoon, Jezus van Nazareth, Hij is
uw evenbeeld, en was er voor de mensen die het moeilijk hadden, maar
Hij was er ook voor hen die het goed hadden in hun leven, om door te
kunnen gaan in dienstbaarheid. Daarom zeggen wij U van harte dank.
Het is goed als geloofsgemeenschap samen te komen, om te bidden en
na te denken, want Jezus laat ons steeds nadenken in ons leven.
(Martien)
***************************************************************

Geloven


Geloof in God die we 'Vader' mogen noemen, en die wil dat we gelukkig zijn.
Geloof in zijn Zoon Jezus, die ons voorging als medemens. Al wat Hij was en
deed, deelde Hij mee tot geluk van velen.

Jezus blijft bij ons, nabij in Brood en Wijn, en blijft ons nabij in mensen die
leven naar zijn Geest. Geloof in zijn Geest, die licht en warmte geeft, en energie
om lief te hebben, en om met anderen te delen, en goede dingen te ontvangen.

Geloof in mensen, die een gemeenschap vormen rond Jezus, in Hem blijven geloven,
en dat we er zijn voor elkaar, en werken aan een wereld waar elke mens goed kan
leven. Geloof in de liefde van God, die vergeeft en ons op handen draagt, doorheen
tijd en eeuwigheid.
**************************************************************************

Jezus onze gids


Lieve Jezus,
Door uw Geest heb Jij aan armen de Blijde Boodschap gebracht,
zodat ook zij geluk en vrede, eenheid en gerechtigheid zouden
vinden. Ondanks vele hindernissen, ben Jij enthousiast en met
warme aandacht die weg gegaan, om Gods Liefde te vertellen aan
kleinen en zwakken.

Lieve Jezus,
Zend ook ons op weg naar alle mensen, die verlangen naar warmte
en genegenheid, naar erkenning en begrip, naar vrede en gerechtigheid.
Maak ons creatief om Jouw liefde tastbaar en zichtbaar te maken
voor zoveel kleine mensen.

Lieve Jezus,
Wees Jij onze gids, herder en vriend, en onze inspiratiebron in het
beleven van de Blijde Boodschap, ook als er tegenwind en onbegrip
dreigt. Laat deze tijd ook een 'genadejaar' worden.
(uit: Even bezinnen)
***************************************************************

Wat is het leven?


Zijn wij onderweg naar 'iets' of is het maar een reis naar 'niets'?
Leven tussen vreugd en pijn, zou dat werkelijk leven zijn? Is het
leven ... zomaar leven of een deel van 't grote plan? Soms kom je
iets eeuwigs tegen, en heel even denk je dan: dat het licht weer
op kan stralen, uit een diepe duisternis, en dat leven wordt geboren
uit al wat gestorven is.
( Toon Hermans)
*************************************************************

Zorg dragen


Zorg dragen voor anderen, maakt verbondenheid en geeft je positieve energie.
Het is eigenlijk een grondhouding die bij ons leven hoort. Een wereld zonder
zorg lijkt op een woestijn. Een deel van onze tijd kunnen we besteden aan zorg
voor ons zelf en voor anderen, maar ook voor onze natuur, dieren en andere
dingen. Zorgen ervoor is nodig, maar soms hebben we te weinig oog voor de nood
van anderen, en voor de zorg die ze nodig hebben, daarom komen we nogal zorg
medewerkers te kort, in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Soms kan de
zorg voor anderen wel moeilijk zijn, maar geeft toch voldoening. Het doet je goed
om te kunnen zorgen voor iemand, het roept het beste in onszelf op. Het komt erop
aan, dat we samen door onze zorg en aandacht voor elkaar, en voor de schepping en
de wereld, het goede leven mogelijk maken!
(uit: even bezinnen)
**************************************************************************

Pater Leopold Verhagen


Deze lieve pater kwam regelmatig op bezoek, toen ik in 1975
op de IC lag in het Catharinaziekenhuis, hele fijne gesprekken,
en gaf je steeds kracht en hoop, en we bidden samen, hele goede
contacten. Hij was bij de Augustijnen in Eindhoven.
( geboren 1908 overleden 1997) ( Martien)
*********************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
De wereld is een fijne plek om te leven.
Er is zoveel moois te ontdekken in de je schepping.
Dank je wel, dat wij er mogen wonen, wij zijn ook een deel van de natuur.
Leer ons om er zorgzaam voor te zijn, want dat is goed voor ons zelf,
en voor voor ons alle leven op aarde.

Archief preken