Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Eenentwintigste zondag - 26 en 27 augustus 2023

Door het jaar - eenentwintigste zondag


"Wie ben Ik volgens jullie? vroeg Jezus aan zijn
leerlingen. Simon Petrus antwoordde Hem:'Voor
mij ben Jij de Messias, de Zoon van de levende God.'
(naar Matteüs 16,15-16)

overweging bij dit zondags evangelie


Tweeduizend jaar geleden, hebben de joden Jezus om
die reden gekruisigd - zegt God. Maar jij, geloof jij
dat Hij mijn Zoon is, van wie Ik zielsveel hou? Geloof
je dat Ik Hem gezonden heb, om voor eens en altijd
mijn liefde voor mensen, zichtbaar en voelbaar te maken?
Hij heeft er zelfs zijn leven voor gegeven! Durf in zijn
voetsporen te gaan. Laat Hem voorganger zijn, op je eigen
levensweg. En ervaar hoe zijn vreugde, ook jouw vreugde
kan worden, omdat ook jij mijn kind bent.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
****************************************************

De sleutels van Petrus en van ons


In het evangelie van Matteüs, gaat het deze keer vooral over Jezus' vriend Petrus.
Jezus had gekozen voor Petrus, omdat hij op ons lijkt, een gewoon mens met goed
en kwaad, met zijn kracht en zwakheid. Jezus noemt zichzelf,'De Mensenzoon,'maar
wat betekent Hij voor de mensen, vragen zijn leerlingen, Petrus geeft als eerste een
antwoord op deze vraag:'U Jezus, bent de Zoon van de levende God.' Vervolgens noemt
Jezus, Petrus de 'steenrots' waarop Hij zijn geloofsgemeenschap wil bouwen, de geloofs-
beweging die Matteüs noemt in dit evangelie, is een beweging van mensen die zich door
Jezus en zijn woorden en daden, hadden laten inspireren, en ook wilde samenkomen voor
de Blijde Boodschap. Jezus zei dit niet alleen tegen Petrus, maar het is ook voor ons bedoeld,
ook wij kunnen een steenrots zijn, waarop Jezus zijn gemeenschap kan op en uitbouwen.
Onze bouwkracht is dienstbaarheid, hulp aan elkaar, en voor anderen die in nood zijn. Dat
zijn de sleutels van het Rijk der hemelen, die Petrus kreeg, en die wij ook krijgen, want het
Rijk der hemelen, is de wereld waarin we nu leven. Ook aan ons zal Jezus dan zo'n sleutel in
handen geven, een sleutel van geluk, vrede en vreugde, en waarmee je ook de diepere zin van je
leven kan meemaken. Jezus zegt tegen ieder van ons:'Ik zal je de sleutel geven voor een zinvol
leven. Het is ook de sleutel die Jezus zelf gebruikt heeft, met het zich openstellen voor de nood
van anderen, Hij heeft voor ons zijn hart geopend, en is er voor ons; 'Een deur die open staat.'
We krijgen van zijn hemelse Vader, ook symbolisch een sleutel om de harten van anderen, en van
onszelf te openen voor de Blijde Boodschap.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************
Petrus de rots


Martien zelf bij Petrus in Kafarnaüm in Israël
Vandaag is Petrus de rots, waarop Jezus zijn gelovige gemeenschap
wil opbouwen. Jezus legt zijn gelovige gemeenschap in handen van niet
perfecte mensen. Petrus is daar het voorbeeld van, hij wilde Jezus
weghouden van Jeruzalem, waar boze wetgeleerden Hem stonden op
te wachten, om een einde aan zijn leven te maken. Toen Jezus veroordeeld
werd, ontkende Petrus Jezus, terwijl het zijn beste vriend was.
En toch vertrouwt Jezus , Petrus als zijn goede vriend. Jezus heeft zijn
gelovige gemeenschap, gegrondvest op het geloof van Petrus en zijn apostelen.
(Martien)
*********************************************************************

Wie ben Ik?


Ook aan mij stelt Jezus de vraag:'Wie ben Ik, volgens jou? Soms voel ik in mezelf,
wel een begin van het antwoord, God, als ik U mag ontmoeten van mens tot mens.
Maar even vaak is Jezus een onbekende voor mij, en dus ook een onbeminde. Laat
me daarom groeien in eenvoud, en dienstbaarheid. Geef me de genade, te geloven
in uw bevrijdende en liefdevolle aanwezigheid. En help me in uw naam te werken
aan een kerk, als een evangelische gemeenschap van liefde, geloof en hoop, wetend
dat U met kleine mensen grote dingen doet.
( Erwin Roosen)
**************************************************************************

Geloven


Laten wij, naar het voorbeeld van Jezus zijn leerlingen, ons geloof belijden,
in Jezus de Messias. Geloof in God, zijn hemelse Vader, en de schepper van
hemel en aarde, en Vader van alle mensen.

Geloof in Jezus, die gekomen is om ons te bemoedigen en te genezen, en om
ons te bevrijden van alle onrecht, om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.
Jezus, heeft zich gegeven voor de wereld, Hij is in ons midden als de levende Heer.

Geloof in Gods Geest, die werkzaam is in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.
Geloof in de gemeenschap van Jezus, die uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Geloof in de vergevende liefde van God, die de macht van de zonde zal vergeven
in ons, en in alle mensen. Geloof dat wij zullen leven, van Gods leven voor altijd.
**************************************************************************

Loven en prijzen


Laten wij O.L.Heer, loven en prijzen, en dankbaar zijn voor zijn schepping, waarin
Hij ons laat leven. Danken wij Hem voor het licht van de zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten, dieren en voor alle leven hier op aarde.
Maar ook voor het wisselen van de seizoenen, en fijne regen voor onze natuur.
O.L.Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen, ook omdat U uw Zoon,
Jezus hebt gezonden, die ons de werkelijke waarden van het leven, heeft duidelijk
gemaakt, en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven. O.L.Heer, hiervoor
willen wij U ook bedanken, loven en prijzen. Ook voor alle mensen die zich met hart
en ziel inzetten, voor het geluk en welzijn van medemensen, en meewerken aan de
natuur van uw schepping, en blijven uitdragen van uw Goede Boodschap. Laten we
O.L.Heer, loven en prijzen, voor het geluk dat we mogen vinden, in zoveel kleine
dingen, de glimlach van een kindje, een teken van liefde, een luisterend oor, en een
gebaar van troost, en een woord van dank, en een warm gevoel bij geluk. Dank je wel.
(Martien)
**************************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Een beetje goede wil een beetje vrede.
Een beetje zorgen voor de natuur, soms zijn we bang,
dat het niet genoeg is, dat het niet echt helpt.
Jij leert ons dat alle beetjes helpen, door je sleutel van geluk.
Samen met Jou, maken we onze wereld goed voor iedereen.
Jij houdt zoveel van je Vader, en Hij ook van Jou.
Wij mogen delen in die grote liefde, wij willen voor altijd bij Jou horen,
help ons om voor andere mensen een teken van God te zijn.

Archief preken