Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Kerstmis - 25 en 26 december 2023


Kersttijd - Kerstmis

geboorteplaats van Jezus in Bethlehem
Opeens stond er een engel bij de herders en de heerlijkheid
van God omstraalde hen. Hij zei:'Ik heb een goede boodschap
voor jullie, vandaag is jullie Redder geboren!'
(naar Lucas 2,9-11)

overweging bij dit kerstevangelie


Vandaag ben Ik opnieuw mens geworden - zegt God - voor de
zoveelste keer. Maar toch vraag Ik me af, of je wel weet waarover
het gaat. Want als Ik naar je kijk, en zie hoe jij samenleeft met
anderen, dan denk Ik soms dat je niet weet dat het met Kerstmis
eigenlijk om jou gaat. Vandaag wil Ik in jou geboren worden, zodat
jij, net zoals Jezus, spiegel kunt zijn van mijn liefde. Zonder jou
zal mijn droom nooit werkelijkheid worden, en zal mijn goede
boodschap niet meer verder worden verteld. Zet je de deur van
je hart voor Mij open, of is er geen plaats meer in je herberg?
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***********************************************************

Kerstmis, als Jezus wordt geboren, krijgt iedereen hoop


Maria en Jozef gingen vanuit Nazareth naar Betlehem, Maria zat op de rug van hun ezel, het was een lange reis
over bergen en dalen. Vandaag zouden ze aankomen in Betlehem, ze zagen het stadje van David in de verte al
liggen. Jozef hield de teugels vast, en Maria dacht:'Er zijn de laatste tijd veel vreemde dingen gebeurd.' 'Een
engel Gabriel die haar had vertelt dat het kindje in mijn buik van God komt. Mijn nicht Elisabeth, die ook een
kindje heeft gekregen, ook al is al wat ouder, en nu weer de lange reis naar Betlehem. Toch ben ik niet bang,
zei Maria, want Jozef mijn man is bij me, en God is ook bij me, ik weet gewoon dat het goed is wat er gaat
gebeuren.' Maria legde haar hand op haar buik, ze schuifelde een beetje heen en weer, Jozef merkte dat, en
vroeg of ze even wilde rusten? 'Nee, zei Maria, laten we maar verder gaan, ik zal in Betlehem wel gaan rusten.'
Jozef zei:'Ik ben er altijd trots op geweest, dat ik heel ver familie ben van koning David, maar nu komt het niet
zo goed uit, dat we daardoor helemaal naar Betlehem moeten om ons in te laten schrijven, zodat de keizer Augustus,
weet van wie hij allemaal belastingen kan innen.' Maria vond het wel leuk om naar Betlehem te gaan, Jozef zei daarop,
'Ik hoop maar dat alles goed zal gaan, en dat onze baby niet te gauw komt.' Maria zei daar niets op, ze kreeg wel
een raar gevoel in haar buik, het zou haar niet verwonderen als haar kindje eraan kwam, maar wilde Jozef niet ongerust
maken. In Betlehem, was het een enorme drukte, veel mensen die zich moesten laten inschrijven.'We gaan eerst een
plaats zoeken waar we kunnen gaan slapen, zodat jij kunt rusten.' Maar helaas alle herbergen zaten vol, ze trokken
rond, maar nergens was er nog een plaatsje vrij, Maria zag bleek van vermoeidheid, en haar buik deed telkens wat pijn.
Jozef zocht een plekje op een boerderij, maar ook daar zat alles vol met familie,'Alleen in de stal waar onze os staat,
is er nog plaats,'zei de boer, als jullie het niet erg vinden om bij de os te slapen, er ligt schoon stro genoeg.' Ze besloten
het toch maar te doen, Jozef zorgde ervoor dat Maria makkelijk lag.'Ons kindje wil geboren worden, zei Maria, Jozef
keek haar aan, maar Maria zag dat hij wat zenuwachtig werd.'Zoek maar even een vrouw die me kan helpen,' zei Maria.
Even later kwam Jozef terug met een oudere vrouw, die zorgde voor Maria en maakte alles klaar voor het kindje. Even
later was de baby er,'Een jongen,' zei de vrouw, Maria kuste haar baby.'Mijn bijzondere baby, ik hoop toch zo dat met
jou alles beter zal worden.' Maria wikkelde zachte doeken om zijn kleine lijfje, en legde hem in een houten bak, die eerst
als voederbak voor de dieren was geweest, met wat stro erin was het een prima wiegje. Jozef stond glimlachend naar hun
zoontje te kijken, Jezus, zo zouden ze de baby noemen, dat had de engel gevraagd, en het was een mooie naam. Jezus
betekende:'God redt.' Als dat waar was, zou dit kindje veel mensen gelukkig maken! Opeens hoorde Maria stemmen, voor
de staldeur stonden vele mensen, het waren herders, zag ze, er waren zelfs een paar schapen bij hen. Jozef nodigde hen
uit om binnen te komen, zo konden ze hun kindje zien. Heel voorzichtig legde een oudere herder, zijn hand op Jezus hoofdje.
Er was ook een jonge herder bij, die de baby vrolijk in zijn buik kietelde. Ze keken naar Maria, ze zagen er bijna net zo blij
en gelukkig uit als Maria en Jozef zelf.'Hoe wisten jullie dat wij hier waren?'vroeg Maria, de herders zaten nog met elkaar
te praten. De jonge herder riep er met zijn helder stemmetje doorheen, Maria vond die jongen leuk, ik hoop dat mijn Jezus
ook zo'n dapper kereltje mag worden. Maria vroeg aan hem:'Vertel jij het eens. 'We waren op het veld, bij onze schapen,
zei de jonge herder, en opeens was er een fel licht aan de hemel, en zagen we een engel.'Maria keek even naar Jozef, en die
keek ook naar Maria. Sinds Jezus bij hen was, eerst in haar buik en nu hier echt, waren de engelen nooit ver weg geweest.
De engel zei:'Jullie hoeven niet bang te zijn,'zei de jongen, Maria zei daarop:' Dat had de engel ook tegen mij gezegd.'
De jonge herder vertelde:'Dat er iets heel goeds was gebeurd, er was een speciaal jongetje geboren, de Messias, die ons
dichterbij God zal brengen.' Maria keek hem vriendelijk aan, en toen kwam er een hele groep engelen tegelijk en zongen:
'Eer aan God in de hemel en vrede op aarde aan alle mensen!'Daarna gingen de herders weer weg, en vertelde aan iedereen
wat ze gezien en beleefd hadden. Maria dacht nog heel lang na over wat er allemaal gebeurd was, wie weet wat we met dit
bijzonder kind, nog allemaal zullen meemaken, misschien zal het niet allemaal even leuk zijn. Het is natuurlijk makkelijker
om moeder te zijn van een gewoon kind, dan van dit speciale kind dat van God komt. Gelukkig zal God altijd bij ons zijn.'
En natuurlijk in elk kind dat geboren wordt, want dat is een wonder!
(Mosterdzaadjes + Martien)
**************************************************************************************************************

Zie je, daar in de kribbe?


Dat Kerstkindje, Jezus met zijn armen wijd open als teken:
'Kom naar Mij', als je het moeilijk hebt, en gebukt gaat
onder het gewicht op je schouders:'Ik zal je troosten.'

'Kom naar Mij, jij die geen land meer hebt als vluchteling,
als je verdreven bent uit je land, als niemand meer naar
je omkijkt geen werk of hoop meer hebt:'Ik zal je recht-
vaardigheid brengen.'

Kom naar Mij, jij die honger hebt, en niets dan ellende kent,
jij die alleen maar lijden hebt en jij die altijd vergeten wordt,
als er iets uitgedeeld wordt, jij die van elke liefde bestolen
werd. Kom naar Mij, het is Kerstmis, Ik kom om midden onder
jullie te wonen, en Ik zal je vreugde geven.'
*******************************************************

GelovenGeloof in God de Vader, die ons met zijn goedheid en mensenliefde,
verschenen is in de geboorte van het kind in Bethlehem, zijn Zoon Jezus.

Geloof in Jezus, voor ons geboren als teken van hoop,
en als oproep om naar Zijn voorbeeld, warmte en licht te zijn voor
medemensen.

Geloof in het Kind van Bethlehem, dat in zijn latere leven ons zijn
mensenliefde heeft laten zien voor elke mens, voor kleinen, armen
en zieken in het bijzonder.

Geloof in de Geest, die ons warm kan maken, voor zwakken en eenzamen,
en die ons kracht schenkt om de Kerstboodschap in woord en daad te beleven.
*********************************************************************

KerstmisKerstmis, glanst als een bijzonder feest, voor ieder die de boodschap leest,
en die in zijn hart zo blij bewaart, het verhaal van Jezus' komst op aard.

Kerstmis, straalt warmte uit, geen macht, even wordt het helder in de nacht,
want de hoop wordt ons gegeven, op een menselijker samenleven.

Kerstmis, raakt de kern van ons bestaan, en reikt ons diepe waarden aan:
verzoening en vrede, vertrouwen en gastvrijheid, liefde en waakzaamheid,
zorg en solidariteit.

Kerstmis, roept op tot echte eenvoud, Jezus heeft geen glitter nodig en geen goud.
Hij wil tussen de mensen wonen, kwetsbaar en klein, en hoopt dat wij een spiegel
van zijn liefde zijn.
(uit: Even Bezinnen)
**************************************************************************

Nieuw lichtHeer, op dit Kerstfeest bidden wij om licht, licht dat onszelf en de hele wereld verlicht.
Nieuw licht, overal waar hoop het heeft moeten afleggen, tegen angst en onverschilligheid.
Nieuw geloof, overal waar mensen zich terugtrekken, en niet meer geloven in U, en ook dat
uw verwarmende vrede hopelijk het zal winnen van oorlog, conflicten, agressie en onrust
tussen de mensen. Nieuwe liefde, overal waar de aandacht voor elkaar verminderd. Nieuwe
ogen, overal waar de mensen het niet meer zien zitten, en op elkaar uitgekeken zijn. Wij
bidden om licht, wij bidden dat het kindje Jezus van Betlehem, geboren mag worden in
ieder van ons, en in die ene wereld van ons allemaal samen. Door Jezus, het kindje in de
kribbe van een stal, het kind van uw belofte, met wie uw naam verbonden is, voor eens en
voorgoed: Emmanuël, God-met-ons.
(Martien)
********************************************************************************

GebedjeLieve Jezus,
vandaag vieren we een beetje Jouw verjaardag,
we wensen dat alles wat Jij deed en zei,
ook echt zal gebeuren: vrede overal, toen je werd
geboren, wensten de engelen vrede aan alle mensen.
Ook vandaag hebben we vrede nodig, in alle landen
waar nu oorlog en geweld is, en waar mensen elkaar
pijn doen, en lelijk doen tegen elkaar.
Breng vrede in de harten van alle mensen, zodat ze
stoppen met oorlog en ruzie, en met elkaar leven
in liefde, geduld en hartelijkheid.
Dan zal het altijd Kerstmis zijn.
**********************************************

Heilige familie


Door uw geboorte op Kerstmis, bent U familie van ons geworden, Heer.
Graag wil ik U daarvoor bedanken. Bij U voel ik me thuis! Misschien heeft
Jezus dat ook ervaren, toen Hij U, op zijn twaalfde al, 'Vader' noemde.
Het doet in elk geval heel veel deugd wanneer ik af en toe mag voelen,
dat U er bent voor mij.
(Erwin Roosen)Archief preken