Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Vijftiende zondag - 15 en 16 juli 2023

Door het jaar - vijftiende zondag

'Een zaaier ging het land op om te zaaien.
En bij het zaaien viel slechts een deel in goede aarde.
Dat is degene die het woord van God hoort en begrijpt,
en vrucht zal dragen.'
( naar Matteüs 13,3.8.23)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik hoop dat je met heel je hart, wilt luisteren naar mijn woord
- zegt God - en dat je, samen met anderen, wilt zoeken naar
wegen om mijn droom te vertalen, en duidelijk te maken.
Gun jezelf de tijd, om mijn verhaal van liefde te verbinden,
met jouw verhaal, en om onze vriendschap, te laten uitgroeien,
tot een ankerpunt voor je leven. Durf je hart regelmatig om-
spitten, zodat mijn woord van tederheid, wortel kan schieten
in goede aarde, en vruchten kan dragen van liefde en recht-
vaardigheid.
(uit: Een vuurwerk van tederheid ; Erwin Roosen)
*******************************************************

Gods Woord als zaad in de grond, wat vrucht draagt


Deze keer een mooie parabel van Jezus geschreven door Matteüs over de zaaier, hoe belangrijk zaaien is.
Dat weten zeker de boeren onder ons, zij weten hoe belangrijk het is om de akker goed voor te bereiden,
goed zaad te gebruiken en goed te zaaien. De boeren doen hun best, en weten dat het weer afhangt of de oogst,
zestig keer het gewicht van hun zaaigraan zal opleveren. Maar in deze parabel van Jezus over de zaaier, gaat
het niet letterlijk over graan, maar over het Woord en het Koninkrijk van de Heer onze God. En dat Woord,
kan net zoals het graan, goed of slecht terechtkomen, er kan naar geluisterd worden, maar ook genegeerd,
zoals het zaad op de weg viel, tussen distels en onkruid en op rotsgrond. Maar Jezus legt het goed uit aan zijn
vrienden en aan ons, het Woord van God, dat is als graan van de zaaier, kan goed worden aangenomen, maar geen
stand houden bij mensen die er niets mee hebben, dan komt het tussen de distels van eigen belang. Maar het kan
ook heel goed opgevangen worden op onze 'goede grond', en veel vrucht voortbrengen. En wie is de zaaier in deze
parabel? Dat is Jezus, de verkondiger van het Woord van God, Hij doet dat goed, en heeft aandacht voor de woorden
van zijn Vader. Maar niet iedereen zal naar Hem luisteren, en de weg gaan die Hij aanwijst. Laten we proberen onze
eigen akkertjes van ons leven, goed te bewerken, en zo vruchtbaar mogelijk te maken,zodat het zaad van ons geloof
veel vrucht kan voortbrengen. Maar we moeten wel bedenken welke vruchten Jezus van ons verlangt, zorg en aandacht
voor elkaar, vooral voor hen die het moeilijk hebben. Met Gods Woord, gaat ook veel zaad verloren, maar een beetje zal
wortel schieten, en draagt rijke vrucht.Het zou mooi zijn als we dat zelf ook meemaken, als we zelf ook goede zaaiers,
en vruchtbare akkers zouden zijn. Dat is wat Jezus ons vraagt: dat we zaaier én akker zouden zijn, in ons geloof en leven.
Zaaien van vriendschap en vrede, dat we een beetje het gezicht van God zijn, dat we zijn handen en voeten zijn, en onze
glimlach ook die van Hem is, en ons vriendelijk woord, de echo van is van zijn liefde. Een boer die zijn zaad uitstrooit over
zijn akker, weet dat de opbrengst van plek tot plek kan verschillen, hier wat meer en daar wat minder, en soms helemaal
niets. Jezus zegt:'Zo is het ook met de mensen.' Laten we ook goede aarde zijn, en openstaan voor de vriendschap van
anderen.
( preken.be + Martien)
***********************************************************************************************************
Zaaier


Lieve Heer, laat ons als een zaaier over de velden van het leven gaan.
We willen geen onkruid zaaien, of ééndags bloemen, maar graan dat de
honger van mensen kan stillen. Geef in onze handen, Heer, het graan
van uw liefde, en laat ons het veld zien, waarop we zaaien mogen. Met
uw genade zullen we gaan, Heer, uw liefde zaaien in de voren van het
mensenhart. Dat het kiemen en rijpen van het graan in uw handen
ligt. Heer, geef ons wat een goede zaaier nodig heeft, een geloof,
rustig hart en geduld, en veel ruimhartigheid. Lieve Heer, we weten
niet hoe het zaad zal ontkiemen en opgroeit, en wanneer de oogst
rijp zal zijn. Maak in ons het vertrouwen, dat de goede grond het
zal opnemen wat we zaaien. Dat de zon en de regen het zaad groeizaam
zal maken, en we mogen hopen op een goede afloop, van wat U met ons
begonnen bent, elke dag opnieuw.
( Martien)
***************************************************************

Geloven


God, wij hebben het vaste vertrouwen, dat U uw Woord uitzaait in onze wereld,
zodat uw Waarheid ervan zou kunnen ontkiemen. Laten wij daarom samen ons
geloof, in U uitspreken.

Geloof in God de Vader, die zijn schepping in onze handen heeft gegeven, om
goed in te kunnen leven.

Geloof in zijn Zoon Jezus, die bij ons kwam wonen, en nu leeft in de harten van
ons mensen. Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Geloof in Gods Geest, die ieder van ons de kracht geeft, om mee te werken aan
het Rijk van God.

Geloof in een gemeenschap, waarin ieder zorg draagt voor de ander, en gestalte
geeft aan de Blijde Boodschap, door woord en daad. Dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij onze Vader en zijn Zoon Jezus.
************************************************************************

Het beste van jezelf


Ik hoop dat je oren goed genoeg horen, en dat je hart ver genoeg open staat,
om te ontdekken wat Ik met je voor heb - zegt God - en om het beste van jezelf
te geven, bij de uitbouw van een rechtvaardige wereld. Het is geen gemakkelijke
opdracht, waar je voor staat, maar Ik weet dat Ik je aan het zoeken ben, en
proberen je groeikracht te geven, tot heel de aarde, en alle mensen op die aarde,
de kleuren zullen dragen van mijn verbond - zegt God.
( Erwin Roosen)
************************************************************************

Lieve Jezus zaait


Lieve Jezus, U zaait uw Woord in onze harten, en hoopt dat het vrucht draagt,
meervoudig. Waar uw zaad kan ontkiemen, en uw Woord wordt verstaan, kan
het uitgroeien tot daden van liefde. We danken U om de kiemkracht, waarmee
mensen volhouden het goede te doen.
( Martien)
***********************************************************************

Geduld


Koren groeit niet harder door eraan te trekken.
Alles, zon en regen, kou en warmte, het heeft tijd nodig.
Is het seizoen aangebroken, dan staat er koren op de akker,
en krijg je lekker brood op tafel.
(Abbé Pierre)
*******************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Help ons om goed te zijn, elke dag opnieuw.
Open ons hart voor wat God zaait, en voor
wat Jij ons zegt. Dank je wel, om zoveel van
ons te houden, en om in ons te blijven geloven.

Archief preken