Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Zestiende zondag - 22 en 23 juli 2023

Door het jaar - zestiende zondag

'De zaaier van het goede zaad is de Mensenzoon', zei Jezus.
'De akker is de wereld. En het goede zaad, dat zijn de kinderen
van Gods koninkrijk. Wie oren heeft, moet horen.'
( naar Matteüs 13,37-38.43)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik hoop dat je oren goed genoeg horen, en dat je hart
ver genoeg openstaat, om te ontdekken wat Ik met je
voorheb -zegt God - en om het beste van jezelf te geven,
bij de uitbouw van een meer rechtvaardige wereld. Het is
geen gemakkelijke opdracht, waar je voor staat, maar weet
dat Ik aan je zoeken ben, en proberen groeikracht te geven,
tot heel de aarde, én alle mensen op die aarde, de kleuren
zullen dragen, van mijn verbond.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Onkruid tussen goed zaad


Er is een hoop onkruid in de wereld, in allerlei soorten, in de bermen van de wegen, kan het best
een mooi gezicht zijn, maar in je tuin en op de akkers, hoort dat onkruid er niet, en het is een
voortdurend werk om het weg te krijgen. Maar als mensen onkruid zijn in onze samenleving, als
ze dingen doen die daar niet thuis horen, helaas gebeurt dat, dan willen niets liever dan dat onkruid
uitgeroeid wordt, weg ermee. Jezus zegt echter in dit verhaal:'Wees even voorzichtig, vergeet niet
dat het gaat om mensen, en die mag je niet zomaar, wegschoffelen of uitplukken, het kwaad in de
wereld moeten we proberen uit te roeien, maar met mensen moet je geduld hebben.' Jezus stelt het
Rijk van God voor als een boer, die goede tarwe op zijn akker zaait, maar 'snachts komt er een vreemde,
en die zaait er onkruid tussen, de tarwekorrels moeten dan tussen dat onkruid op zien te groeien, en
proberen vrucht voort te brengen. Jezus vertelt ook:'Ga alleen maar goed graan zaaien, dat wil zeggen,
probeer te leven naar mijn woorden en daden, van liefde en vrede.' Gaat dat altijd lukken? Nee, dat
weten we, en Jezus weet dat ook, vandaar de vreemde die 'snachts dat onkruid komt zaaien, en zijn
altijd mensen die niets met geloof hebben, en ook niet voor Gods Rijk. Jezus kijkt met de ogen van zijn
hart, en probeert ook onze ogen te openen, om zo te leren kijken met zijn ogen. God geeft alle gewassen,
het vruchtdragende graan én het onkruid gelijke kansen, Hij wil dat goede en minder goede mensen, in
dezelfde wereld leven. Jezus gebruikt in zijn parabels vaak, voorbeelden uit zijn dagelijks leven, en ook
uit de natuur, ook in zijn tijd moest er gezaaid en geoogst worden, en tussen het graan zat ook onkruid,
zijn vrienden vroegen Hem om uitleg, zij bekeken het zoals wij zouden doen, in onze tuin of akker. Als er
onkruid in staat halen we het eruit, zouden we dat ook willen doen met het onkruid in onze wereld? We
willen graag dat het leven voor iedereen er goed mag uitzien. Maar God, de goede boer, zegt:'Dat is niet
jullie taak, laat samen opgroeien tot de oogst, want de beslissing behoud Ik me als goede boer voor.' In
deze parabel, is God de zaaier van het goede zaad, en de akker is onze wereld. Het goede doen, is een
zaadje die God ons aanbiedt, om met dit zaadje goede vruchten voort te brengen.
(preken.be + Martien)
*********************************************************************************************

Tarwe en onkruid


Er is ook zaad, waaruit geen tarwe maar onkruid opschiet. Velen denken
aan wieden en om de grond zuiver te houden. Jezus kijkt er anders tegenaan,
Hij neemt je mee naar een akker, waar tussen de tarwe ook onkruid groeit.
Jezus zegt:'Niet wieden, samen laten opgroeien tot de oogst, geen onkruid-
bestrijding.'Maar zijn Vader, onze Heer kijkt er anders naar,vooral naar mensen
en dingen, Hij kijkt met de ogen van zijn hart, en geeft alle gewassen groeikansen.
Dit is de Boodschap voor ons: Wees voor elkaar zo goed, als O.L.Heer, en geef
elkaar altijd een nieuwe kans, want niet geloven in mensen is als onkruid. Iemand
zaait goed zaad op zijn akker, maar 'snachts komt er een vreemde die er onkruid
tussen gaat strooien. Zo gaat dat vaak ook tussen de mensen: Wat de een opbouwt,
breekt de ander het weer af, soms zijn we tarwe, soms zijn we onkruid. O.L. Heer,
zaait in onze wereld, waarheid, goedheid en gerechtigheid, het zal ontkiemen en
groeien, en ook rijke vrucht dragen.
(Martien)
*************************************************************************

Mosterdzaadje


Als ik rondom me kijk, God, heb ik soms de indruk dat er van de verwerkelijking van
uw droom, nog maar weinig in huis komt. Het negatieve lijkt vaak zo alles overheersend,
terwijl het positieve amper een lichtpuntje is, in het duister van de nacht. Doe mij dan
geloven in de groeikracht van een mosterdzaadje, en laat mij gist zijn in het deeg, van
onze samenleving, zodat de wereld en de mensen die er wonen, doordrongen worden van
uw liefde.
( Erwin Roosen)
******************************************************************************

Onze Vader


Dat uw naam mag klinken in alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft. Dat uw Rijk zichtbaar
mag worden, in ons zoeken naar gerechtigheid, en in ons
geloof, dat ons mensen samenbrengt. Dat uw wil, mag
geschreven zijn in ons hart; dat wij trouw mogen zijn aan
uw verbond. Wees voor ons dagelijks brood, dat wij met
anderen kunnen delen. Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw en geef dat wij anderen
hun fouten vergeven. Wees voor ons, bevrijding van alle kwaad,
open ons hart en onze geest, dat wij voor anderen ook een
zegen mogen zijn.
********************************************************

Herkenbaar


Alles gaat voorbij, je kindertijd, je familie, je vrienden.
Alles gaat voorbij, momenten van geluk en spijt, je moet
het allemaal achter je laten.

Alles gaat voorbij, maar Jezus geeft je alstublieft de kracht,
om tegelijk daarbij nooit te twijfelen aan zijn aanwezigheid.

Laat ons zien, dat U met ons meegaat, dat U ons nooit alleen laat.
En laat die eindigheid van ons leven, ons niet angstig maken,
maar streven, om er het beste uit te halen, uit elke ervaring,
en elk moment van ons leven.

Laat ons doen wat gedaan moet worden, waar Jezus ons ook zendt.
***********************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Wij danken U, omdat wij mogen leven in de tijd van uw geduld.
Het onkruid groeit nog tussen de tarwe, in de wereld, in onze
gemeenschappen, in ons hart. U gunt uw mensen nog de tijd.
Uit uw barmhartigheid leven wij, maak ons klaar voor de oogst.
Wij willen graag uw leerlingen zijn, en delen in uw geduld voor
de mensen, en in de vrijheid van Jezus uw Zoon.

Archief preken