Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Veertigdagentijd - Palmzondag - 1 en 2 april 2023

Veertigdagentijd - Palmzondag

Bij Jezus' intrede in Jeruzalem spreiden veel mensen
hun mantels uit op de weg, of ze sneden takken van de
bomen en juichten Hem toe: Gezegend is Hij die komt
in de naam van de Heer.
(naar Matteüs 21,8-9)

overweging bij deze Palmzondag evangelie


Je maakt het wel moeilijk voor die Zoon van Mij - zegt God.
Vandaag juich je Hem toe, als de nieuwe Koning, en je biedt
Hem een prachtige ontvangst aan, met jullie mantels als rode
loper, en met palmtakken in de hand. Maar komende week zal
van dat alles nog weinig overschieten. Ook jij zal nog wel naast
de weg staan, maar nu niet om Jezus toe te juichen, maar om
Hem na te staren, wanneer Hij opnieuw door de straten loopt,
met een kruis op zijn schouders. Wil je ook dan nog met Hem
gaan? En geloof je dat ook die ontmoeting 'nieuw leven' geeft?
( Erwin Roosen)
*******************************************************

Een 'koning' op een ezel


Hosanna klinkt er door de straten van Jeruzalem, als Jezus daar wordt onthaald, er wordt gezwaaid
met palmtakken, ook legden mensen hun mantels op de weg, zodat Jezus erover kon rijden, met zijn ezel.
Er werd ook geroepen:'Gezegend is Hij de koning, die komt in de naam van onze Heer.' Maar Jezus wilde
helemaal geen koning zijn, niet als wereldlijke koningen, Hij was de Messias, die kwam in de naam van zijn
Vader, Jezus zou de weg wijzen naar een betere wereld. Toch droomden vele van een nieuwe koning, die
Israël zou bevrijden van de Romeinse bezetters, ook sommige van zijn vrienden dachten dat. Maar Jezus
maakte hen duidelijk dat Hij helemaal geen koninklijke ambities had. Hij wilde een dienende geestelijke leider
worden, zonder macht, pracht en praal, maar dienstbaar. Maar de hoge priesters en schriftgeleerden, ergerden
zich steeds meer aan zijn populariteit, ze smeden plannen om dit tegen te gaan. Jezus is vooral bezig met
mensen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, verdrietig, eenzaam, of in de problemen zitten, Hij leefde met
deze mensen mee, toen en ook nu, soms had Jezus tranen in zijn ogen, Hij hield vooral van die mensen. Deze
triomfantelijke intocht in Jeruzalem, is helaas het begin van zijn einde, want een paar dagen later, wordt Hij
uitgejouwd door vele anderen die roepen:'Aan het kruis met Hem!' Een 'koning' op een ezel, waar Jezus zelf
voor gekozen had, Hij vraagt ook aan ons om zijn volgeling te zijn:'Wees alsjeblieft geen 'dood hout' ga door
ook door alle negatieve dingen die om je heen gebeuren, er gaat best veel verkeerd in onze wereld, helaas
gebeurt dat bijna altijd door mensenwerk.' Maar misschien ben je bereid, om net als het ezeltje van Jezus,
de lasten mee te dragen van medemensen, en zo Jezus in onze wereld binnen te brengen.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************

Intocht in Jeruzalem


We staan aan het begin van een bijzondere week, waarin wij de laatste
levensdagen van Jezus, van dichtbij willen mee beleven. Jezus gaf
zichzelf en toonde ons zijn liefde tot het uiterste. Maar zijn dood is
niet het laatste woord, het is een doorgang naar het eeuwige leven,
zo bleek te zijn. Vandaag staan we stil bij Jezus intocht in Jeruzalem,
Hij werd onthaalt met applaus, gejuich van Hosanna en met palmtakken,
Jezus werd als koning ontvangen, maar zat wel op een ezeltje. Er werd
gezegd, dat Hij de Redder van de wereld is. Vorige week werd Jezus
nog gezalfd door Maria, de zus van Jezus overleden vriend Lazarus,
zij en haar zus Martha noemde Hem ook koning, omdat Hij hun
overleden broer gered had uit de dood.
(Martien)
****************************************************************

Archief preken