Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – negenentwintigste zondag 15 en 16 oktober


Door het jaar - negenentwintigste zondag

'Ik verzeker jullie dat God recht zal doen aan iedereen
naar wie Hij met heel zijn hart luistert,'zei Jezus.
'Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk
dit geloof op aarde vinden?'
(naar Lucas 18,7-8)

overweging bij dit zondags evangelie


Graag wil Ik met heel mijn hart naar je luisteren - zegt God -
als je je verdriet en je vreugde, je zorg en je blijdschap voor
Mij uitspreekt, en als je heel je leven aan Mij toevertrouwt.
Ik wil je gids zijn op je levensweg, en je voorgaan in liefde
en barmhartigheid. Maar geloof je dat ook? Geloof je dat
Ik je het leven heb gegeven, en dat Ik een droom van vrede
en vrijheid voor je heb? Riskeer het maar! Ik zal je niet
teleurstellen!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
******************************************************

Bidden ... omdat je leven ervan afhangt, vertrouw op God


Lucas schreef: Jezus leerde met een gelijkenis of parabel aan zijn leerlingen dat zij altijd
moesten proberen te blijven bidden, en niet opgeven. Jezus vertelde in die parabel over een
rechter en een weduwe, de rechter bekommerde zich nergens over, niet normaal voor een
rechter die juist de wet moet handhaven. De weduwe dacht vertrouwen in de rechter te hebben,
en kwam geregeld bij hem aan, maar de rechter liet haar gewoon aan haar lot over, ze had dat
kunnen weten, want hij stoorde zich niet aan een ander. Maar uiteindelijk kwam hij in actie en
nam haar zaak ter hand. Waarschijnlijk wilde Jezus met deze parabel ons zeggen:'Ik snap jullie
moeilijkheden bij het bidden, het lijkt of je nergens gehoor vindt, of God er gewoon niet is, of
niet aan je denkt, net zoals de gang van de weduwe naar de rechter, maar God is niet als die rechter,
Hij bekommert zich om jou, houdt van je en heeft je eindeloos lief, Hij is ook jouw Vader, je abba,
je pappa.' Ook zijn leerlingen luisterde naar Jezus' parabel, als bedoeling dat zij nooit mogen op-
houden met bidden, bidden is veel meer dan vragen om mooi weer.Lucas maakte dit evangelie in een
tijd waarin de eerste christenen het moeilijk hadden in hun geloofsbeleving, ze keken uit naar de
de herkomst van Jezus, maar het bleef zoals het was, en werden ook nog bespot om hun geloof.
Lucas vroeg zich af: zal Jezus bij zijn wederkomst nog wel geloof op aarde vinden? Er zijn veel
situaties in ons leven, waarin we niet veel meer kunnen doen dan bidden, bij machteloosheid, ziekte
en bij het missen van een geliefd mens, en nog meerdere vormen van verdriet, soms valt er niets
anders te doen dan te bidden, het geeft je een houvast, kracht, sterkte, vertrouwen en rust.
Lucas beschrijft wat Jezus heeft gezegd:'Dat God altijd ons gebed verhoort, ook al duurt het soms
even.'God is geen gebedsautomaat, maar is wel altijd aanwezig en luistert naar ons, ook al grijpt
Hij niet altijd in. Bidden kun je overal, thuis, in een kerk of kapel, maar ook als je in het bos wandelt,
en oog hebt voor de mooie herfstkleuren en paddenstoelen, als je daar bewondering voor hebt en bij
stilstaat, is het ook in contact komen voor Gods kracht. Ook kun je God bedanken hiervoor, en voor
je goede leven, maar in stilte kun je ook bidden voor je medemensen in nood een manier van medeleven.
Ook bidden voor jezelf, om hulp te vragen in moeilijke tijden aan de onzichtbare stille Bron van kracht,
die ons en anderen extra kracht geeft. Bidden moet je niet te gauw opgeven, het geeft je extra energie.
Een betere wereld daar kun je niet genoeg voor bidden, maar: verbeter de wereld en begin bij jezelf.
Misschien denken we te vaak dat God onze gebeden niet verhoort, bidden is proberen dat vol te houden.
Tot slot nog een uitspraak van Albert Einstein:'Gebeden veranderen de wereld niet, maar ze veranderen
de mensen, en mensen veranderen de wereld.'
(preken,be + Martien)
*********************************************************************************************

Niet zonder onze Heer


Onze Lieve Heer, U die een Vader én Moeder voor ons bent,
soms voelen wij ons hulpeloos en in nood, alsof de grond onder
onze voeten wegschuift. Zoekend strekken we dan onze handen uit,
in de hoop dat U ze vastgrijpt, en ons in uw armen neemt en
geruststelt. Wij hebben het nodig U nabij te voelen, pas dan
kunnen we vertrouwvol leven, en zelf voor anderen een rustpunt
zijn. U bent dag en nacht aanspreekbaar, uw naam is dan ook:
'Ik zal er zijn voor jullie.'
************************************************************

Geloven


Geloof in God, die er voor ons wil zijn, die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Geloof in Jezus, die mens is geworden, en die oog had voor
kwetsbare mensen, en niemand aan zijn lot overliet.

Geloof in de Geest, die ons inspireert om Jezus na te volgen.

Geloof ook in de mensen om je heen, dat ze zoeken naar geluk,
en dat ze door U , Heer bemind mogen worden.

Geloof ook in je eigen leven, dat U, Heer mij aanmoedigt en beschermt.
***************************************************************

Om U te dienen


Ons leven is meer dan hebben, meer dan onze bankrekening.
Het is meer dan onze ontspanning, of de duurte van onze vakantie.

Het is iedereen van harte gegund, dat het ons goed gaat.
We mogen dankbaar zijn voor onze welvaart.

Maar welvaart alleen maakt ons leven, nog niet waardevol en de moeite waard.
Ons leven wordt pas echt goed, als we leven met én voor anderen.

Belangrijk is wie we kunnen zijn, om andermans leven goed te maken.
Onze vriendschap, onze aandacht, maken het leven van anderen goed.

En we krijgen er veel voor terug, want leven is geen eenrichtings verkeer.
Er is altijd iets van wederkerigheid, het is geven en ontvangen,
luisteren en spreken, horen en gehoord worden.

Leven gaat verder dan onze eigen deur, we hebben een 'wereldmissie'.
Ons geven en ons leven, heeft een wereldwijde betekenis.

Echt dienstbaar zijn kent geen grenzen, ons leven mag bevrijding uitstralen.
In woorden en in daden, het is onze missie om anderen van dienst te zijn.

We mogen geven, om er zelf beter van te worden, meer mens.
Sinds we alles hebben, komen we veel te kort.
( Mahatma Gandhi)
*********************************************************************

GebedjeLieve Heer,
het is fijn dat we Jou alles mogen vertellen.
Waar we bang voor zijn, waar we op hopen,
en waar we blij en dankbaar voor zijn.
Jij luistert altijd, Je helpt ons om dapper te zijn.
Dank je wel, om altijd onze Lieve Heer te zijn,
heel ons leven lang.Archief preken