Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Vijfde zondag - 04 en 05 februari 2023

Door het jaar - vijfde zondag


'Jullie zijn het zout van de aarde', zei Jezus tegen zijn
leerlingen. 'Maar als het zout krachteloos wordt, waar
moet je dan nog mee zouten?'
(naar Matteüs 5,13)

overweging bij dit zondags evangelie


Meer dan ooit, heeft het samenleven tussen mensen
'smaakmakers' nodig - zegt God - die te midden van
de eenzaamheid en de verlammende angst, opnieuw
een bron van vreugde laat ontdekken, en een vuurwerk
van tederheid tevoorschijn tovert. In alle kleuren van
de regenboog, telkens nieuw, en altijd verrassend,
als een wonderlijk samenspel van licht en liefde. Ook
jij kunt op je eigen manier zout zijn, in het deeg van
de wereld - zegt God. Durf jij dat?
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*************************************************

Zout en licht zijn, hoe?


De uitspraken van Jezus:'Jullie zijn het zout der aarde, en het licht der wereld,'schreef Matteüs op
na de zaligsprekingen, bekend als de Bergrede van Jezus, de grondwet van ons geloof. Hij zei dat niet tegen
de schriftgeleerden en farizeeën, maar tegen de gewone mensen, die naar Hem kwamen luisteren, zoals vissers,
boeren, arme mensen en ook zondaars, maar Jezus zei het ook tegen zijn apostelen, en volgelingen, jullie moeten
smaakmakers zijn en anderen inspireren. Hij vraagt het ook aan ons, om het zout als christen van de aarde te zijn,
Hij bedoelt daarmee om mee twerken aan een leefbare wereld voor iedereen. En als geloofsgemeenschappen van
Jezus, moeten wij ook smaak geven aan het leven, de smaak van Jezus' Boodschap van liefde voor alle mensen.
En die smaakmakers, zijn vooral de vrijwilligers op gebied van hulpvaardigheid, in de gezondheids en ouderenzorg en
voor eenzamen, daklozen en vluchtelingen opvang, daar wordt Jezus' oproep heel concreet waar gemaakt. 'Jullie
zijn ook het licht van de wereld', zei Jezus ook nog, licht niet alleen voor jezelf, maar om het te delen met anderen,
'Ik sta achter je, Ik steun je, Ik ben blij met je en Ik geef je kracht, blijf bij Mij, en laat je voeden door mijn Brood
en Wijn, want Ik blijf je trouw, als je uitkomt voor ons geloof. Een leven als christen, dat is zijn zoals een beetje zout
voor je voedsel, en het licht voor rust en vrede brengen. We zijn dus licht van de wereld en hoe wordt je dat, en hoe
wordt je zout voor de aarde? Dat wordt je pas als je bij Jezus aanklopt, die zelf licht en zout is, en bereid bent mensen
te helpen, die het moeilijk hebben, en gewoon de weg van Jezus te volgen. Als je leeft zoals Jezus bedoelde, dan ben je
zout en licht, dat werkt in ons hart. Door Jezus zijn wij blij, vreugdevol, gelovig, hoopvol, vriendelijk en liefdevol, dankbaar
en bereid om dienstbaar te zijn, als zout en licht voor onze medemensen in de samenleving, die elke dag toeneemt in spanningen.
(Preken.be + Martien)
****************************************************************************************************************

Opdracht

Wat Jezus ons als opdracht deze keer meegeeft, doet echt
wel denken aan goedheid. 'Jij bent het zout en licht der aarde,
'jij zoals je bent, gewoon en alledaags, je hoort erbij, met je lach,
en met je traan. Laat maar zien wat je kunt geven aan goedheid
en levenskracht voor je medemensen.'
**************************************************************

Licht zijn


Lieve Heer, als alle mensen licht zouden zijn voor elkaar, dan zou
het nooit meer 'donker' zijn onder ons. Als alle mensen vriendelijk
zouden zijn, dan zou onze wereld er heel anders uitzien, en een
gelukkig thuis zijn voor iedereen. Maak ons tot lichtende voorbeelden,
in de wereld, tot smaakvol 'zout' in het dagelijks leven, waarmee wij
werken voor elkaar. Maak ons maar sterk, om te proberen te leven
als je Zoon Jezus, die voor ons een Vriend is, en Licht is in duistere
momenten die we mee kunnen maken.
(Martien)
**************************************************************

Geloven


Geloof dat het leven je geschonken werd door God, onze Vader, de Bron
van liefde en alle leven. Geloof dat je geroepen bent, om mee te werken
aan een toekomst, die voor elke mens beter mag worden.

Geloof in die bijzondere Mens, Jezus, die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Geloof in Jezus, die wij kennen als Zoon van God, maar ook Vriend van ons
mensen is. Hij gaf extra aandacht aan mensen die problemen hadden, en
over het hoofd werden gezien.

Geloof dat zijn Geest nog steeds onder ons werkt, als we in zijn naam
samen zijn, en elkaar levenskansen geven, en licht der aarde zijn.
Geloof dat zijn Geest, ons telkens weer aanspoort om naar elkaar om te kijken,
en zo mensen worden met en voor elkaar.
******************************************************************

Zout


Zout maakt gerechten pittig, smakelijk en hartig, tenzij je zoutloos bent.
Geef ook ons actie van hartelijkheid, Jezus, om het leven rondom ons
smakelijker en leefbaarder te kunnen maken. Laat ons ook uw glans van Je
licht uitstralen, zodat als het duister wordt, het ook weer helder kan worden.
Zo kan uw vrede, stukje bij beetje, uitstralen over onze wereld en dat er weer
rust kan komen, moge die vrede van Jezus altijd met ons zijn. En breng de
volkeren met hun leiders weer tot elkaar, en breng hen tot eenheid en samen-
werking. Zodat er vrede kan komen in landen waar het helemaal mis is. Maak
ons tot 'gist' waardoor de vrede weer kan groeien, en maak ons ook tot het
'zout' wat extra smaak van liefde geeft. Jezus Jij bent onze inspiratiebron,
en onze kracht, dat er vrede in ons geboren mag worden, en we voor elkaar
een hartelijk teken van die vrede en alle goeds mogen zijn.
(Martien)
*********************************************************************

Licht


Lieve Heer, uw liefde hebben wij nodig, je Zoon Jezus kwam als levende getuige
van uw liefde. Jezus is een eeuwig brandend licht voor onszelf en iedereen.
Help ons om zijn, en ook uw licht brandend te houden in ons hart, en dat we het
aan elkaar doorgeven, elke dag opnieuw. Ik weet niet of ik uw uitdaging wel aan
kan, Heer. Gelukkig zijn er momenten waarop ik voel dat mijn inzet voor het evangelie,
smaak en licht geeft, aan mijn samenleven met anderen. Maar er zijn ook momenten,
dat mijn christen-zijn, smakeloos en krachteloos lijkt, en dat ik me laat meesleuren
in de maalstroom van oppervlakkigheid. Schud me dan wakker, Heer, en laat me in
het hart van medemensen, een vuurwerk van tederheid tevoorschijn toveren, in alle
kleuren van de regenboog, als een wonderlijk samenspel van licht en liefde.
(Erwin Roosen)
****************************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij wil dat wij zout zijn: om alle mensen wakker te houden,
zodat ze blijven proberen om goed te leven.
Help ons ook om licht te zijn voor wie rondom ons in het
donker zit. Wees voor altijd ons zout en licht.
Houd ons dicht bij Jou en bij de Vader.Archief preken