Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – tweeëntwintigste zondag 27 en 28 augustus


Door het jaar - tweeëntwintigste zondag

'Als je ergens uitgenodigd bent,
ga dan liever achteraan zitten', zei Jezus.
'Want iedereen die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.'
(naar Lucas 14,10-11)

overweging bij dit zondags evangelie


Je moet je niet groter voordoen dan je bent - zegt God.
Ik weet wat er in je omgaat. Ik ken je, van buiten én van binnen.
In het diepste van jouw hart heb Ik mijn hart gelegd. Misschien
heb je dat al ontdekt. Misschien nog niet. Maar je mag erop
vertrouwen dat Ik zorg voor je draag, wat er ook gebeurt, en dat
Ik je ooit zal uitnodigen om voor altijd te delen in mijn vreugde.
Je kunt je daar nu al op voorbereiden, door dienstbaar te zijn,
en lief te hebben, in mijn naam.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
**********************************************************

Heeft elke mens een ereplaats bij God aan tafel?


We lezen deze keer in het Lucas evangelie, dat Jezus was uitgenodigd op een feestmaal van een voorname
Farizeeër op de sabbat, de rustdag van de Joden op een zaterdag. Jezus is de eregast, en krijgt ook een
ereplaats aan tafel, de andere gasten houden Jezus in de gaten, maar Jezus ook hen. Jezus ziet iets wat
Hij niet fijn vindt, alle genodigden gaan op de voornaamste plaatsen zitten, Hij zegt:'Doe dat niet, want
misschien vraagt de gastheer je straks om plaats te maken voor belangrijkere mensen.' Hij voegt er nog
aan toe:'Nodig niet enkel familie, buren of rijke vrienden uit, maar ben ook gastvrij voor de minsten, voor
hen die niets kunnen terugdoen, die veel tekort komen of niet meetellen in de gemeenschap, hen erbij halen
in je leven, bezorgd hen vreugde, dan wordt het leven een feest.' Hiervoor bewust kiezen, voor dienstbaarheid
aan anderen, dat geeft je leven een goed gevoel, geeft levenszin en levensgeluk, volgens Jezus. Hij maakt dit
duidelijk met zijn verhaaltje:'Wie hogerop zoekt en zelf denkt recht te hebben op een voorname plaats, komt
in zijn ogen misschien wel achteraan, en anderen die bescheidener zijn in hun leven, verdienen ereplaatsen in
het Koninkrijk van God.'Jezus ziet hoe mensen er alles voor doen voor hun aanzien, maar Hij zegt:'Je moet
juist bezorgd zijn om het aanzien dat je bij mijn Vader geniet, maar velen hebben hier niets mee, maar leven
waarin ze mee bezig zijn.' De ereplaatsen in het Koninkrijk van God, worden niet ingenomen door al die hoog-
waardigheids bekleders, en andere belangrijke personen, maar door al die gewone mensen, die in het leven
hun hart hebben laten spreken voor anderen met aandacht. Misschien denken we wel, wat heeft dat met geloof
te maken? Jezus, geeft vaak praktische raadgevingen, zoals bijv.: 'Als iemand om hulp vraagt, moet je die
ook bieden, ook al komt het je niet gelegen.' Maar het goede wat mensen doen, is nog niet per se bepalend
voor een plaats in God's Koninkrijk, God kijkt niet zozeer naar je resultaten, maar veeleer naar de mogelijk-
heden en goedheid die je kunt doen voor anderen. Jezus nodigt ons uit om geduldig en bescheiden te zijn,
onze eerste zorg voor hen die in dit leven op deze wereld aan de rand moeten leven. God was en is in Jezus
onder ons de 'menselijke mens' geworden, Jezus is ook een échte mens die betrokken is in de praktijk van
ons dagelijks leven.'Maak er geen zootje van, en doe wat je moet doen in de situatie waarin je leeft,' vertelt
Hij. Voor Jezus van Nazareth, waren alle mensen even belangrijk, jong en oud, ziek of gezond en arm of rijk,
ze gingen Hem allemaal ter harte, en zijn allemaal welkom op de 'feestmaaltijd'.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************

Verbondenheid


Heer, onze Vader, u kent ons door en door, U kent onze goede en minder goede kanten,
maar ook ons oprecht verlangen, naar diepe verbondenheid met U en met elkaar.
Maak ons hart ontvankelijk voor uw bevrijdend Woord, wat ons door Jezus verkondigd
en voorgeleefd is. Help ons uw Zoon Jezus te herkennen in de mensen om ons heen.
Geef ons kalmte om te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen, geef ons moed om te
veranderen wat we veranderen kunnen, en geef ons wijsheid om tussen beide onderscheid
te kunnen maken.
*****************************************************************************

Jezus houdt van mij


Soms probeer ik me groter of beter voor te doen, dan ik eigenlijk ben, Heer, ook tegen U.
Diep in mijn binnenste weet ik wel dat dit geen zin heeft, maar toch ... Help mij daarom
mezelf te aanvaarden zoals ik ben. Laat me geloven dat Jezus van mij houdt, zo maar, uit
pure liefde. En geef mij de durf op mijn beurt ook van anderen te houden, en heel mijn
leven in dienst te stellen van armen en kleinen.
(Erwin Roosen)
*******************************************************************************

Geloven


Geloof in O.L.Heer, die de wereld heeft bestemd voor het geluk van alle mensen,
Hij nodigt ons ook uit om deel te hebben aan zijn liefde en aandacht.

Geloof in Jezus, die aan de liefde van zijn Vader, gestalte heeft gegeven.
Hij heeft zich volledig ingezet om mensen te bevrijden, Hij is hierin
zover gegaan dat Hij hiervoor zijn eigen leven heeft gegeven.

Geloof dat zijn Geest nog steeds mensen blijft inspireren, en blijft oproepen
om de weg te gaan van Hem, de weg van de liefde.

Geloof in mensen die in Jezus voetsporen treden, en die hun daden richten
naar wat Hij heeft voorgeleefd. Zij zijn het 'zout' der aarde, en het licht van de wereld.
Tot die gemeenschap van mensen, wil ik ook behoren, want ik wil meewerken aan
Gods eigen droom:'Een nieuwe hemel en aarde, waar het goed is om te leven voor iedereen.
********************************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij zag heel goed hoe klein mensen kunnen zijn.
Hoe ze alle aandacht voor zichzelf opeisen.
Jij leert mensen om te kijken naar anderen,
om niet per se zelf te willen scoren, om anderen
ook iets te gunnen. Help ons om mensen naar Jouw hart te zijn.
Wij zijn christen en dus weten we wel wat Jij van ons vraagt.
Maar soms vergeten we dat liever.
Help ons om mensen te worden die horen bij Jou, nu en altijd.
*******************************************************Archief preken