Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Kersttijd - Driekoningen 7 en 8 januari 2023

Kersttijd - Openbaring - Driekoningen

Toen Jezus geboren was in Bethlehem, kwamen er uit het oosten
wijzen, die een ster volgden, tot ze bleef staan boven de plaats
waar het kind was. En ze werden vervuld met grote vreugde.
(naar Matteüs 2,1.9-11)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik wil mijn ster voor je uitzenden - zegt God - tot ze blijft stilstaan
boven de plaats waar je Mijn kunt ontmoeten. Ik hoop dat je hart
'wijs' genoeg is om die ster te durven volgen, want het is geen
gemakkelijke weg. Veel mensen zullen je niet begrijpen, omdat je
andere waarden belangrijker vindt dan zij. Blijf toch maar volhouden,
en weet dat elke plaats waar mensen het 'brood van het leven', van de
pijn en van de vreugde delen, 'Bethlehem' wordt genoemd. Je zult er
vrede ervaren en je kunnen verwarmen aan het vuur van mijn liefde,
en tederheid!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
**************************************************************

Drie wijzen op bezoek bij pasgeboren 'koning' Jezus


Matteüs is de enige evangelist die schrijft over de drie wijzen, die later koningen worden genoemd.
Ze komen uit het oosten en volgen een speciale ster om op zoek te gaan naar de pasgeboren 'koning',
ze worden Caspar, Melchior en Balthasar genoemd,trokken naar Jeruzalem, maar kwamen op het
verkeerde adres, omdat ze even die ster niet meer hadden gevolgd. Ze ontmoeten Herodes in zijn paleis,
maar die zag niets in het kind van God, hij zag de pasgeboren 'koning' als een bedreiging voor hem, en liet
daarom later alle jongetjes in de buurt van Bethlehem om het leven brengen. De drie wijzen dachten daar
in dat paleis het kind Jezus te vinden, maar vonden het pasgeboren kindje een eindje verderop in Bethlehem
in een schapenstal. God openbaarde zich in het kindje Jezus in een stalletje, maar niet in macht, pracht en praal
in een paleis. De wijzen uit het oosten en de herders van het veld waren de enigen die het kindje Jezus en Maria
en Jozef bezochten. De drie wijzen hadden ook elk een geschenk meegenomen voor Jezus, zoals onder andere,
goud: wat wijst op het koningschap van Jezus, en wierook: voor zijn eigenschap als verkondiger van de Blijde
Boodschap, en mirre: een soort zalvende olie voor zijn lijden en dood. Bij de Openbaring des Heren, wordt ons
gewezen naar het kind Jezus, maar bij elk pasgeboren kindje voelen we iets van het wonder van het leven, dat
verwijst naar onze Bron van alle leven. Jezus is niet zomaar een klein kindje, het staat voor een betere wereld,
voor mensen van goede wil, Hij is als een onzichtbare kracht en hoop voor ons, om ons verder te helpen in ons
leven. Waar kunnen we verder God vinden? In zijn schepping en schoonheid van de natuur, in goede mensen en
in het mysterie van ons leven, jammer dat velen God niet meer kunnen vinden, niet in de natuur, niet in goedheid
van mensen, niet in het Kerstkindje, en niet in de kerk van Jezus, maar ook niet in zichzelf. Maar God openbaart
zich nog steeds in onze wereld, in en door Jezus, en door mensen die zich hebben laten inspireren door Jezus.
Zoals de drie wijzen die op zoek waren naar Jezus, mogen wij ook zoekende mensen zijn, naar een beetje licht
in moeilijke tijden, en Jezus is dat licht, onze redding en kan weer hoop, kracht en vreugde schenken.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************

Gebedje


ieve Heer,
We zijn blij met Jezus uw Zoon, door Hem kennen we Jou veel beter,
en dat Hij bij ons kwam wonen, we horen nu nog meer bij Jou.
Dank je wel, dat Jezus bij ons is komen wonen.
Dank je wel, dat Je altijd in ons hart bent, samen met alle mensen,
dichtbij en veraf, zoals de drie koningen dat ook hadden.
Help ons om af en toe voor iemand een 'engel' te zijn.
*************************************************************

Nieuwe jaar


Wij zijn van U, eeuwige Heer, en onze tijd behoort U toe.
Mensen komen en mensen gaan, de tijd maakt wonden,
maar heelt ze weer, lief en leed gaan hand in hand.
Maar U, Heer, blijft dezelfde, uw jaren kennen geen einde,
want U bent de Levende Heer. We danken U voor alles wat
ons in het afgelopen is gegeven, en wij vragen U: laat ons
met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien, dat het weer
beter mag worden in de wereld. Stel ons open voor alles wat
komen gaat, en vervul onze dagen met vreugde en voorspoed,
en vergeet ons niet. Uw goedheid prijzen wij, vandaag en alle
dagen die nog komen in ons leven.
(Martien)
******************************************************

Geloven


Geloof in God, onze Vader,
Hij is de Bron van alle leven, en houdt van alles wat bestaat.

Geloof in zijn Zoon, Jezus, Hij was een mens zoals wij,
in Hem was U midden onder de mensen, en Hij was goed
tot het uiterste, daarom verrees Hij tot nieuw leven,
en blijft Hij voor alle mensen een Licht en een voorbeeld.

Geloof dat de Blijde Boodschap van Jezus, iets goeds brengt
voor alle mensen van alle tijden.

Geloof ook dat we zijn spoor volgen, om vrede en eenheid te
bewerken tussen ons mensen.

Geloof in de heilige Geest, die ons kracht geeft tot leven,
en die in volheid aanwezig is in Jezus, die onze naaste is.
Deze Geest, blijft ook werken in onze kerk, maar ook in
onszelf als we dat willen, en overal waar leven groeit
en liefde bloeit.
*******************************************************

Dankgebed


Lieve Heer, wij danken U, omdat U de naam van elke mens
geschreven hebt in de palm van uw hand. Wij danken U, omdat
U herkenbaar bent in elke goede mens, in ogen van mildheid
en in een liefderijk gebaar. U hebt het duidelijk getoond in
Jezus, uw mensgeworden Zoon. Hij gaf gestalte aan uw goedheid
en liefde voor de mensen. Door zijn goedheid, openbaarde Hij
uw naam in deze wereld, en door zijn mens lievigheid van U.
*********************************************************

Ster


Geef me de wijsheid om de juiste ster te volgen, God,
en met heel mijn persoon te kiezen voor het Kind Jezus.
Laat mij Hem ontmoeten in al wie klein en kwetsbaar is.
Ik weet dat ik daarmee niet de gemakkelijkste weg kies,
maar ik geloof dat ik alleen op die manier, echt gelukkig
kan worden. Wil mij helpen die keuze te maken, elke dag
opnieuw. En als ik bang ben in het donker, geef me dan
steeds opnieuw uw licht, om het te volgen en er iets mee
te doen, vandaag en alle dagen die nog komen.
(Erwin Roosen)
**************************************************

Onze Vader


Onze Lieve Heer, Vader van ons allemaal, zegen dit nieuwe jaar,
waar we aan begonnen zijn, en geef ons een goede toekomst, en
ontsteek het licht van vertrouwen in ons. Wij vragen U, help ons
voor elkaar een betere toekomst te maken, in woorden die we
zeggen, en dingen die we doen door onze bereidheid voor anderen,
en in gedachten en gevoelens die we met mensen delen die het
moeilijk hebben. Wij danken U voor wat er al allemaal voorbij is,
en open ons hart voor wat er nog komen gaat. En maak ons
gevoelig voor alles wat menswaardig is, ga met ons mee, zegen ons,
en bewaar ons elke dag van dit nieuwe jaar en ons leven lang!
(Martien)Archief preken