Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – H. Drie-eenheid - 3 en 4 juni 2023

Door het jaar - H. Drie-eenheid

Na zijn verrijzenis kwam Jezus naar zijn vrienden en zei:
'Maak alle volkeren tot mijn leerling. Doop hen in de naam
van de Vader, de Zoon en de Geest. Ik ben met jullie
alle dagen!'
(naar Matteüs 28,18-20)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik wil zorg voor je dragen - zegt God - zoals een vader
en een moeder voor hun kind. Ik wil je beschermen en
van je houden, alle dagen. Als teken van mijn liefde heb,
Ik je zelfs mijn Zoon gegeven, zodat mijn tederheid, een
gezicht zou krijgen, en zodat mijn droom van een hemelse
wereld, werkelijkheid zou worden. Wil van Hem leren, hoe
je je leven kunt afstemmen op de adem van mijn Geest,
en hoe je een mens van vrede en liefde kunt worden.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***************************************************

Enige, drievoudige God, wie ben Jij?


God, Jezus en de H.Geest, vormen samen de heilige Drie-eenheid, wat we vandaag vieren, maar wat
moeten we ons daarbij voorstellen? Drie-ene God, is moeilijk te bevatten, geloven we in de Drie-ene
God? Wie is God, wat is God, waar is God? We spreken over onze Vader, maar God is geen aardse vader, je kunt Hem geen gezicht geven, is ook geen persoon, geen man of moeder, maar wel de Bron van alle aardse leven. Dat God als mannelijk wordt gezien, komt voort uit de Joodse traditie wat een mannenwereld was.
Het is ook de Bron van liefde, en zit in ieder van ons hart als we er voor openstaan. Jezus zijn Zoon, sprak altijd over zijn hemelse Vader, maar werd ook zichtbaar in het leven van Jezus, die Zoon van God genoemd werd. Niemand heeft God ooit gezien, maar Jezus had iets goddelijks in zich, Hij maakte Gods handen, zichtbaar en tastbaar, legde bij mensen zijn handen op, als teken van genezing of redding. Jezus noemde zijn hemelse Vader, Abba, ofwel papa. De H. Geest staat voor beweging, inspiratie om mensen aan te zetten om goede dingen te doen voor anderen, de Geest wordt vaak afgebeeld als een duif, met Pinksteren als wind en vuur, maar ook de H. Geest is geen persoon, maar zit wel in ons mensen. We dragen allemaal iets van de Drie-eenheid in ons mee, het geeft ons kracht, sterkte, hoop, rust, vrede en vertrouwen.
(preken.be + Martien)
************************************************************************************************

Drievoudige hulp


In de laatste woorden tot zijn leerlingen zei Jezus:'Ga en trek
er maar op uit, en verkondig mijn Bevrijdende Boodschap. Jezus
beloofde drievoudige hulp voor hen; van Hem zelf, van zijn bezorgde
hemelse Vader en van de heilige Geest, voor verbondenheid met
elkaar.Met deze drie, kun je de hele wereld aan, drie in één. Beste
Vader, door Jezus hebt U laten zien, hoe U van ons houdt, en om
een goede toekomst voor te bereiden, bezielt zijn Geest ons nog steeds,
in zijn Goede Boodschap. Onze Vader, zorgt nog steeds met moederlijke
liefde voor ons, en heeft zijn Zoon Jezus gezonden om liefde een gezicht
te geven, ook door zijn Geest, in Jezus mogen we Gods gezicht herkennen.
(Martien)
******************************************************************

Geloven


Geloof in de éne God, die Vader, Zoon en Geest is, geloof in God zijn verbond
wiens naam is:'Ik ben er voor jou.' Geloof in de Vader van Jezus, die als een
Vader met ons op weg is, bij goede momenten, maar draagt ons ook bij met
moeilijkheden.

Geloof in Jezus, die zelf zei:'Ik ben de weg,' Hij is onze reisgenoot in ons leven,
een fijne Vriend voor onderweg, en een betrouwbaar iemand, die zijn leven heeft
gegeven, zodat niemand alleen onderweg is.

Geloof in de heilige Geest, de stille kracht op onze levensweg, houdt God's licht
in ons brandend. Geloof in de gemeenschap van mensen, samen op weg, die blijven
geloven in breken en delen met elkaar, en dat we samen op weg zijn, naar een volle
leven in eeuwigheid.
*************************************************************************

De Geest laten leiden


Ik wil U binnen laten in de kern van mijn bestaan, Heer, en mij van top tot teen
laten inpalmen door uw liefde, net zoals Jezus. Laat uw Geest mij daarom leiden,
vooral op ongebaande wegen, en op tochten vol hindernissen en valkuilen. Reik mij
uw hand, en breng mij naar de plaats, waar de waarheid het wint van de leugen, en
waar alleen maar liefde is. Dan weet ik dat ik 'thuis' ben.
(Erwin Roosen)
************************************************************************

Verhaal van Augustinus


Heel lang geleden leefde er een grote geleerde en theoloog: Augustinus, bisschop van Hippo
in Algerije, hij kende de hele bijbel en was veel met God bezig. Maar ... één ding begreep hij
niet, hij had in de bijbel gelezen dat God uit drie personen bestond: Vader, Zoon en H.Geest.
En toch bestaat er maar één God, en dat kon hij niet bevatten, jarenlang liep hij hiermee rond,
en bleef erover piekeren. Op een dag, het was mooi weer dacht Augustinus:'Laat ik vandaag maar
eens een strandwandeling gaan maken, je ziet dan de oneindige zee, en kun je daarbij goed aan de
oneindige God denken, die zee en land heeft gemaakt.' Hij ging dus naar het strand en al wandelend
dacht hij weer aan het grote geheim van God, tot hij opeens in de verte een jongetje bezig zag, die
een kuiltje in het zand gegraven had, en met een emmertje op en neer liep naar de zee. Het jongetje
schepte telkens zijn emmertje vol zeewater, en liep terug naar het kuiltje, goot zijn emmertje leeg,
en liep weer terug naar de zee. Toen Augustinus dichterbij kwam, bleef het jongetje gewoon op en
neer lopen, om water te halen uit de zee. Augustinus bleef verwonderd naar het jongetje staan kijken,
en vroeg hem:'Wat ben je eigenlijk aan het doen?'vroeg hij aan het manneke. Die zei:'Ik ben de zee
aan het leegscheppen.''Ik ga de zee in mijn kuiltje scheppen.' Augustinus begon er hard om te lachen,
'Maar dat kan toch helemaal niet,'zei hij, die grote zee past toch nooit in jouw kleine gegraven kuiltje,
die is véél te klein om de zee te bevatten.' Het jongetje giet zijn emmertje toch maar weer leeg, en
kijkt naar Augustinus en zegt:'U bent toch die grote geleerde Augustinus nietwaar?''U denkt toch
veel na over God, en wilt toch graag begrijpen dat Hij Vader, Zoon en Geest is, en toch één God.''God
is net als de grote zee, en uw verstand net als dat kleine kuiltje in het zand,'vertelt het jongetje,'hoe
kan die kleine mens nu die grote God helemaal begrijpen. Dat kan toch niet? Ons verstand is té klein
om God te kunnen bevatten.' Augustinus stond verbijsterd, en met verbaasde ogen staarde hij voor
zich uit, toen hij omkeek wat het jongetje opeens verdwenen.
*******************************************************************************************

Lied:'God gaf zijn woord aan mensen'


God gaf zijn woord aan mensen, en zei: 'Maak geen beeld van Mij.'
Dat hoeft ook niet, want dat beeld van God, dat ben jij!

God heeft twee sterke handen, ze zijn van jou.
Daarmee bouwt Hij aan de aarde, jouw twee handen hebben waarde,
God in jou!

God heeft twee snelle voeten, ze zijn van jou.
Daarmee overbrugt Hij kloven, trekt Hij sporen naar geloven,
God in jou!

God heeft twee scherpe ogen, ze zijn van jou.
Daarmee ziet Hij meer in mensen, kleine noden, grote wensen,
God in jou!

God zegt je: 'Jij hebt aanleg, die is van Mij!
Zo kun jij ook in jouw leven, iets van Mij aan mensen geven,
beeld naar Mij.'
*************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Je bent onze Vader, wij zijn er omdat Jij ons wilde zien.
Je bent onze broer, zoals Jezus, in Hem was Jij dicht bij ons.
Je bent in ons hart, Jouw Geest geeft ons hoop en kracht.

Archief preken