Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – eenentwintigste zondag 20 en 21 augustus


Door het jaar - eenentwintigste zondag

'Doe wat je kan om door de nauwe deur binnen te komen
en gered te worden', zei Jezus. 'Maar let op: laatsten
zullen eersten zijn, en eersten zullen laatsten zijn.'
(naar Lucas 13,23.30)

overweging bij dit zondags evangelie


Als je sterft - zegt God - strek je hand dan uit en leg ze in mijn hand.
Ik zal je hemels geluk en eeuwige vreugde geven. Je zult genade en
liefde bij Mij vinden, tenminste als je je leven nu al afstemt op mijn
golflengte, en als je hart klopt op het ritme van mijn hart, met een
voorkeursliefde voor armen en gekwetsten. Alleen dan zal de poort
van mijn rijk wagenwijd voor je openstaan. Je bent welkom bij Mij -
zegt God. Ben Ik ook welkom bij jou?
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
**************************************************************

De nauwe deur - Jezus is de deur die openstaat


Lucas beschrijft dat iemand aan Jezus vraagt:'Heer, zijn er weinig die gered worden?'Die vraag werd gezien als
een vraag naar het hiernamaals, of er velen in de hemel kunnen komen. Maar aan het antwoord van Jezus kun je
merken dat het niet over het hiernamaals of de hemel gaat, Hij heeft het over het Rijk van God, en dat Rijk is
niet de hemel, of het leven na de dood, maar het leven van nu, de wereld van vandaag waarin we leven. Eigenlijk
een wereld zoals God die droomt, waar plaats is voor iedereen en we vredig met elkaar leven, maar helaas is dat nog
niet zo! Jezus zegt verder:'Span je in om de wereld te veranderen naar God's droom, om door de nauwe deur binnen
te komen, velen zullen proberen binnen te komen, maar zullen er niet in slagen.' De nauwe deur is de deur van het
Koninkrijk van God, dat leidt naar een wereld van liefde en vrede. Jezus vult aan met:'Let er dus op dat je niet te
'dik' wordt van egoïsme en van machts en bezitsdrang, hou je niet krampachtig vast aan welvaart en luxe, aan eigen
gelijk, trots en eigen gemak, want dan kan je niet meer door die nauwe deur, je moet er iets voor doen, anders lukt
het niet.' Als je alleen werkt aan rijkdom, bezit en overvloed, dan is de deur van het Rijk van God zeker te smal,
ook als je enkel aan jezelf en je bezit denkt. Maar misschien denk je: ik ga toch elke week naar een viering, brand
soms een kaarsje, en bid elke dag, en ben op bedevaart geweest, dan kan ik toch door die deur, maar Jezus bedoelt:
'Mijn woorden van liefde, vrede en gerechtigheid moet je eigenlijk dagelijks in je omgang met anderen vervullen.'
De tijdgenoten van Jezus zeiden tegen Hem:'We hebben samen met U geleefd en hebben naar U geluisterd, dus
kunnen wij wel door die nauwe deur,'maar Jezus zegt:'Jullie hebben wel naar Mij geluisterd, maar daar bleef het
ook bij, wel woorden maar geen daden door jullie, dus zal die deur niet open gaan, want jullie hadden ook moeten
meeleven en meevoelen met jullie naasten.' Jezus vergelijkt de nauwe deur met een nauwe poort in het oude Jeruzalem,
waar veel van die nauwe poortjes waren. Een bekende uitspraak van Jezus is ook:'Dikwijls zullen de laatsten de eersten
zijn, en de eersten de laatsten.' Hij bedoelt daarmee dat diegene die de eersten in de wereld zijn, enkel aan zichzelf
denken, vaak zijn het machthebbers, heel rijk en leven in overvloed, de eerste van de wereld, maar de laatste om het
Rijk van God binnen te gaan. Misschien willen ze dat ook niet, omdat ze alleen met zichzelf bezig zijn en ook niets doen
aan het Rijk Gods, met aandacht voor anderen en vooral kansarmen. De laatsten van de wereld zijn inderdaad vaak de
eersten, zelfs bijna de enigen die binnen willen komen in het Rijk van God, ze willen zich inzetten voor een wereld van
God's droom ze denken niet alleen aan zichzelf, maar ook aan andere mensen. Wie de deur van zijn hart openhoudt voor
anderen, dan zal de smalle deur voor je open worden gedaan, als je je deur sluit voor anderen, sluit je ook de deur voor
jezelf, maar hou je hem open voor elkaar, dan kun je geluk vinden en delen, in een goede gemeenschapsgeest. Wil je bij
het Koninkrijk van God horen, dan gaat het om de manier van leven hier en nu op aarde.
(preken.be + Martien)
************************************************************************************************************

Smal deurtje


Wie mag binnen in het Koninkrijk van O.L.Heer?
Iedereen is uitgenodigd, aan het einde van zijn leven, maar dat betekent nog niet
dat je ook binnen mag, voegt Jezus in zijn woorden eraan toe.
Je krijgt geen toegangsbewijs vooraf, de deur is smal, het vergt de nodige inspanning
om door de nauwe deur naar binnen te komen. Velen zullen het proberen, maar het lukt
niet altijd, vertrouwelijke omgang met O.L.Heer is geen garantie, zodat een mens gered
zou worden. Je moet je ook afstemmen op zijn Woord, en in de praktijk waarmaken.
Je kunt je afvragen: doe ik barmhartigheid, kan ik vergeven, en wat doe ik daadwerkelijk
om het samenleven van mensen een beetje beter te maken?
'Het is een smal deurtje dat toegang geeft tot het Rijk van mijn Vader', zegt Jezus ons
vandaag. Je wordt slechts binnengelaten als je voldaan hebt aan de geldende norm:
van gerechtigheid doen. Wie zijn deur dicht hield voor zijn medemensen in nood,
staat op zijn beurt voor de gesloten deur van het Rijk van O.L.Heer.
Slechts voor wie geleefd heeft met een open hart voor de ander, voor hem of haar
zal de smalle deur opengedaan worden.
******************************************************************************

Als de zon ondergaat


De laatste dag van mijn leven, als de zon voorgoed is ondergegaan, en plaats heeft gemaakt
voor uw hemels licht, laat mij dan binnen in de hemel van de eeuwigheid, Heer. Niet dat ik
het verdiend zou hebben, integendeel. Ik kan alleen maar rekenen op uw warmhartigheid,
en hopen dat U mij vergeving schenkt. Ik ben maar een 'klein mens', Heer. Maakt u me
alsjeblieft 'groot'.
( Erwin Roosen)
********************************************************************************

Geloven


Je hoeft niet te geloven, in mooie woorden of grote gebaren,
zolang je maar gelooft in de taal van je hart.

Je hoeft niet te geloven, in strenge regels, wetten of zware plichten,
zolang je maar gelooft in de waarde van het leven.

Je hoeft niet te geloven, in een belangrijke positie, of een plaats vooraan,
zolang je maar gelooft in de gelijkwaardigheid van mensen.

Je hoeft niet te geloven, in wat anderen zeggen over de oorsprong en zin
van dit leven, van mijn leven, zolang ik maar geloof in de Vader die mens
voor mens, ook mij, op handen draagt.
In zijn Zoon Jezus, die midden in het leven staat, ook in mijn leven.
In de Geest die hoop geeft waar je het moeilijk hebt, die in elke mens
voor de liefde opengaat.

Je hoeft niet voor een gesloten deur te staan, als je de deur maar open doet
voor een ander.
Als je maar weet dat O.L.Heer de deur voor mij steeds open houdt.
Als je maar weet dat Jezus de deur is, die de deur voor mensen open houdt,
dan hoef je niet bang meer te zijn .
*******************************************************************

Open ons hart


Ruimhartige Heer, die mensen van alle volken en talen met gelijke zorg en liefde
nabij zijt, open ons hart voor tolerantie en gastvrijheid, zodat onze keuzes
steeds meer gaan gelijken op de Uwe. Laat ons groeien in het besef, dat U de
norm bent bij het aanvaarden van mensen, ieder met zijn eigenheden. Vorm
ons tot hartverwarmende reisgenoten, op de weg van liefde en gerechtigheid,
als trouwe navolgers van Jezus uw Zoon en onze Vriend en metgezel.Archief preken