Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Veertigdagentijd - vierde zondag - 18 en 19 maart 2023

Veertigdagentijd - vierde zondag - 'Laetare'- verheug je wees blij

Bij de tempel zag Jezus een man die al vanaf zijn
geboorte blind was. Hij streek wat slijk op zijn
ogen en zei tegen hem:'Ga je wassen in het
Siloam-bad.' En de man kwam ziende terug.
(naar Johannes 9,1.6-7)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik wil je genezen - zegt God. Ik wil je ogen openen,
zodat je weer ziet waar het om gaat. Ik wil je 'nieuw'
maken, en je leven laten vinden. Maar wil jij dat wel?
Durf je in te zien, dat je op bepaalde punten in je leven
nog blind bent, dat je een aantal dingen liever niet ziet?
En durf dan ook naar Siloam te gaan, om gezonden te worden,
in mijn naam en met mijn hart? Ga maar, Ik ga met je mee - zegt
God - op zoek naar nieuwe ontmoetingen, en naar nieuw
licht in je ogen.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Kijken doe je met je open ogen, zien met je hart


Vorige week ging het over dorst, deze keer over zien met genezing van Jezus. Bij de ingang van de tempel
zat een blinde man als bedelaar, die al vanaf zijn geboorte blind was, Jezus ziet hem zitten, en zijn leerlingen,
vragen aan Jezus:'Is het zijn eigen schuld van zonden of van zijn ouders?' Nee, zegt Jezus heeft niets met zonden
te maken, Hij wil de man weer ziende maken, alhoewel Hij geen oogarts is. Jezus geneest hem van zijn blindheid, Hij doet
het op een alternatieve wijze, Hij gebruikt geen oogdruppeltjes of oogzalfjes, maar maakt wat slijk en veegt dat over
zijn ogen, daarna zegt Jezus:'Ga je wassen in de vijver van Siloam, een Aramees woord voor 'gezondene', en was het
slijk uit je ogen', en daarna kon de man weer zien, en zei:'Ik geloof, Heer.'Hij durfde op Jezus te vertrouwen, hij maakte
een innerlijke genezing mee, niet alleen weer kon zien, maar kreeg ook zicht in de persoon Jezus, hij ziet méér in Hem,
en begrijpt ook dat Jezus de Zoon van God is. Jezus is voor de man een 'helpende hand' geweest. In Jezus' Boodschap
gaat het vooral om genezing van 'geestelijke' blindheid. De blinde man kreeg weer een zinvol menselijk leven. Jezus zag die
man in nood, en wilde hem graag hulp aanbieden, Hij geneest hem, maar dan komen de Farizeeën in het geweer, want Jezus
heeft hem genezen op de sabbat, en dat mag niet van hen, zij hebben geen oog voor wat er werkelijk gaande is, ze hebben
geen oog en begrip voor de dingen die Jezus deed. De Farizeeën waren blind voor het wonder en de betekenis ervan,
wat Jezus had gedaan, ze wilden Hem niet zien wie Hij werkelijk was, ze waren vooral bezig met de oude wetteksten, en
kunnen niet accepteren dat Jezus hen overstijgt. Ze roepen tegen Jezus:'Jij bent een zondaar!' Wij worden ook uitgenodigd
om onze ogen door Jezus te laten openen, Jezus heeft het niet alleen over het zien met je ogen, maar verder te kijken dan
je met je ogen doet. Hoe kijken wij naar de wereld om ons heen? Wat zien wij? Zien wij ook nog mogelijkheden, om samen
met anderen, mensen te laten opstaan uit hun verdriet, ziekte of problemen. Jezus wil onze ogen openen voor Hem, zijn Vader
en onze medemensen, om op een eerlijke manier te kijken naar de werkelijkheid om ons heen, en willen bijdragen aan de
verbetering van het leven van zoveel mensen. Dat we tot Jezus kunnen zeggen:'Wij geloven in U, Jij bent het Licht van de wereld,
en kijkt naar ons hart.'
(preken.be + Martien)
*******************************************************************************************************************

Jezus opent je ogen


Lieve Jezus, wij weten dat U niemand uit uw liefde uitsluit.
Maak ons geloof maar levendig, zodat wij U blijven vinden in
onze geloofsgemeenschappen. Uw Geest blijft ons altijd leiden,
ook al merken we dat niet altijd. Jezus, U bent voor ons de
bemoedigende zekerheid, met vertrouwen, hoop, houvast, en
die ons doet leven vanuit uw beloften. U opent onze ogen en
geeft ons licht, om meer en dieper te zien, maar ook om in te
zien waar het in ons leven om gaat, en ook open te staan voor
andere dingen. Lieve Jezus, U bent ons voorbeeld, U toont zich
elke dag als het levenslicht, het licht van de wereld.
(Martien)
*********************************************************

Onze Vader


Graag zouden wij in deze wereld, uw naam meer geheiligd zien, dat
steeds meer mensen U mogen kennen, als God-met-ons. Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, hopelijk vrede en gerechtigheid. Uw wil geschiede,
want U wilt dat wij gelukkige mogen zijn, die zich ook inzetten voor de
anderen. Wij vragen U ook het dagelijks brood, om het nodige voedsel
te geven aan wie honger heeft, en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld, want soms zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons anderen vergeving schenken, steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring van hoogmoed en on oprechtheid. En verlos
ons van het kwade. Want U bent de vrede en de vreugde, kracht, hoop
en steun en en de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen.
*****************************************************************

Geloven


Geloof in O.L.Heer, zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij ze ziet,
maar omdat hij ze voelt.

Geloof in onze Vriend Jezus, niet alleen omdat Hij hoopvolle woorden sprak,
maar omdat Hij doorheen zijn lijden en zijn dood, de Weg, de Waarheid en
het leven werd.

Geloof in de heilige Geest, van onze toekomst en hoop, en voor elke mens die
zijn weg gaat en hoopvol durft te leven.

Geloof in de verrijzenis van Jezus, zoals je ook gelooft in de lente,
wanneer je de bloesems weer kunt zien.

Geloof dat écht mens worden mogelijk is, als wij een gemeenschap van liefde
vormen.
********************************************************************

Open onze ogen

O.L.Heer, U houdt van alle mensen, groot of klein, arm of rijk, en welke huids-
kleur ook, en waar ook op de wereld. In Jezus uw Zoon, heb Je ons laten zien
hoe wij mensen, in zorg en liefde met elkaar kunnen omgaan. Wij vragen U,
open onze ogen voor de Geest die er is voor iedereen, en open onze ogen voor
alle goeds dat in ons schuilgaat. Open onze ogen ook voor het leed en de pijn,
dat anderen wordt aangedaan. Open ook onze handen, om te delen, te helpen,
en te ontvangen. Open ons hart, om de andere warmte, steun, liefde en hulp
te kunnen geven. Laat ons zo groeien in liefde voor U en voor elkaar, in de
weg die onze Jezus voorging, uw Zoon en onze Vriend.
(Martien)
********************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij helpt ons zien wat goed is, en hoe we kunnen leven,
als kinderen van onze Vader. Help onze ogen om te zien,
wie ons nodig heeft. En geef os ook ogen, om al het mooie
van de wereld te zien.
***************************************************

Archief preken