Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – vijftiende zondag 9 en 10 juli


Door het jaar - vijftiende zondag'Je moet de Heer jouw God liefhebben met heel je hart
en met al je krachten en talenten, en je moet van je naaste
houden als van jezelf', zei Jezus. 'Als je dat doet, zul je
eeuwig leven.'
(naar Lucas 10,27-28)

overweging bij dit zondags evangelie


Graag nodig Ik je uit om aan mijn boodschap van liefde
een gezicht en een hart te geven - zegt God. Kijk om je
heen en probeer 'goed' te doen, voor élke mens, zonder
onderscheid. Durf je handen uit de mouwen te steken,
en gekwetste mensen nabij te zijn. Geef je eigen leven
in dienst van armen en kleinen, zoals brood dat gebroken
wordt en wijn die wordt gedeeld. Jezus heeft het je voor-
gedaan, vanuit zijn sterke verbondenheid met Mij. En de
enige vraag waarop jij een antwoord moet geven, is of je
in zijn voetsporen wilt gaan.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*****************************************************

Kijken met je hart, wie is mijn naaste?


Als Jezus iets wil meedelen aan de mensen doet Hij dat vaak in de vorm van parabels. Parabels zijn verhalen uit de werkelijkheid,
met een boodschap over de juiste manier van leven. Het bevat altijd verrassende elementen: gebeurtenissen die anders verlopen
dan we normaal zouden verwachten, elke parabel is uitdagend. De parabel van deze keer over de barmhartige Samaritaan, is een
van de beroemdste parabels die Jezus ooit vertelde, en de vraag is natuurlijk, welke rol wij er zelf in zouden spelen. Een Joodse man die van Jeruzalem naar Jericho liep, werd beroofd en lag halfdood geslagen langs de kant van de weg, een priester en een Leviet, die tempelbediende was, samen hooggeëerde mensen in de Joodse maatschappij, zien die gewonde man liggen, maar lopen er in een boog omheen en laten hem gewoon bloedend langs de kant van de weg liggen. Even later komt een Samaritaanse man voorbij,
die wel in actie komt, de Joden keken neer op de Samaritaanse mensen, ze vonden hen geen goedgelovige mensen, halve heidenen.
Maar deze Samaritaanse man, liet zijn hart spreken en hielp de gewonde man door zijn barmhartigheid die hem daartoe bewoog.
Hij verbond de wonden, smeerde het in met olie en zette hem op zijn muilezel die hij bij zich had, bracht het slachtoffer naar een herberg, en verzorgde hem daar verder, betaalde geld aan de kroegbaas om de gewonde man verder te verzorgen, en bij terugkomst vergoed hij alles wat er nog aan kosten bijkwam. Een jonge wetgeleerde stelde een vraag aan Jezus:'Wie is mijn naaste?'
Jezus beantwoordde hem met een tegengestelde vraag:'Wat staat er geschreven in de wet?' Daarna vertelt Jezus deze wondermooie parabel van de Samaritaan tegen de wetgeleerde, want bij Hem ging het niet om de wet en regels, maar om het leven van de mensen.
Naastenliefde doen, aan iedereen die je levenspad kruist, hetzij dichtbij of veraf, net als die Samaritaan, voor bijv. mensen die je om hulp vragen, een zieke of gehandicapte, oudere mensen die niet alles meer zelf kunnen doen, een luisterend oor of hartelijk woord.
Maar we kunnen niet de naasten worden van alle mensen die in nood ons pad kruisen, we hoeven niet meer te doen dan wat we kunnen, maar als je rondkijkt kom je altijd wel mensen tegen voor wie je iets kunt betekenen. Gelukkig zijn er veel 'barmhartige Samaritanen'
die hun hart laten spreken voor hulp aan anderen, die graag als vrijwilliger actief willen zijn voor onze gemeenschap. Ook als jezelf moeilijke momenten doormaakt, heb je ook graag een luisterend oor, schouderklopje, bloemetje en belangstelling, daar kijk je dan
naar uit, dat je naaste naar je omziet en met je meevoelt. Jezus is ook een echte 'Barmhartige Samaritaan', Hij is de enige die altijd en overal helpt, Hij zorgt meer voor ons, dan wij voor onszelf kunnen zorgen. 'Wie is onze naaste?' vraagt Jezus ons vandaag,
'De mens in nood,' is het antwoord van Hem in dit verhaal. Laten we proberen ons hart open te stellen voor Zijn Liefde, die ons de
ander doet liefhebben, als van onszelf.
(preken.be + Martien)
**********************************************************************************************************************

Elke dagIn ons leven kunnen we elke dag opnieuw beginnen, het is goed in deze vakantietijd
ons daarover even rustig te bezinnen. Elke dag van deze heerlijke zomertijd, wordt
ons zomaar gegeven om dankbaar te genieten van alles wat we mogen beleven. Een
tochtje fietsen of wandelen in de natuur, of de ontdekking van een andere cultuur.
Elke dag drijven er wel ergens donkere wolken over, ook in deze vakantietijd, die
een schaduw zijn van ziekte, angst of pijn, van armoede, geweld of onenigheid.
Elke dag van deze vakantietijd is een uitnodiging om zorg te dragen voor de natuur,
en voor mekaar en voor allen die onze hulp vragen. Dat elke vakantiedag een ervaring
mag zijn die goed doet van binnen. Dat het je weer nieuwe energie mag geven, om
straks weer opnieuw te beginnen.
(uit : Even bezinnen)
**************************************************************************

Vriendschap


Ik hoop dat je met heel je hart wil luisteren naar mijn woord - zegt God -
en dat je, samen met anderen, wil zoeken naar wegen om mijn droom te
vertalen en vorm te geven. Gun jezelf de tijd om mijn verhaal van liefde
te verbinden met jouw verhaal, en om onze vriendschap te laten uitgroeien
tot een ankerpunt voor je leven. Durf je hart regelmatig om te spitten,
zodat mijn woord van tederheid wortel moge schieten, in goede aarde, en
vruchten kan dragen van liefde en rechtvaardigheid.
(Erwin Roosen)
******************************************************************

Vragen


Lieve Jezus, wij vragen: schenk Jouw vrede voor ons onrustig hart, en voor
deze wereld die ook heel onrustig is en vol geweld. Wij vragen: blijf ons nabij
met Jouw zorgzame aanwezigheid, als wij de moed laten zakken. Wij vragen:
geef ons Jouw kracht om altijd opnieuw op te kunnen staan, om de weg van
liefde en gerechtigheid te gaan. Wij vragen: wees onze ruggensteun als wij
alleen staan voor zoveel dingen die we op onze wegen tegenkomen. Wij vragen:
geef ons meer geloof en vertrouwen, als wij twijfel en tegenwerking ervaren.
Wij vragen: zend ons Jouw Geest, die openbreekt wat gesloten is, die geneest
wat ziek is of gebroken, die licht brengt in het donker, vandaag en alle dagen.
(uit: Even bezinnen)
*********************************************************************

Ik hou van je


Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn - zegt God.
Wees daarom waakzaam, bewaar het licht in je hart,
zodat je Mij kunt binnen laten, wanneer Ik voor je deur
sta en in jou wil komen leven. Ik wil je gelukkig maken
en je vrede schenken. Daarom geef Ik mezelf aan jou,
mijn eigen Leven, mijn eigen Liefde. Ik hou van je -
zegt God - zoals een vader en een moeder van hun kind,
en Ik wacht op een antwoord van jou, een teken van
weder liefde.
(Erwin Roosen)
*************************************************

GebedjeLieve Jezus,
mensen kunnen heel goed zijn voor elkaar, vooral als ze willen lijken op Jou.
Als veel mensen zo leven, wordt onze wereld mooier en mooier.
Samen met Jou willen we daaraan meedoen.
Help ons om ons hart te laten spreken voor de mensen om ons heen.
******************************************************************Archief preken