Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – negentiende zondag 6 en 7 augustus


Door het jaar - negentiende zondag


'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn', zei Jezus.
'Hou daarom je lampen brandend en zorg dat je klaar
staat om je heer binnen te laten wanneer hij thuiskomt
van de bruiloft.'
(naar Lucas 12,34-36)

overweging bij dit zondags evangelie


Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn - zegt God.
Wees daarom waakzaam, bewaar het licht in je hart,
zodat je Mij kunt binnenlaten, wanneer Ik voor je deur
sta en in jou wil komen leven. Ik wil je gelukkig maken
en je vrede schenken. Daarom geef Ik mezelf aan jou,
mijn eigen leven, mijn eigen liefde, Ik hou van je - zegt
God - zoals een vader en een moeder van hun kind, en
Ik wacht op een antwoord van jou, een teken van
wederliefde.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*************************************************

Wees waakzaam, en waar is je schat

'Wees niet bevreesd', en 'Wees waakzaam', dat zijn de aansporingen die Jezus dit maal meegeeft in een van
zijn 37 parabels, die we van Hem kennen. Wat betekent deze parabel- gelijkenis nu voor ons gelovigen van deze tijd?'De Mensenzoon, komt op een uur waarop je het niet had verwacht', zei Jezus, Ik kom vandaag, nu. Misschien verwacht je Hem niet, maar Hij komt op vele wijzen en soms ook onverwacht, bijv. om je te vragen een hulp te willen zijn voor mensen die het nodig hebben, naar wederzijdse inzet voor anderen, voor een zieke, gehandicapte, iemand die eenzaam is in een moeilijke tijd, maar ook in een stille natuurwandeling en natuurlijk in onze gezamenlijke vieringen. Jezus vraagt aan zijn vrienden, maar ook aan ons of we Hem wel willen ontvangen, als Hij bij ons 'aanklopt'. Als je er voor open staat, 'Wees waakzaam', dan zijn we wel waakzaam, voor ons geld en bezit, verzekeren en beveiligen van je goederen, maar Jezus bedoelt waakzaam voor jezelf,
en oog en oor hebben voor elkaar, en zorg dragen voor elkaar, luisteren naar iemands verhaal over vreugde en verdriet, openstaan voor elkaar, dat is de waakzaamheid waar Jezus het over heeft, een stukje hemel op aarde, een hart hebben voor elkaar.
Jezus leert ons waakzaam te zijn voor anderen, voor onze omgeving, maar ook voor de schepping van zijn Vader, want we hebben de wereld in bruikleen gekregen, dus moeten we zorg dragen voor de natuur, maar kijk maar eens om je heen in de bermen, er wordt van alles in de natuur gegooid wat we niet meer nodig hebben, ben zelf zwerfvuil opruimer, en het is dweilen met de kraan open! Helaas hebben velen niets met de natuur en Gods schepping, ook door het milieuprobleem is er nog veel werk aan de winkel, onze 'levensvoetafdruk' moet echt verkleind worden. Jezus zegt verder ook nog:'Houdt je lamp brandend', de lamp van liefde, vrede en je geloof.' Hij vult het nog aan met:'Houd je lendenen omgord,' en Hij bedoelt daarmee: wees altijd klaar om naar anderen
te gaan, om zorg te dragen voor elkaar en voor Gods schepping die onze wereld is, om te proberen er een stukje paradijs van te maken.
De symboliek van die lamp is belangrijk, je hebt licht nodig als het donker wordt in je leven en een duistere periode door maakt, dan moet je toch proberen die lamp brandend te houden. Een volgende zin uit de parabel is:'Waar je schat is, zal ook je hart zijn,' een bekende uitspraak van Jezus. Is onze schat genieten van een goede gezondheid, elk jaar op vakantie, en doen wat je graag wilt doen, geven die dingen zin aan je leven? Zou Jezus dat zo bedoelen? Ons hart is er niet enkel voor onszelf, maar ook voor anderen, ons hart van mee leven en meevoelen met anderen. Als slot vertelt Jezus in zijn tijd:'Vrees niet, kleine kudde', omdat toen de geloofsgemeenschappen nog niet zo groot waren, ga niet ten onder in moedeloosheid en wanhoop, want mijn Vader heeft jullie behaagd, en
zal het Koninkrijk aan jullie schenken'. Maar dat geldt ook wel voor deze tijd, we zijn inderdaad ook een steeds kleinere kudde gelovigen geworden, overvolle kerken kunnen we ons alleen nog herinneren, maar Jezus blijft wel onder ons tijdens onze vieringen.
(preken.be + Martien)
*********************************************************************************************************************

De schat


Lieve Heer, van ons leven en toekomst, wees voor ons de schat
die wij van harte koesteren. Richt onze aandacht op wat werkelijk
waardevol is, en houdt onze ogen geopend voor de mensen om ons
heen, die het moeilijk hebben. Houdt ons hart geopend naar een
betere toekomst en naar vrede. Ga zo met ons mee, deze dag en
alle dagen van ons leven, dank je wel daarvoor!
**********************************************************

De lamp


Help mij de lamp van mijn hart brandend te houden, Heer, om meteen
de 'deur' te kunnen open doen als Jij bij mij aanklopt. Laat mij Jou
herkennen wanneer Ik Je mag ontmoeten in de ogen van een kind, of
in het geloof van een arme. Wil Je dan naar mij knipogen en mij jouw
liefde laten ervaren, zodat ik met heel mijn hart bij Jou kan zijn,
altijd en overal.
(Erwin Roosen)
*************************************************************

Ontmoeten


Mogen wij U ontmoeten, Lieve Heer, in een uitgestoken hand, of een
bemoedigend woord, hulp voor een ander, en in alles wat ons overkomt.
Maar ook in alles wat wij verwachten, in het licht en in het donkere van
ons leven. Moge wij U ook ontmoeten Lieve Heer, in een uitnodiging voor
een feest van tijd en eeuwigheid.
***************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij vraagt dat we altijd klaarstaan om het goede te doen.
We proberen dat wel, maar vergeten het soms.
Gelukkig zijn we niet alleen, allemaal samen horen we bij Jou.
We helpen elkaar om goed te zijn, en Jij helpt ons ook.Archief preken