Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – H. Drie-eenheid 11 en 12 juni


Preek als bezinning door het jaar – H. Drie-eenheid 11 en 12 juni

Na zijn verrijzenis kwam Jezus naar zijn vrienden en zei:
'Maak alle volkeren tot mijn leerling. Doop hen in de naam
van de Vader, de Zoon en de Geest. Ik ben met jullie,
alle dagen!'
(naar Matteüs 28,18-20)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik wil zorg voor je dragen -zegt God - zoals een vader en een moeder
voor hun kind. Ik wil je beschermen en van je houden, alle dagen.
Als teken van mijn liefde heb Ik je zelfs mijn Zoon gegeven, zodat
mijn tederheid een gezicht zou krijgen, en zodat mijn droom van een
hemelse wereld werkelijkheid zou worden. Wil van Hem leren hoe je
je leven kunt afstemmen op de adem van mijn Geest, en hoe je een
mens van vrede en liefde kunt worden.
(uit: Een vuurwerk van tederheid;Erwin Roosen)
*************************************************************

Enige, drievoudige God, wie ben Jij?


God, Jezus en de Geest vormen samen de heilige Drie-eenheid, dat vieren we vandaag, maar wat moeten we ons daarbij
voorstellen? Drie-ene God is moeilijk te bevatten, we kunnen ons afvragen wat we met die woorden doen. Geloven we in
de Drie-ene God? Geloven we in één God in drie personen? Het antwoord op die vraag is eenvoudig: we kunnen eigenlijk
geen vragen beantwoorden over God. Wie is God? Wat is Hij? Waar is Hij? We zullen dat nooit echt begrijpen, want ons
verstand is menselijk, en dus beperkt, en God is bovenmenselijk, dus onbeperkt en onvatbaar. We zijn gewend te spreken
over God als onze Vader, maar God is geen aardse vader, Hij is geen persoon, dus ook geen man, ook geen moeder of
of vrouw, dat God als mannelijk wordt gezien, komt voort uit de Joodse traditie, dat een mannenwereld was. Het is de groteonzichtbare kern, het grote brein achter alles, het is de Bron van liefde en van alles en iedereen wat leeft, de schepping, en de aarde. En zit in ieder van ons hart, als we er voor openstaan. God wordt ervaren als een Schepper en Vader van alle mensen, Jezus sprak steeds over zijn hemelse Vader, maar God is ook zichtbaar geworden in Jezus, die de Zoon van God genoemd werd.
Maar niemand heeft God ooit gezien of gesproken, Jezus was wel een levende mens net als wij, een mens die je kon aanraken, horen en zien Hij was de Zoon van moeder Maria en Jozef was zijn stiefvader. En toch had deze mens iets goddelijks in zich, Hij maakte Gods handen concreet zichtbaar en tastbaar, Hij legde mensen zijn handen op als teken van genezing, of redding en Hij verwoorde de Boodschap van Gods Geest, die opriep tot verbondenheid en dienstbaarheid aan elkaar. Hij sprak ook steeds over zijn hemelse Vader, en noemde Hem Abba, ofwel papa. In onze christelijke traditie heeft Jezus de eretitel gekregen van Zoon van God. De heilige Geest staat voor beweging, en inspiratie waardoor mensen aangezet worden om dingen te doen, die je hoofd en hart voorhouden. Die Geest is juist als God ongrijpbaar, maar je ziet wel mensen die in beweging komen door die Geest, in de weer voor een betere wereld en voor elkaar. De Geest wordt vaak afgebeeld als een duif, en met Pinksteren als een wind en vuur, maar ook de Geest is geen persoon, maar zit wel in ons mensen. Maar uiteindelijk dragen we allemaal iets van God in ons mee, iets van zijn Geest, zoals Jezus dat ook uitstraalde in zijn leven. God kun je niet vangen in allerlei formules, niet verstandelijk te verklaren, je kunt alleen iets van Hem voelen in je hart, en vanuit dat gevoel kun je Hem zichtbaar maken in je leven en in verbondenheid met elkaar. Als we God aanroepen in ons gebed, geeft het je kracht, sterkte, hoop, rust, vrede en vertrouwen.
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************************

De Geest laten leiden


Ik wil U binnen laten in de kern van mijn bestaan, Heer,
en mij van top tot teen laten inpalmen door uw liefde,
net zoals Jezus. Laat uw Geest mij daarvan leiden,
vooral op ongebaande wegen en op tochten vol
hindernissen en valkuilen. Reik mij uw hand en breng mij
naar de plaats waar de waarheid het wint van de leugen,
en waar alleen maar liefde is. Dan weet ik dat ik 'thuis' ben.
(Erwin Roosen)
*****************************************************

Verhaal van Augustinus


Heel lang geleden leefde er een grote geleerde en theoloog: Augustinus, bisschop van Hippo in Algerije,
hij kende de hele bijbel en was veel met God bezig. Maar ... één ding begreep hij niet, hij had in de bijbel
gelezen dat God uit drie personen bestond: Vader, Zoon en H. Geest. En toch bestaat er maar één God,
en dat kon hij niet bevatten, jarenlang liep hij hiermee rond, en bleef erover piekeren. Op een dag, het was
mooi weer dacht Augustinus:'Laat ik vandaag maar eens een strandwandeling gaan maken, je ziet dan de
oneindige zee, en kun je daarbij goed aan de oneindige God denken, die zee en land heeft gemaakt.' Hij ging
dus naar het strand en al wandelend dacht hij weer aan het grote geheim van God, tot hij opeens in de verte
een jongetje bezig zag die een kuiltje in het zand gegraven had, en met een emmertje op en neer liep naar de
zee. Het jongetje schepte telkens zijn emmertje vol zeewater en liep terug naar het kuiltje, goot zijn emmertje
leeg en liep weer terug naar de zee. Toen Augustinus dichterbij kwam, bleef het jongetje gewoon op en neer
lopen om water te halen uit de zee. Augustinus bleef verwonderd naar het jongetje staan kijken en vroeg hem:
'Wat ben je eigenlijk aan het doen?' vroeg hij aan het manneke. Die zei:'Ik ben de zee aan het leegscheppen.'
'Ik ga de zee in mijn kuiltje scheppen.' Augustinus begon er hard om te lachen,'Maar dat kan toch helemaal niet,'
zei hij, die grote zee past toch nooit in jouw kleine gegraven kuiltje, die is véél te klein om de zee te bevatten.'
Het jongetje giet zijn emmertje toch maar weer leeg en kijkt naar Augustinus en zegt:'U bent toch die grote
geleerde Augustinus nietwaar?''U denkt toch heel veel na over God, en wilt toch graag begrijpen dat Hij Vader,
Zoon en Geest is en toch één God.''God is net als de grote zee, en uw verstand net als dat kleine kuiltje in het
zand', vertelt het jongetje, 'hoe kan die kleine mens nu die grote God helemaal begrijpen. Dat kan toch niet?
Ons verstand is té klein om God te kunnen bevatten.' Augustinus stond verbijsterd, en met verbaasde ogen
staarde hij voor zich uit, toen hij omkeek was het jongetje opeens verdwenen.
****************************************************************************************************

Lied: 'God gaf zijn woord aan mensen'


God gaf zijn woord aan mensen, en zei: 'Maak geen beeld van Mij.'
Dat hoeft ook niet, want dat beeld van God, dat ben jij!

God heeft twee sterke handen, ze zijn van jou.
Daarmee bouwt Hij aan de aarde, jouw twee handen hebben waarde,
God in jou!

God heeft twee snelle voeten, ze zijn van jou.
Daarmee overbrugt Hij kloven, trekt Hij sporen naar geloven,
God in jou!

God heeft twee scherpe ogen, ze zijn van jou.
Daarmee ziet Hij meer in mensen, kleine noden, grote wensen,
God in jou!

God zegt je:'Jij hebt aanleg, die is van Mij!
Zo kun jij ook in jouw leven, iets van Mij aan mensen geven,
beeld naar Mij.'
************************************************************

Geloofsbelijdenis


Geloof in de God van het verbond, wiens naam is:'Ik ben er voor jou.'

Geloof in de God van Jezus, als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede momenten, ons dragend als het moeilijk wordt.

Geloof in Jezus, die van zichzelf kon zeggen:'Ik ben de weg.'

Hij is onze reisgezel, een vriend voor onderweg, een betrouwbare gids
die zijn leven heeft gegeven, zodat niemand onderweg zou bezwijken.

Geloof in de Geest, de stille, ongeziene kracht op onze levensweg,
deze houdt Gods licht in ons brandend ons leven lang.

Geloof in de gemeenschap van samen op weg, een gemeenschap van
mensen, die blijven geloven in breken en delen.
**************************************************************

Bloei


Het bijzondere van het leven; oorsprong van een zaadje en een eitje,
en kijk om je heen hoe het kan groeien. Hoe mooi de natuur al heel veel
jaren verandert, en wij er ook aan deelnemen. Dat we er samen van mogen
genieten, van de bloemen, planten, bomen, dieren, water en wolken, lucht,
zee, maan, zon en sterren. Dat maakt het leven zo uniek, en fijn dat we
er mogen zijn te midden van Gods schepping.
*****************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
soms weten we niet wat goed en waar is,
en wat niet. Maar met Jouw Geest in ons hart
lukt het wel. Help ons om dicht bij Jou te blijven.Archief preken