Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Veertigdagentijd - eerste zondag - 25 en 26 februari 2023

Veertigdagentijd - eerste zondag

In de woestijn werd Jezus op de proef gesteld, en Hij
moest van stenen brood maken. Maar Hij antwoordde:
'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder
woord dat van God komt.'
(naar Matteüs 4,1.3-4)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik neem je mee naar de woestijn - zegt God - veertig dagen lang.
Misschien zal het je zwaar vallen, zodat je aan jezelf begint te
twijfelen. Misschien zul je onzeker worden, over de goede
bedoelingen, van de mensen rondom je, of zul je je afvragen,
of Ik nog wel van je hou. Vertrouw dan op Mij, net zoals Jezus!
Ik wil met je gaan, doorheen het duister van de nacht, naar het
licht van Pasen. Ik wil je reisgezel zijn, en je laten ervaren, dat
Ik woorden van liefde in je hart fluister, en dat Ik je 'nieuw leven'
geef!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***********************************************************

Veertigdagentijd is 'groeitijd': ieder zijn woestijn met verleidingen


Matteüs vertelt ons deze keer over Jezus als Hij de woestijn in trekt, Jezus werd door de Geest
naar de woestijn gevoerd om door de duivel (satan), op de proef gesteld te worden. Hij was niet op
de vlucht, Hij zocht zichzelf in wie Hij was, zijn sterke en zwakke kanten, en de verleidingen waaraan
Hij ook bloot zou staan net als andere mensen. Jezus begint aan zijn retraite, om goed te beseffen,
wat zijn levenstaak wordt, en welke gevaren Hij zou meemaken. Jezus verbleef er 40 dagen lang,
het getal 40 betekent: 'een lange tijd', net als onze voorbereiding op Pasen, dat is ook 40 dagen
dus ook 'een lange tijd'. Jezus is ook een écht mens, en maakte bekoringen mee met de duivel,die Hem
voor de keuze stelde om van stenen brood te maken, maar Jezus zei:'Niet van brood alleen leeft de
mens, maar van elk woord dat komt van God.' Ook werd Hem gevraagd om van de de tempel af te springen,
Jezus ging daar niet op in, ook al zou Hij door engelen opgevangen worden. Jezus was ook samen met de
duivel op een berg in de woestijn, de duivel zegt:'Alle koninkrijken van de wereld zal ik U geven, als je
voor mij knielt en aanbidt, maar Jezus moest niets van de satan hebben en zegt:'Mijn koningschap is niet
van deze wereld, en niet van hier, Ik kniel en bidt écht niet voor je.' Jezus zei ook tegen de satan:'Nee, Ik
doe niet wat jij allemaal voorstelt, Ik gebruik mijn macht om goed te doen voor anderen, en niet voor mijzelf.
Daarna liet de duivel Hem met rust. Jezus bleef trouw aan zijn zending, en in vertrouwen op zijn Vader om
zijn gaven te gebruiken om samen met anderen deze aarde beter bewoonbaar te maken, om medemensen
te onder steunen en zich daarvoor in te zetten. Jezus wilde zijn bijzondere macht, bedoelen om goed te doen
voor anderen, en niet enkel voor zichzelf. De komende veertigdagentijd, kan voor ons ook een retraite zijn,
een poging om ons ware zelf te vinden, moge Jezus zijn licht over ons schijnen op de weg naar Pasen. Leven
naar Jezus' woorden en daden, breken en delen in zijn naam, om Hem goed te gedenken.
(preken.be + Martien)
*************************************************************************************************


Met Jezus naar de woestijn


Bij deze eerste zondag van de veertigdagentijd, trekken we samen met Jezus
naar de woestijn. Hij zelf had daar voor gekozen, omdat Jezus in alle rust en
kalmte wilde nadenken over welke richting Hij zou willen kiezen, wat voor Hem
de geestelijke kern in zijn leven was, om samen met zijn Vader zijn levenstaak
te voltooien. Jezus kiest écht voor zijn opdracht, om zijn Vader en medemensen
te dienen. Hoe zit dat met ons? Blijven wij echt geloven in Jezus' zijn Blijde
Boodschap, en onze 'Bron' als we zelf in een 'woestijn' terecht komen in ons
leven? Misschien is het begin van deze veertigdagentijd de gelegenheid, om van
Jezus' Boodschap meer werk te maken, in ons doen en laten in deze periode.
(Martien)
***********************************************************************

Boodschap


Als Ik kijk naar de wereld, en zie hoe geld en macht het voor het zeggen hebben,
dan denk Ik soms dat de mensen Mij vergeten zijn - zegt God - en dat mijn Boodschap
toch als goed gelovig moest overkomen. Is Jezus dan voor niets gestorven? Heeft zijn
dood geen enkele betekenis gehad? Heel zijn leven getuigde nochtans van zijn verbondenheid
met Mij. Hij noemde Mij, 'Vader', en leerde dat ook aan zijn vrienden. Mag Ik ook jouw 'Vader'
zijn? En wil je mijn 'kind' worden?
(Erwin Roosen)
*************************************************************************************

Geloven


Geloven we dat we samen bereid zijn ons in te zetten voor een wereld,
zoals God die voor ons gedroomd heeft. Geloof in God als Vader en Bron
van alle mensen en leven op aarde. Hij heeft de aarde aan de mensen in
bruikleen gegeven en toevertrouwd.

Geloof in Jezus, die gekomen is om een Blijde Boodschap te brengen.
Hij heeft zich helemaal gegeven voor ons mensen. Hij heeft ons voor-
geleefd, hoe wij met elkaar kunnen delen.

Geloof in de Geest, die werkzaam is in alle mensen van goede wil.
Geloof dat God door onze handen, een nieuwe wereld wil maken,
en dat we dan samen zullen leven in vrede en vriendschap, maar
daar moeten we nog opwachten.
****************************************************************

Woestijn


Lieve Heer van ons leven, help ons dat wij niet verloren lopen,
in de 'woestijn', die we in ons leven kunnen tegenkomen.
Help ons op het spoor van uw Zoon Jezus, verbind ons met
elkaar, en met de mensen wereldwijd. Want uw droom was geen
verdeelde wereld met geweld, maar met een bondgenootschap,
tussen alle mensen. Laat ons elkaar vinden en ontmoeten, naar
het voorbeeld van Jezus, je Zoon en onze Vriend.
(Martien)
********************************************************

Uw Geest


Schenk mij uw Geest, Heer, om als christen stand te houden in de
woestijn van deze wereld, en niet ten onder te gaan, aan de verleidingen
van bezit en macht. Help mij mijn roeping als christen te ontdekken en
te beleven: U aanbidden, Heer, en U alleen dienen. Op papier is dat eenvoudig,
maar in het echte leven dreigt het vaak anders te verlopen. Laat me daarom
in deze veertigdagentijd, groeien in liefde en geloof.
(Erwin Roosen)
Archief preken