Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Paastijd - zesde zondag - 13 en 14 mei 2023


Paastijd - zesde zondag


"Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ten harte neemt,'
zei Jezus tegen zijn leerlingen,' die is het die Mij liefheeft; en wie
Mij liefheeft zal ervaren hoe God hem liefheeft.'
(naar Johannes 14,21)

overweging bij dit zondags evangelie

Wat Ik van je vraag, is eigenlijk heel eenvoudig - zegt God -
dat je liefhebt, met heel je hart! Want alleen als je liefde durft
te geven en zonder voorwaarden, en durft te beminnen, zul je
bemind worden en liefde terugkrijgen. Je vriendschap en je
genegenheid, vooral voor armen en kleinen, zijn het teken dat je
van Mij houdt, en dat je in hen het gelaat van mijn Zoon herkent.
Probeer daarom elke mens graag te zien, wie hij of zij ook is,
en wat hij of zij ook gedaan heeft; en je zult ervaren, dat Ik
een God van liefde ben.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Ik laat je niet in de steek!


'Als je Mij liefhebt, zul je mijn geboden onderhouden,' zei Jezus, en dan zal mijn Vader
jullie een andere helper geven; de Geest van de waarheid, 'Ik zal jullie niet alleen achter-
laten, Ik keer tot jullie terug,'zei Jezus tegen zijn vrienden. Maar Jezus neemt wel afscheid
van hen, want Hij keert terug naar zijn Vader. Maar geeft ook een opdracht aan zijn vrienden,
om zijn Blijde Boodschap verder uit te dragen, 'Ik zal jullie niet in de steek laten, Ik ben bij
jullie en blijf bij jullie, en ook bij ons. Zijn vrienden krijgen de opdracht om het Koninkrijk
van God verder uit te bouwen, en dat is ook voor ons bedoeld. De H. Geest, is onzichtbaar,
maar toch zie je mensen die er enthousiast door geïnspireerd worden, anderen een helpende
hand bieden, een luisterend oor zijn, en een warm hart. De Geest van Jezus, is ook ongrijpbaar,
maar je voelt hem zoals je de wind voelt, zet mensen aan tot, liefde, zorgzaamheid en vriendschap,
zoals Jezus die in zijn tijd ook uitstraalde naar zijn medemensen, maar je moet je er wel voor
voor open stellen, de Geest van Jezus. Zijn Geest zet ons ook aan tot goede werken, Jezus zegt:
'Blijf geloven, want Ik zal altijd bij je zijn.' 'Als je iets vraagt in mijn naam, dan zal mijn Vader
het je geven, Hij laat je ook niet alleen, je leeft in Mij en Ik in jou,' zegt Jezus. Wie mijn geboden
onderhoudt, is diegene die Mij liefheeft.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************

Jezus terug naar zijn Vader


Jezus verteld aan zijn vrienden, dat voor Hem de tijd is gekomen,
om terug te gaan naar zijn hemelse Vader.'Maar geen onrust,'zegt
Jezus, Ik stuur jullie een helper, de H. Geest.' Jezus vraagt wel aan
zijn vrienden, om zijn Boodschap verder uit te dragen, en wie dit doet
zal merken dat mijn Vader hem of haar liefheeft. 'De Geest van waarheid,
is de liefde van de grondwet van je leven, en voor elkaar mijn Woord en
Brood zijn,' zegt Jezus.' Met de hulp van mijn Geest, kun je proberen mijn
Boodschap verder uit dragen, het is mijn Vaders goedheid en zorg voor
anderen.' Jezus wil graag dat de Geest van zijn Vader in mensen leeft
en werkt.
(Martien)
*******************************************************************

Bedankt Maria


Bedankt, dat 'ja' hebt gezegd voor het krijgen van je Zoon Jezus,terwijl je
voelde dat er veel van je gevraagd werd. Bedankt, Maria, dat je 'ja' hebt
gezegd, en zo hebt gekozen voor Gods bedoelingen. Wij vragen je:'Help ons
ook 'ja' te zeggen, want uw verhaal is ook ons verhaal, omdat ook wij in ons
kleine leven van elke dag, ook Gods bedoelingen waar kunnen maken, in de
naam van je lieve kind Jezus. Maria, bidt voor ons. Maria, mama van Jezus,
en ook onze Moeder, wij vragen uw voorspraak bij je lieve Zoon Jezus.
Bidt voor ons dat we beter gaan geloven in U, en dat we meer dienstbaar
willen zijn; bidt voor ons dat we ons niet afkeren voor de nood van anderen.
Bidt voor ons dat je lieve Jezus in ons mag wonen, en we open staan voor wat
Jezus van ons vraagt.
(Martien)
*******************************************************************

Kiezen met je hart


Het is niet gemakkelijk, Heer, om voor U te kiezen met heel ons hart, en ons
leven af te stemmen op de inhoud van het evangelie. Onze wereld is geïnteresseerd
in andere dingen, dan solidariteit en rechtvaardigheid. En toch geloven wij
dat U de garantie bent voor ons geluk. Geef ons daarom een duwtje in de rug,
telkens als onze twijfel groter dreigt te worden, dan ons geloof. Help ons, U
en de ander warmhartig lief te hebben, en ons leven te laten inkleuren door uw
tederheid.
(Erwin Roosen)
*************************************************************************
Gebed voor Moederdag


Heer, omdat U niet overal tegelijk kunt zijn, heeft U ons moeders gegeven.
Dank U voor haar sterke liefde, haar koesterende handen, haar luisterend hart,
en haar wijze raad. Wij bidden voor alle moeders, voor moeders in rijkdom en
in armoede, met een goede baan of op de vlucht, jonge moeders maar ook oude
moeders, moeders met kinderen en zonder kinderen, en voor moeders die een
kind verloren hebben. Vooral die moeders en oma's bidden wij. Laat hen merken
dat U met hen bent, en bevestig hen in het goede dat ze doen. Geef hen vreugde
en vrede, en voor de moeders die er niet meer zijn, dat ze bij U gelukkig mogen
zijn. We bidden vandaag, morgen en alle dagen voor hen.
***********************************************************************

Moeder Maria


Maria, je was een mens zoals wij, een gewone eenvoudige
en liefdevolle vrouw. Maria, je bent een Moeder zoals we
onze moeder kennen. Maria, je geloofde en bleef vertrouwen,
en was altijd een geliefd iemand voor anderen. Leer ons ook
om de zachte moed als dienaar te zijn naar uw woord, dat
vragen we ook aan je Zoon Jezus, die ook graag bij ons is.
(Martien)
****************************************************

Weesgegroet


Weesgegroet Maria, vol van genade de Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend
is Jezus het kind van uw schoot, Heilige Maria Moeder van God
bidt voor ons allen nu en tot in het uur van onze dood.
Amen.
(Martien)


Geloven


Geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor jullie.

Onze Heer is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten, en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Geloof in Jezus.

In Jezus heeft onze Heer een menselijk gezicht gekregen.
In Jezus is de belofte van zijn Vader werkelijkheid geworden.
Geloof dat Jezus niet vergeefs heeft geleefd, en niet vergeefs
is gestorven, maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst,
in mensen die zijn liefde en aandacht uitstralen.

Geloof in zijn Geest.

Die ook vandaag nog steeds mensen bezielt en inspireert.
Die hen kracht en hoop geeft om zijn manier van leven,
tot die van ons te maken, om de weg te gaan van breken
en delen, van goedheid en verbondenheid, van recht en vrede.
Altijd weer ten bate van iedereen.
********************************************************

Moederdag


Mama,
Mama is het woord waar het leven mee begint,
mama is het woord dat hoort bij ieder kind.

Een woord om zacht te zeggen, niet om luid te schreeuwen,
het hoeft niets uit te leggen en gaat door alle eeuwen.

Mama, is het woord waar de mensheid mee begint,
mama is een ander woord voor liefde.
(Toon Hermans)
****************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Jouw Geest is altijd bij ons, geeft ons nieuwe moed, als we het
niet meer zien zitten. Helpt ons om de juiste keuzes te maken,
en laat ons opkomen voor wie het nodig heeft. Jouw Geest, helpt
ons om nooit te vergeten, dat Jij voor altijd onze Heer bent.
Dank je wel voor de Geest.

Archief preken