Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Tweeëntwintigste zondag - 2 en 3 september 2023

Door het jaar - tweeëntwintigste zondag


"Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij
dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen
en Mij volgen', zei Jezus.' 'Want wie zijn leven
verliest omwille van Mij, zal het vinden.'
(naar Matteüs 16,24-25)

overweging bij dit zondags evangelie


Als je Jezus wilt volgen, in alles wat je doet en zegt,
kies je zeker niet voor de gemakkelijkste weg - zegt God.
Vaak zal je merken, dat mensen je niet begrijpen, of dat
ze vragen stellen bij je motivatie. Sommigen zullen misschien,
zelfs ronduit negatief staan ten opzichte van je christen-zijn.
Maar weet dan dat Ik van je hou, en dat Ik je graag zie.
Als je hart sterft, aan teleurstelling en eenzaamheid, wil Ik
je 'nieuw' maken, en 'leven' brengen. Laat Mij maar doen!
- zegt God.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*******************************************************

Ons kruis opnemen en achter Jezus aangaan


Het evangelie van Matteüs vertelt deze keer hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem,
Jezus weet wat Hem daar te wachten staat, als Hij het zijn leerlingen vertelt, reageert
vooral zijn goede vriend Petrus: 'Beste Jezus mijn grote vriend, die lijdensweg mag U niet
overkomen.' Toch probeert Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken, hoe zijn verdere
levensweg eruit zal zien, over de komende tocht naar Jeruzalem, dat Hij daar vernederd
zal worden en dood en verrijzenis te wachten staat. Jezus had altijd gesproken over zijn
liefhebbende Vader, over de barmhartige God in de hemel, waarvan Hij de wil zou volgen,
ook zijn kruisweg, dat als de wil van God zien, wil Petrus niet. Misschien vinden we een
antwoord wanneer we naar het leven van Jezus kijken, Hij is zijn weg écht gegaan, vorige
keer zei Jezus nog tegen Petrus:'Je bent de steenrots, waarop ik mijn gemeenschap wil
opbouwen.'Maar deze keer krijgt Petrus van Jezus, de wind van voren:'Ga weg satan, ga
terug, je bent mijn struikelsteen, want je laat je leiden door menselijke overwegingen,
en niet wat God wil!' Petrus verneemt dat zijn grote vriend Jezus moet lijden en sterven,
maar hij kan dat niet bevatten. Jezus vertelt ook tegen zijn leerlingen:'Wie mijn volgeling
wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te geven.' Of zou Jezus vragen om Hem een beetje
lief te hebben, zou het de eerste aanzet zijn in wat Jezus met 'zijn kruis opnemen' bedoelt.
Ieder mens maakt dingen in zijn leven mee, die je niet graag wil meemaken, een vorm van ziekte,
een ongeluk of handicap, verlies van een geliefde of andere problemen. De vraag is wat doe je
ermee, je kruis opnemen en moedig dragen, zoals Jezus het deed, maar dat valt niet mee! Elk huisje
heeft zijn kruisje, het is een bekend gezegde, het leven zelf brengt bij sommige mensen genoeg
ongemakken, lijden of tegenslagen mee. 'Jezus vraagt ook niet om 'zijn kruis' te dragen, maar
dat we ons eigen kruis dragen, met hulp, kracht hoop en troost van Hem en zijn Vader en Maria.
(preken.be + Martien)
****************************************************************************************

Verbondenheid


Heer, onze Vader, U kent ons door en door, U kent onze goede en
minder goede kanten, maar ook ons oprecht verlangen, naar de echte
verbondenheid met U en ook met elkaar. Maak ons hart ontvankelijk,
voor uw Blijde Boodschap, die door uw Zoon Jezus verkondigt is en
voorgeleefd heeft. Help ons om uw lieve Zoon Jezus, te herkennen
in de mensen van goede wil om ons heen. Geef ons rust om te kunnen
aanvaarden wat we niet kunnen veranderen, geef ons moed om toch
verder te kunnen gaan in ons leven, we zijn allemaal kinderen van U.
(Martien)
*************************************************************

Jezus houdt van mij


Soms probeer ik me groter of beter voor te doen, dan ik eigenlijk ben,
Heer, ook tegen U. Diep in mijn binnenste weet ik wel, dat dit geen zin
heeft, maar toch ... Help mij daarom mezelf te aanvaarden, zoals ik ben.
Laat me geloven dat Jezus van mij houdt, zo maar, uit pure liefde.
En geef mij de moed, op mijn beurt ook van anderen te houden, en heel
mijn leven in dienst te stellen, van armen en kleinen.
( Erwin Roosen)
****************************************************************

Geloven


'Wie zijn leven dienstbaar maakt aan Mij, en het evangelie, zal het redden.'
Geloof in de mens, in de innerlijke goedheid ervan. Geloof in een wereld,
waarin wij allen kunnen leven in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Geloof niet in oorlog, onverschilligheid, en geweld, maar in goedheid, liefde,
vergeving en vrede. Geloof dat we samen aan deze wereld van liefde, moeten
meewerken in woord en daad.

Geloof in Jezus, die ons de weg heeft getoond, om dit in onze wereld waar
te maken. Geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood, ons deed inzien welke
de echte waarden zijn in het leven.

Geloof ook dat je door navolging van Hem, opgenomen wordt in de verbondenheid
met Hem, die Jezus zijn Vader noemde. Geloof in de verrijzenis van Jezus, dat wij
met allen in liefde zullen samen leven, in de Geest van Jezus en zijn Vader, waar twee
of drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden, zegt Jezus.
****************************************************************************

Iedereen welkom


Ik geloof in een kerk, die haar deuren wijd open zet,
waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt.

Ik geloof in een kerk, die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,
of tussen mensen van verschillende geaardheid.

Ik geloof in een kerk, die geen rangen en standen kent,
maar waar allen van hoog tot laag, zusters en broeders zijn van elkaar.

Ik geloof in een kerk, die haar eigen grenzen overschrijdt,
en een tafel bereidt voor allen die zich tot Jezus Christus bekennen.

Ik geloof in een kerk, die niet heerst, maar dient,
waar recht gedaan wordt aan allen, die niet denkt aan eigen roem,
maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering.

Ik geloof in een kerk, die op uittocht is uit het land van slavernij,
een kerk die op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen.

Ik geloof in een kerk, die haar crisis te boven komt,
en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft:
de levende Heer Jezus in haar midden.
( van Norbertijn abt: Ton Baeten 1931-2018)
*****************************************************************

Het licht


Heer, toen ik in het diepe dal zat en geen spatje meer zag,
van het licht aan de top, heb ik U aangeroepen en het werd lichter.
Het licht kwam in het dal, en langs het licht klauterde ik weer omhoog,
moeizaam, maar eenmaal aan de top zag ik het licht in volle glorie.
Het leed was geleden en dankbaar heb ik uw licht omhelsd.
Nu weet ik zeker: U bent het stralende licht aan de top van de berg,
maar ook de schittering van het vonkje in het dal.
( Toon Hermans)
***************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij zag heel goed hoe klein mensen kunnen zijn.
Hoe ze alle aandacht voor zichzelf opeisen.
Jij leert mensen om te kijken naar anderen,
maar ook om Jou te blijven volgen, evt. met een kruis.
Help ons om mensen naar Jouw hart te zijn, wij zijn
christenen en dus weten we wel wat Jij van ons vraagt.
Help ons om mensen te worden die horen bij Jou, nu en altijd.

Archief preken