Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – vierde zondag van Advent 17 en 18 december 2022

Advent - vierde zondag

Toen Maria zwanger bleek te zijn, verscheen in een droom een engel
aan Jozef, die zei:'Wees niet bang Maria je als vrouw te nemen!
Wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest.
(naar Matteüs 1,18.20)

overweging bij dit zondags evangelie


Ze zijn er - zegt God - 'weg-wijzers.' Ik heb het je nog al verteld.
Het zijn mensen die weg wijzen van zichzelf, en de weg tonen naar
Mij; mensen zoals Maria en Jozef, die met heel veel twijfel, en met
heel grote vraagtekens toch op weg durven te gaan, en mijn Zoon een
warme thuis willen geven. Ze zijn er:'engelen van mensen' die duidelijk
maken wie Ik wil zijn. Misschien herken je ze? Misschien ben je het ook
zelf wel? Ik hou van je, jij, 'engel van een mens'!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***************************************************************

Open voor zijn komst in ons midden, vrees niet, er kan iets moois uit groeien


Ieder jaar rond Kerstmis, horen we steeds weer de verhalen over de geboorte van onze Jezus,
maar er speelt zich tot wat af in deze verhalen. Maria en Jozef, twee heel eenvoudige mensen
uit Nazareth, Maria was nog jong, Jozef wat ouder en was weduwnaar. Ze waren verloofd en hadden
al plannen zitten maken over hun verder samenleven: waar ze evt. zouden gaan wonen, over de evt.
te verwachten kinderen, en over de timmerwerkplaats van Jozef. Maar opeens worden die toekomst-
dromen door elkaar geschud, want God komt hun leven binnen, en vraagt via de engel Gabriël aan Maria,
of zij de moeder zou willen worden van Jezus zijn Zoon. Maria was wel geschrokken van die vraag, ze
had daar helemaal niet aan gedacht, en kon het zich ook moeilijk voorstellen. Wat gaat dat allemaal
betekenen, vraagt ze zich af en hoe gaat het gebeuren? Het werd een beslissend moment in haar leven,
God stelde haar eigenlijk voor een moeilijke keuze. Maar met een groot vertrouwen en een diep geloof,
spreekt Maria de eenvoudige woorden;'Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar Uw woord.'
'Ook al weet ik niet hoe het gaat verlopen, wil ik doen van wat U aan mij vraagt.' Jozef had het er wel
moeilijk mee om dat allemaal te begrijpen, hij werd geconfronteerd met het schokkende nieuws, dat
Maria in verwachting was, maar niet van hem, hij dacht in stilte om van Maria te gaan scheiden, maar
kreeg in een droom, een geruststellend bezoek van een engel:'Jozef wees niet bang om Maria tot je
vrouw te nemen, het kindje in haar schoot is van Gods heilige Geest, en geef het kindje de naam Jezus,
wat betekent: Hij die redt, Hij die verlost, en blijf er ook voor zorgen.'Jozef zei hier 'ja' op, maanden
later tegen de tijd dat het kindje verwacht werd, gingen ze samen op reis voor de volkstelling naar
Betlehem. Een reis van zo'n 140km met een ezeltje, ze hebben er lang over gedaan, uiteindelijk bleek er
in Betlehem geen plaats in herbergen voor hun, en zochten vlug naar een onderkomen, een beestenstal,
en daar vond de bevalling plaats tussen dieren, het kindje Jezus werd in een voederbak met stro gelegd.
Jozef bleek een vader te zijn die het leven door kon geven, hij liet zijn zoontje Jezus, God ontdekken,
en die kwam helemaal tot leven in Jezus, God keek uit de ogen van Jezus en liet zich horen en zien in het
doen van Jezus. Als knaap groeide Jezus op in Nazareth, en hielp papa ook mee in de timmerwerkplaats,
en in huis. Twee heel gewone mensen uit Nazareth, maar God had hen nodig, en door hun 'ja' woord kon God
zijn verlossings werk beginnen. Over een week vieren we Kerstmis, dan vieren we dat God als mens op aarde
wilde komen in zijn Zoontje Jezus. Bij het Kerstfeest, stelt Jezus ook aan ons de vraag:'Mag Ik in je leven
binnenkomen? Wil je je hart voor mij openstellen? En ben je bereid om te doen wat Ik van je vraag? Want
Ik heb je nodig om in deze wereld Mijn vrede, Mijn vreugde werkelijkheid te laten worden, want zonder de
mensen die 'ja' zeggen zal mijn Rijk er nooit komen.' De ommekeer van Jozef, kan ook onze ommekeer zijn.
Laten we in de komende week, net zoals Maria en Jozef, met heel ons hart uitkijken naar de komst van Jezus,
en Hem met open armen in ons leven binnenlaten.
(preken.be + Martien)
************************************************************************************************

Vierde kaars


Jezus, bij het licht van de vierde Adventskaars, leggen wij ons ja-woord
als antwoord op uw vraag, om in ons geboren te mogen worden. Wij bidden
tot U, dat uw naam:'Ik zal er zijn', ook zichtbaar mag worden in ons doen
en werken, en in onze woorden die we spreken. Zo kan uw licht groeien in
onze wereld, vandaag en in alle dagen.
*****************************************************************

Vierde Adventszondag


Dit is alweer de laatste zondag voor Kerstmis, meer dan 2000 jaar geleden,
werd Jezus als kindje geboren in een beestenstal, en lag in een voederbak
met strooi. De zwangerschap van Maria verliep niet niet zo simpel. Ze was
ongehuwd, en dat was moeilijk in de Joodse samenleving. En ook voor Jozef
was het niet zo eenvoudig, de Joodse wetten maakten het hem niet gemakkelijk
als toekomstige vader, als weduwnaar werd hij een vriend van Maria, als
ongehuwde moeder. Hij moest zijn verantwoordelijkheid opnemen, en dat deed
Jozef ook. Hij aanvaarde Jezus als een kind van God, en zal Hem daarom ook
een naam geven; 'God met ons,' of 'Immanuel.' Wij kunnen er ook over nadenken
om keuzes in ons leven e maken, en onze Heer een plaats geven bij wat we doen.
***********************************************************************

Kerstmis

Lieve Jezus,
nu Kerstmis nadert, moet ik aan Maria, uw moeder denken. Ze was nog zo jong
toen ze U droeg, nog heel onschuldig en onervaren. Ze had zo vanzelfsprekend
'ja' gezegd toen ze werd gevraagd door de engel Gabriël, die de boodschapper
was van God onze Bron van alles wat bestaat. Maar haar ja-woord was een echte
'ja' . En die 'ja' heeft haar gedragen, ook toen ze als hoogzwangere met Jozef
naar Bethlehem moest over een grote afstand vanaf Nazareth. Helaas was er
geen plaats in een herberg voor hun, zodat ze voor haar kindje slechts een
kribbe ofwel voederbak had in een beestenstal. Stil en ontroerd kijk en denk
ik aan je jonge moeder Maria, Jezus.
(Martien)
***********************************************************************

Kerstmis, feest van geluk


Lieve Heer,
wij zouden wel willen dat onze wereld vol was met gelukkige mensen,
zonder al dat leed waar nu mee te maken hebben. Over een week is
het Kerstmis, het feest van geluk en vrede voor ons allen. Jezus werd
mens om ons zijn leven te tonen, wat de droom van zijn Vader was, voor
ons mensen en onze wereld. Als gelovigen willen we Jezus navolgen,
maar vragen daarvoor wel uw kracht. Misschien wordt de wereld dan
echt van vrede in uw Rijk. Wij vragen het U aan uw lieve Zoon, Jezus
onze trouwste vriend.
***************************************************************

Maria


Graag wil ik Maria een bijzondere plaats in mijn leven geven, Heer.
Haar grote geloof en dienstbaarheid, zijn voor mij een voorbeeld
om na te volgen. En haar vreugde rond de geboorte van haar kind
Jezus, kan je weer steun geven in een moeilijke tijd. Maria, samen
met Jozef en je zoon Jezus, laten jullie zien dat ik ondanks van alles,
toch bij jullie vreugde, hoop en kracht mag vinden.
(Martien)
**********************************************************

Dankbare Maria


'Ik ben God zó dankbaar, mijn hart zingt voor Hem, die ons zal redden.
God heeft oog gehad voor mij, terwijl ik maar een gewone jonge vrouw
was. Iedereen zal mijn naam wel kennen, en mij gelukkig prijzen. God,
heeft grote dingen voor mij gedaan, net zoals voor alle kleinen en arme
mensen. Zijn naam is heilig, God is oneindig goed, en iedereen kan op
Hem rekenen, en tot Hem bidden. Dankzij God, heb ik Jezus als kindje
mogen krijgen, en heb God samen met Jozef écht daarvoor hartelijk
bedankt.'
(Martien)Archief preken