Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Kersttijd - Heilige familie 31 december en 1 januari 2023

Kersttijd - Heilige familie


In een droom verscheen aan Jozef een engel van de Heer,
die zei:'Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht
naar Egypte. Want Herodes staat het kind naar het leven.'
(naar Matteüs 2,13)


Overweging bij dit zondags evangelie


Vanaf het prilste begin heeft mijn boodschap mensen geërgerd - zegt God.
Vaak begrepen ze Mij niet. Soms wilden ze Mij zelfs niet begrijpen, omdat
Ik andere waarden naar voor schoof, dan die zij belangrijk vonden. Hoeveel
geld of macht je hebt, telt voor Mij niet. Waar Ik naar kijk is de manier
waarop je probeert lief te hebben. Daarom stuur Ik engelen op jouw weg,
die je mijn naam zullen beschermen, en je zullen voorgaan naar een land,
waar jouw verhaal dichter bij mijn verhaal zal komen, tot we elkaar zullen
vinden, jij Mij en Ik jou, in vrede en vrijheid.
(uit: een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*******************************************************************

Heilige familie, gezinnetje uit Nazareth


Een heilige familie, wat is dat eigenlijk? Deze keer vieren we het gezinnetje uit Nazareth,
Maria, Jozef en hun kind Jezus. Over de jeugdjaren van Jezus weten we niet zoveel, wat
Maria zijn moeder wel wist, dat Jezus een bijzonder kind was. Het was toch wel een heilig
gezin, Maria kreeg de boodschap van de engel Gabriel, en vertrouwde naar de vraag en de
wil van God, ook Jozef liet God in zijn leven toe, toen hij Maria tot zijn vrouw nam en zorgde
voor haar en hun kind Jezus. Toen Jezus twaalf jaar oud was ging hij met zijn vader en moeder
op weg vanuit Nazareth naar de tempel in Jeruzalem, in de tempel zat Jezus tussen leraren en
die waren verbaasd over zijn kennis en inzicht als twaalf jarige, Jezus was op religieus gebied,
een pienter ventje, maar zijn ouders wisten dat blijkbaar niet. Want toen ze met een groep reis-
genoten weer terug naar huis gingen, merkten ze dat Jezus er niet bij was, ze misten Hem, ze
hadden gezocht bij familie en bekenden, maar vonden hun kind niet, na drie dagen zoeken vonden
ze Jezus in de tempel, Maria zei:'Mijn kind, je vader en ik zochten jou met droefheid, waarom
heb je ons dit aangedaan? Jezus antwoordde:'Wisten jullie dan niet dat Ik graag wil zijn in het
huis van mijn Vader? Ik wil best naar jullie luisteren, maar ik luister en ben ook heel graag bezig
met God mijn Vader, waar Ik van houd.' Jezus ging met zijn ouders terug naar huis naar Nazareth.
Maria begreep het niet allemaal, en Jozef ook niet, maar Maria bewaarde dit allemaal in haar hart.
Samen gingen ze Jezus goed opvoeden, toen Hij groter werd ging Hij zijn eigen weg, daar had zijn
familie soms wel moeite mee, ook al deed Hij vele goede dingen en andere wegen ging dan zijn ouders,
maar het was zijn roeping. Maar Jezus voelde zich wel thuis bij zijn 'heilige familie', het gezin van
Maria en Jozef. Een hechte familieband is belangrijk voor elk gezin, en familie, maar ook voor geloof-
gemeenschappen, die de kerk van Jezus vormen, je met elkaar verbonden voelen, en meeleven met elkaar.
(preken.be + Martien)
*********************************************************************************************

Familie


Door Jezus geboorte met Kerstmis ben ik familie van Jou
mogen worden, Heer, graag wil ik U daarvoor bedanken.
Omdat Jij in mij Mens werd, en mij Jouw liefde gaf, zoals
je dat elke dag doet, bij iedereen die in Jou gelooft.
Graag wil ik Je daarvoor bedanken. Bij Jou voel ik me thuis!
Misschien heeft Jezus dat ook wel gevoeld, toen Hij Jou
op zijn twaalfde Vader noemde. Het doet mij deugd wanneer
ik af en toe mag ervaren dat Jij er bent, ook voor mij!
(Erwin Roosen)
******************************************************

Op de drempel van het nieuwe jaarDeze laatste dagen van het oude jaar, laat ons weer even op een drempel staan.
Straks zullen we met zijn allen weer hoopvol een mooi nieuwjaar in gaan.

Het gebeurt weleens in ons leven, dat we voor een of andere drempel staan.
Het vraagt soms veel moed en voorbereiding, om een nieuwe periode in te gaan.

We kunnen en mogen het oude achter ons laten, om een nieuw begin mogelijk te maken.
Het kan een feestelijk gebeuren zijn, of een drempel waar we moeilijk over geraken.

God, Jezus en Maria, op de drempel van het nieuwe jaar, willen we jullie om hulp en zegen vragen,
om onze wensen waar te maken, en hoop, sterkte en vertrouwen te krijgen, en elkaar in liefde
verder te dragen in het nieuwe jaar, dat is het mooiste geschenk wat we kunnen krijgen.
**************************************************************************************

Oudjaar


We laten weer een jaar achter ons wat ons veel verandering heeft gebracht, na de corona periode,
en nu weer de oorlog in Oekraïne, en toenemende protesten en geweld. Milieu problemen en hoge
energie prijzen, en alles is een stuk duurder geworden, waardoor weer meer armoede onder ons is.
Vele dagen met zorgen en teleurstellingen, maar ook wel met vreugde en successen hebben dit jaar gemaakt.
Met het afscheid nemen van dit jaar, is niet alles uitgewist, het is een blijvend jaar in onze jaren die we
geleefd hebben. Hopelijk wordt het nieuwe jaar weer leuker en fijner met hulp van O.L.Heer, want U bent voor
ons de toekomst.
(Martien)
************************************************************************************************

Nieuwjaar


Lieve Heer, Vader voor alle mensen en behoeder van onze aarde die wij bewonen.
Wij vragen uw zegen over het nieuwe jaar, dat we straks binnengaan. Geef ons uw
toekomst, en geef licht van vertrouwen in onze zoekende ogen. Wij vragen U, dat
wijzelf ook een betere toekomst maken voor elkaar, in de dingen die we doen, in
woorden die wij spreken, in de gedachten en gevoelens die wij met elkaar delen.
Ga met ons mee, en bewaar ons in al de dagen van ons leven.
************************************************************************

Oud en nieuw


Voor het komende nieuwe jaar, wens ik jullie, die mijn wekelijkse teksten lezen en
je naasten, wat tijd om van kleine dingen te genieten, en wat rust om even stil te
staan bij mooie en fijne momenten van het afgelopen jaar. En ook sterkte om tegen-
slagen te overwinnen. Maar ook vriendschap en aandacht om je hart ermee te verwarmen,
en moeilijke momenten toch een kleurtje te geven. Moge het licht en de hoop, de vrede
en vreugde van ons Kerstkind Jezus, voor ons allemaal een zegen en houvast zijn voor
elke dag van het nieuwe jaar 2023!
(Martien)Archief preken