Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Eerste zondag van de advent - 2 en 3 december 2023Advent - eerste zondag

"Wees waakzaam want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.
Jullie moeten voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt,
op een uur waarop jullie het niet verwachten!'
(naar Matteüs 24,42.44)

overweging bij dit zondags evangelie


Wees waakzaam - zegt God - en hou je ogen en je hart open,
voor wat er rondom je gebeurt. Durf te zien waar mensen in
nood zijn, en probeer er iets aan te doen, op je eigen, beperkte
manier, kwetsbaar, maar toch vastberaden. Riskeer het om je
leven te delen met armen en kleinen, en ontmoet in hen mijn
eigen Zoon, onverwacht, soms, heel even. In eenvoudige en
gekwetste mensen wil Ik geboren worden. Kijk om je heen,
en je zult Mij ontdekken, in de glimlach van een kind, en in de
ogen van een zieke. Wees dus waakzaam, want misschien herken
je Mij niet.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
********************************************************

Wees waakzaam, Jezus is gekomen voor alle mensen


Dit is de eerste zondag van de Advent, en we beginnen ook aan een nieuw liturgisch jaar met ook een andere evangelist,
tot vorige week was het Lucas, en nu wordt Matteüs de gids op onze geloofstocht hij brengt de boodschap van Jezus,
deze keer is die boodschap:'Wees waakzaam'. Dat is ook de realiteit van onze tijd, ook wij moeten waakzaam zijn voor
onze werkelijkheid, maar ook om ons heen. "Wees waakzaam,' zegt ook Jezus, want je weet niet op welke dag uw Heer komt,'
en die Heer is onze Vader, die ons ook oproept om te kiezen tussen licht en donker, liefde en vrede, aandacht voor elkaar,
eerbied voor voor de natuur zijn schepping en gerechtigheid.' Maar ook, wanneer zal Jezus terugkeren, we weten het niet,
waarschijnlijk als we bezig zijn met gewone dingen in ons leven, en als je écht met Hem bezig bent, zal Hij je vragen:'Wat
heb je met mijn boodschap gedaan? Wat heb je met mijn gebod van liefde gedaan? Heb je gezorgd voor mensen die zorg
en aandacht nodig hadden? En heb je bijgedragen aan vrede en gerechtigheid in jouw wereld?' Deze zondag beginnen we
samen aan de Adventstijd, dat komt van het latijnse woord 'adventus' en dat betekent 'komst', we kijken uit naar Kerstmis,
het feest van herinnering van de geboorte van een heel speciaal kindje, van God onze Bron van alle leven en moeder Maria.
Matteüs zegt: 'Wees waakzaam', zorg dat je klaar bent om Hem te ontvangen, want Hij kan komen op een uur dat je Hem
niet verwacht had.' Advent is een tijd van hoop, want er is zoveel onrust, twijfel, moedeloosheid en wanhoop rondom ons,
we moeten als christen proberen een teken van hoop te zijn, want God is ons nabij als je Hem toelaat, Hij leeft onder onze
gemeenschap. Jezus is ook een hoop voor ons, Hij leeft met ons mee, zodat wijzelf hoop kunnen zijn voor anderen vooral
voor medemensen in nood. Jezus is onze 'koning' van de Liefde, niemand houdt zoveel van zijn Vader en ons als Jezus, Hij
komt met Kerstmis, maar kan ook tussendoor een keer aankloppen aan ons hart, Hij kan onverwacht komen kijken in ons leven,
dan wordt iedere dag een mooie dag. Hoop doet leven, dat is echt waar, als we niet meer hopen gaat het vlammetje in ons
hart langzaam uit. Kerstmis, vieren we inderdaad allemaal Jezus' komst, of is Kerstmis steeds meer een feest van de kerst-
man lekker eten en drinken, cadeautjes, versieringen binnen en buiten? De eerste Adventskaars die aangestoken wordt, is de
kaars van de waakzaamheid, dat betekent je voorbereiden op de komst van Jezus, ook in je dagelijks leven. De Adventskrans
groeit met één kaars per week, een mensenleven gaat ook met één dag, één stap tegelijk, de Advent nodigt je uit om ook één
stap te doen, één lichtpuntje binnen te brengen in deze wereld die zo in rep en roer is. Vier weken lang mogen wij open staan
voor de komst van Jezus, die het Licht van de wereld wordt genoemd, het Licht dat ons op zoek laat gaan, naar het mooiste
in ons zelf, naar het antwoord op onze diepste levensvragen.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************************

Engel


Stuur af en toe een engel naar mij God, die mij toefluistert dat ik niet bang moet zijn,
om mijn hart voor U open te stellen, en mijn leven af te stemmen op Uw golflengte.
Laat mij groeien in eenvoud, zodat Jezus met Kerstmis ook mijn kindje kan worden,
en dat ikzelf een zichtbaar teken wordt van de belofte dat U mét ons bent, in dagen
van vreugde én in dagen van pijn. Dank U wel, God, dat ik ook zelf af en toe zo'n 'engel
van een mens' mag zijn.
(Erwin Roosen)
****************************************************************************

Geloven


We kunnen ons geloof belijden in O.L.Heer,
die met mensen steeds opnieuw wil beginnen.

Geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor jullie.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat en leeft.
Op hem kun je je richten, en zijn voorbeeld maken,
tot de leidraad van je leven.

Geloof in Jezus,
in Hem heeft O.L.Heer een menselijk gezicht gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Geloof dat Jezus niet vergeefs heeft geleefd,
en niet vergeefs is gestorven, maar dat Hij elke dag
opnieuw verrijst in mensen die zijn liefde belichamen.

Geloof in zijn Geest,
die ook vandaag nog mensen bezielt,
die hen ook aanzet om zijn manier van leven tot de onze te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid, van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen.
**********************************************************

Advent


Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden.
Er werd een kindje van God en Maria verwacht,
een kindje van licht en dat zorgt voor rust en vrede.

Advent is ook durven hopen, het Kerstkindje Jezus,
is een nieuw begin, en hopelijk zal er eindelijk vrede komen.

Advent is ook durven dromen, is licht zien in de duisternis,
en geloven dat de Heer met ons is, en dat zijn Rijk een zal komen.

Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is op
dit moment, kun je ook een kaarsje aansteken, omdat je iets
van God verwacht, een wereld waar het uiteindelijk licht is.
(Martien)
**********************************************************

Wordt wakker


Help mij waakzaam blijven, God, op elk uur van de dag, en elk uur van de nacht.
Laat mij de deur van mijn leven, wagenwijd voor U open stellen, als ik U mag
ontmoeten, in het gekwetste hart van een medemens. Schud mij wakker als
het gemakkelijke in onze samenleving mij in slaap heeft gesust. Open dan
mijn ogen, en geef mij de durf mijn leven te delen met armen en kleinen.
Misschien dat U met Kerstmis, dan ook in mijn hart mens wilt worden.
(Erwin Roosen)
*********************************************************************

Moeder Maria


Wat een uitverkiezing voor Maria, dat zij de Moeder mocht worden,
van Jezus, Gods Zoon. Daardoor is zij ook de gezegende onder de
vrouwen. Wat een liefde van Jezus, dat Hij mens werd onder de mensen,
en zijn Goede Boodschap in praktijk bracht,en om door zijn lijden en
dood ons te verlossen van de zonde en de hemel voor ons te openen.
(Martien)
****************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
De Advent is begonnen, we zijn op weg naar Kerstmis.
We denken meer aan Jezus, en wat Hij ons leerde.
Help ons om elke dag iets goeds te doen, zo wordt het
een gewoonte, en horen we echt bij Jou.
************************************************

Weesgegroet


Weesgegroet Maria, vol van genade en de Heer is met U,
U zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus
het kind van uw schoot. Heilige Maria Moeder van Jezus, bidt
voor ons allen, en wij bidden ook voor U, tot in het uur van ons einde.
(Martien)

Archief preken