Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Veertigdagentijd - derde zondag - 11 en 12 maart 2023

Veertigdagentijd - derde zondag

Toen de Samaritaanse verwonderd was dat Jezus
aan haar te drinken vroeg, zei Hij tegen haar:
'Ik kan je levend water geven, dat in jou zal
opborrelen als een bron van eeuwig leven.'
( naar Johannes 4,9-10.14)

overweging bij dit zondags evangelie


Weet je het nog - vraagt God - vorige week?
Hoe Ik je uitnodigde met Mij de berg op te gaan en
te ervaren dat Ik je 'nieuw leven' geef? Datzelfde
kan elke dag gebeuren. Ook jij kan 'levend water' zijn,
voor de mensen om je heen, net zoals Jezus dat was,
voor de Samaritaanse. Misschien heb je het gemerkt,
in de voorbije weken: dat mensen die jou ontmoetten
'nieuw leven' vonden, of omgekeerd: dat jij 'nieuw leven'
vond bij anderen. Misschien ook niet. Je hebt nog
enkele weken de tijd, om 'nieuw' te worden, op je paasbest.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*****************************************************

Jezus, geef ons ook van dat 'Levend Water'.

De laatste drie zondagen van de veertigdagentijd, zijn verhalen van Johannes, die een heel andere
manier van schrijven heeft dan de andere evangelisten, vaak met een 'dubbele bodem.' Jezus was op weg
naar Jeruzalem, Hij trok ook door Samaria, wat Joden eigenlijk nooit deden want ze wilden niets met hen,
Samaritanen waren in hun ogen immers heidenen. Vandaar ook misschien de verwondering van de Samaritaanse
vrouw bij de waterput, Jezus gaat wat vermoeid van de hete middag op de rand van de put van Jacob zitten.
De vrouw is verrast door de wijze waarop Jezus haar aanspreekt,'Hoe kunt U, die een Jood bent, te drinken
vragen aan mij, ik ben een Samaritaanse? Jezus ging toch verder met haar in gesprek, Hij benadert iedereen
op een menswaardige en vriendelijke manier, en vraagt haar om wat water. Jezus belooft haar dat Hij haar
'levend water' kan geven, Hij zegt:'Als je het water drinkt dat Ik je geef, zul je geen dorst meer krijgen, het
is een bron van Gods liefde en vrede, van geloof en vertrouwen, ook in moeilijke tijden.'Het is een spirituele
bron die opborrelt tot eeuwig leven. Jezus zei ook tegen haar:'Ik ben de Messias de Zoon van onze God.' De
Samaritaanse vrouw ontdekte in Jezus de bron, van 'levend water', ze liet haar kruik met water bij de put staan,
en ging terug naar de mensen in Sichar en verteld wat Jezus haar gezegd heeft, ze werd zelf een bron van
levend water voor anderen, ze was een ander mens geworden. Veel Samaritanen kwamen tot geloof in Jezus door
de getuigenis van de vrouw. Jezus wil ook voor ons 'levend water' zijn, water dat kracht geeft om zinvol verder
te gaan, zodat wij ook 'levend water' kunnen zijn voor de mensen die we ontmoeten, voor aandacht en liefde
voor mensen die het niet meer zien zitten en het moeilijk hebben of ziek zijn, of in verdriet zitten. Zijn wij voor
hen 'levend water'? Jezus weet met zijn woorden mensen te inspireren, en de zin van het leven laten zien, Hij
was zo'n mens. Ik geef Levend water, en Ik ben levend water, met zijn woorden wist Hij het hart te raken van
die Samaritaanse vrouw, en heel veel anderen in zijn en onze tijd. Durven wij ook na te denken over zijn Boodschap,
en over de betekenis ervan in ons leven? Zeker in deze veertigdagentijd. Ben zelf ook bij de waterput van Jacob
geweest, nu in Nablus-Palestina, heel mooi kerkje.
(Preken.be + Martien)
******************************************************************************************************

Veertigdagentijd


De veertigdagentijd, is een periode om aandacht te hebben voor mensen
in nood, in onze wereld, vooral nu met de aardbevingen in Turkije en Syrië,
waar zoveel slachtoffers zijn gevallen en gewonden, en talloze mensen
dakloos zijn. Het is een moment om er aandacht aan te geven, door een gift
en voor hen te bidden, om ons hart voor hen te openen. Ook voor het vele leed
van de nog altijd durende oorlog in de Oekraïne. Solidair zijn met deze mensen,
is echt christen zijn. We worden uitgenodigd om richting Pasen te delen, om op
die manier aan te tonen dat een andere wereld wel mogelijk is, een wereld waar
we meer aandacht en respect voor elkaar hebben, waar liefde, aandacht en
gerechtigheid belangrijk zijn. Jezus, ging ons daarin voor, zelfs tot het uiterste,
toen Hij stierf aan het kruis, na zijn gave voor ons. Bij de stadsbron van Sichar,
een ontmoetingsplek bij de waterput, gaat Jezus met een Samaritaanse vrouw in
gesprek. Jezus liet zich aan haar kennen als de Messias, ook als Bron van Levend
Water, ook aan ons natuurlijk.
(Martien)
***********************************************************************

Waterput van Jacob


Lieve Jezus, op weg naar Pasen willen we bij U tot rust komen,
en naar U luisteren, als Bron van Levend Water. De ontmoeting
van Jezus, met de Samaritaanse vrouw, leert ons dat wij ons
moeten inzetten voor elke vreemdeling, vluchteling en ontheemde,
om ze een menswaardig bestaan te geven. Het was een échte
ontmoeting met Jezus en de vrouw aan de put, bij de vrouw gingen
haar ogen open, en ziet in Jezus de man van God, die zelf ook een
'Bron van leven is'.
***********************************************************

Geloven


Geloof in God, onze Vader die zijn schepping aan ons toevertrouwde,
om ze volgens zijn droom er mee om te kunnen gaan.

Geloof in Jezus, die ons zijn woord en daad getoond heeft,
hoe wij ook 'levend water' kunnen zijn voor anderen.

Geloof in zijn Geest, die ons kracht, moed en durf geeft om dit
waar te maken.

Geloof in de gemeenschap van mensen, die meewerken aan Gods Rijk
van vrede en gerechtigheid.
*************************************************************

Levend water


O.L.Heer, U hebt uw Zoon Jezus naar onze wereld gezonden, om
'Levend Water' te zijn voor alle mensen. Jezus zorgde ervoor dat
de Samaritaanse vrouw bij de waterput van Sichar, tot een nieuw
leven kwam, 'Ik heb levend water voor jou', zei Jezus. Jezus wil
dat ook voor ons zijn, laat ons Je woorden verstaan, zodat ons leven,
dat soms een dorre woestijn kan zijn, tot een bron van leven kan
worden, samen met U. Jezus Jij bent de Bron waaruit we allemaal
kunnen putten, vandaag en alle dagen van ons leven.
(Martien)
************************************************************

Meer nog


Meer nog dan anders, in deze veertigdagen ervaren wat rust is,
wat stilte zegt, en leegte doet ...

Meer nog dan anders, in deze veertigdagen beseffen: geven en delen,
is meer van de mens, dan hebben en halen wat we werkelijk nodig hebben.

In deze veertigdagentijd van bezinning, wil ik mij meer dan anders
concentreren op wat écht van waarde is: alles wat klein en weerloos
is, en mensen die vaak onuitgesproken vragen om wat aandacht.

En iedereen die verlegen zit om een vriendelijk gebaar, en een
bemoedigend woord.

Daarom vraag ik U, goede Jezus, mij deze dagen uw genade te
verlenen, zodat ik beter zicht krijg, op wat er werkelijk toe doet.
*****************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij leerde ons om altijd dichtbij God te blijven.
Dat helpt ons om nooit de moed te verliezen, en
om het elke dag opnieuw te proberen. Blijf altijd
in ons hart, maak van ons goede vrienden, en geef
ons ook goede vrienden. Zo blijft de put met levend
water in ons hart er altijd.
**********************************************

Archief preken