Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – veertiende zondag 2 en 3 juli


Door het jaar - veertiende zondag

Ook zijn andere leerlingen zond Jezus voor zich uit.
Hij zei tegen hen:'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Ga dan, maar weet: Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.'
(naar Lucas 10,1-3)

overweging bij dit zondags evangelie


Ook jou heb Ik nodig, om mijn droom zichtbaar en voelbaar te maken -
zegt God - en om te werken aan een nieuwe wereld van rechtvaardigheid
en vrede. Met die opdracht wil Ik jou op weg sturen, maar weet wel:
het is geen gemakkelijke weg waar je voor staat. Toch moet je geen angst
hebben. Ik blijf immers bij je, waarheen jouw weg je ook leidt.
Op Mij mag je vertrouwen, heel je leven lang. Zelfs als je denkt dat je
alleen op de wereld staat, ook dan wil Ik er zijn, om je te dragen.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*****************************************************************

Arbeiders zijn er te weinig voor de oogst


In de evangelies is er meestal sprake van 12 leerlingen, waarmee de 12 apostelen, vrienden van Jezus bedoeld worden,
maar in dit verhaal worden er 72 uitgezonden. 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig', zei Jezus, en dat is iets wat heden ten dage ook zo is in alle sectoren. Jezus en zijn 12 apostelen kunnen het werk niet allemaal aan, dus wijst Jezus 72 anderen aan, of het nou mannen of vrouwen waren is niet bekend, maar ook niet belangrijk het waren wel mensen die Hem wilden volgen, maar niet overal. Het waren mensen die in Hem en zijn Blijde Boodschap geloofden, en ook bereid waren die te gaan uitdragen. Ze waren niet gevormd zoals de apostelen, het waren leken maar Jezus vertrouwde toch aan hen zijn Boodschap en verkondiging toe. Waarom precies 72? Wellicht omdat er toen 72 bekende volkeren waren, daarmee maakt Jezus duidelijk dat Hij niet alleen voor het Joodse volk is gekomen door zijn Vader, maar voor alle volkeren wereldwijd, want we zijn allemaal 'kinderen' van God. Jezus zendt de 72 twee aan twee uit naar alle steden en dorpen waarheen Hij zelf van plan was te gaan, maar Hij kon dat zelf allemaal niet doen, twee aan twee, zodat ze steeds steun konden vinden bij elkaar, en
om hun ervaringen te kunnen delen. Jezus zei ook tegen hen:'Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.' Hij bedoelt daarmee dat ze kwetsbaar zijn als ze andere mensen ontmoeten om over Jezus' idealen te praten, ze mochten ook geen overbodige bagage meenemen, geen zware koffers, een dikke portemonnee, schoenen of andere dingen van rijkdom. Ze zullen ook niet overal welkom zijn geweest. Wat jullie gaan doen is geen zondagswandelingetje, als je ergens binnen gaat zeg dan enkel:'Vrede aan dit huis,'
vrede in de zin van geluk, rechtvaardigheid en liefde, veeg wel het stof van je voeten als je welkom bent.''Genees de zieken ook, en zeg tegen hun dat het Rijk Gods nabij is,'vertelt Jezus tegen de zendelingen. Het Rijk Gods is ook nu onder ons, wij zijn ook volgers en 'leerlingen' van Jezus, en moeten ook zijn werk voortzetten, om de wereld meer leefbaar te maken voor iedereen,
waar het voor alle mensen goed is om te wonen. Maar helaas is het op vele plaatsen in de wereld anders, hoe vreselijk mensen daar met elkaar kunnen omgaan! Maar Jezus zegt vandaag tegen ons:'Dat we met zijn allen moeten meewerken aan de droom die God, met zijn wereld én zijn mensen voorheeft, onze aarde ombouwen tot een huis dat een thuis is voor alle mensen en voor God.
De niet Joodse evangelist Lucas, is de enige die hierover zijn evangelie heeft geschreven.
(preken.be + Martien)
*******************************************************************************************************************

Jezus' vakantietijd


Ik hou wel van vakantie, zegt Jezus.
Toen ik twaalf jaar oud was, namen mijn ouders Maria en Jozef Mij mee naar Jeruzalem.
Ik voelde me er echt hélemaal thuis, alles sprak me aan over het werk van mijn hemelse
Vader, de tijd vloog er voorbij.

Tijdens mijn vakanties, genoot ik ook extra van de mooie natuur.
Ik hield de zaaier in het oog, die het graan aan de aarde toevertrouwt.
Ik bewonderde het koren dat opschiet, met onkruid daar tussen.
Ik luisterde ook naar het zingen van de vogels; ze zaaien en maaien niet.
Ik keek naar de kleuren van de zonsondergang, genoot van de heerlijkheid.
In al die pracht vond Ik inspiratie voor mijn parabels over het Rijk van God.

Ik herinner me de wijngaard met zijn ranken en druiventrossen,
en de vijgenboom: hoe daarmee het geduld van de boer op de proef werd gesteld.
Nog steeds staan de kudden schapen me voor de ogen,
grazend onder het waakzame oog van de herder.
Alles in Mij zong een goddelijke melodie.

Later heb Ik lange voettochten gemaakt, samen met mijn vrienden de apostelen,
heerlijke momenten van stilte, ver van de grote drukke mensen massa's.
Ik ging wel eens op bezoek bij mijn vrienden en vriendinnen,
Martha en Maria, en hun broer Lazarus.
Ik genoot ontzettend van hun kookkunst,
maar meer nog van onze diepgaande gesprekken van hart tot hart,
die een hele tijd duurde.

Vakantie is voor Mij:
mogen delen in de vreugde van mensen, en hun kleine vreugden van elke dag.
Zo was Ik een op een trouwfeest in Kana met mijn moeder Maria,
waar ze wijn te kort hadden, maar het feest moest wel doorgaan,
dus liet Ik zeven kruiken met water vullen, en konden wijn schenken
van nog betere kwaliteit.

Water heeft Mij altijd aangesproken, zoals bij mijn 'vissers'.
Zat ook graag in hun bootje al ze op meer gingen vissen.
Ooit ontmoette Ik een Samaritaanse vrouw in Sichar in Palestina, vlakbij een waterput.
Tenslotte was zij het die Mij om water vroeg, 'levend' water heb Ik haar toen gegeven.

Sedert die Paasmorgen, toen Maria van Magdala Mij voor een tuinier aanzag, toen ik
uit het graf was opgestaan, komt er geen einde meer aan mijn vakantie.
Ik wandel langs het meer van elke mens, en op gloeiend houtskool bereid Ik een picknick
voor met vis die uit overvolle netten komt van mijn vissers.
Ik nodig ook vermoeide reizigers uit in een herberg in Emmaüs.
Ik deel dan met hen het brood ... brood dat smaakt naar eeuwigheid.
Jezus wenst je een fijne vakantie.
******************************************************************************

Vreugde vinden


Soms voel ik mij echt als een lam onder de wolven, Heer,
en weet ik niet meer hoe ik mijn keuze voor U en voor het evangelie
kan recht blijven. Laat mij daarom op die momenten opnieuw ervaren
dat U zin geeft aan mijn leven, en dat ik bij U vreugde kan vinden.
Maak van mij een mens van vrede en vriendschap. En help me,
in uw naam, bewust te kiezen voor soberheid en solidariteit.
(Erwin Roosen)
*************************************************************

Vakantie


Vakantie, even wat anders even erop uit gaan, nu het weer kan,
helaas zijn er nogal wat beperkingen. Vakantie, hele mooie tijden,
je kunt gaan en staan waar je wilt, even tijd voor andere dingen
en belevenissen, lopen door de bossen of liggen aan het strand.
Vakantie, genieten van de mooie natuur, cultuur, omgeving en de
gezellige plekjes die je bezoekt als avontuur. Het zomerseizoen
zal ieder wel goed doen, erop uit, ontspanning, genieten, en vrijheid
het geeft je blijheid, kijk met andere ogen naar jezelf en om je heen.
Vakantie, vier het met dankbaarheid, en vertrouw op onze Heer,
met zijn bewarende hand, Hij blijft met iedereen verwant, en
geeft ons energie voor de die vrije dagen. Heer, bedankt voor
alles waarvan we mogen genieten.
(Martien)
**************************************************************

Elkaar liefhebben


Het is geen gemakkelijke opdracht die Jezus mij geeft, Heer:
Elkaar liefhebben met dezelfde liefde waarmee Jezus liefhad,
zonder voorwaarden en zonder beperkingen. Toch besef ik dat
ik alleen op die manier van U kan getuigen. Geef me dan de kracht
mijn eigen leven te breken als brood, en te delen als wijn,
net zoals Jezus mij dat ooit heeft voorgedaan. En wil mij vergeving
schenken, wanneer mijn liefde nog maar eens te klein is.
***********************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Elke dag van ons leven komen wij mensen tegen.
Help ons om in elke mens het goede te zien.
Leer ons om vrede te brengen: in ons eigen hart en overal om ons heen.
Laat deze zomermaanden voor ons een tijd zijn,
waarin we rust vinden en kalmte brengen.Archief preken