Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – zeventiende zondag 23 en 24 juliDoor het jaar - zeventiende zondag


Toen een van zijn leerlingen Hem vroeg:'Heer, leer ons bidden,'
zei Jezus:'Wanneer je bidt, zeg dan: Vader, uw naam worde
geheiligd, uw koninkrijk kome, in de hemel en op aarde.'
(naar Lucas 11, 1-2)

overweging bij dit zondags evangelie


Alhoewel Ik ook besef dat het woordje 'Vader' bij sommigen misschien
veeleer negatieve reacties oproept, toch hoop Ik dat je Mij met die naam
durft aan te spreken - zegt God - en zo uiting geeft aan onze verbondenheid.
Graag wil Ik ook voor jou bidden, zodat je je mag blijven inzetten voor mijn
droom van gaarne zien en van rechtvaardigheid, en opdat je gelukkig mag
worden in je keuze voor het evangelie, en in je motivatie voor de meest
kwetsbaren. Dank je wel dat je op die manier duidelijk maakt dat Ik een
God van liefde ben!
(uit:Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
********************************************************************

Heer, leer mij bidden ook samen


Jezus' apostelen en vrienden vroegen aan Hem, om hen te leren bidden zij vonden het niet zo gemakkelijk,
Jezus zelf sprak met zijn Vader zoals een zoon met zijn vader praat. Zijn leerlingen merkte dat zijn gebed
heel anders was dan de gebeden die zij gewoon vonden, daarom vonden zij dat ze niet konden bidden. Jezus
gaf hun een gebed dat voor Hem ook de kern was van alle gebeden: het Onze Vader, Hij zegt tegen hen:
'Wanneer je bidt, zeg dan:'Vader, uw Naam worde geheiligd, uw rijk kome', Jezus vraagt niet iets voor zichzelf.
Maar wat is bidden? Bidden is God erbij halen, God heet: Ik ben er voor jullie! Als je het op eigen kracht niet
aan kunt wat je meemaakt, kun je God, Jezus en Maria erbij halen, God erbij halen is van binnen even stil worden,
zodat God bij je binnen kan komen, met zijn Geest, zijn kracht, vertrouwen, vrede en met zijn inspiratie. God erbij
halen wil niet zeggen dat je problemen en noden even opgelost worden, want God is geen grote tovenaar, die onze
wensen meteen verhoort. Maar hoe zien we het dan? Als je in nood bent, verdriet hebt en niet meer weet hoe je
verder moet, kun je steun van andere mensen krijgen, maar als gelovige mens kun je die steun ook zoeken bij God.
En je mag natuurlijk aan Hem vragen:'Help me toch, want ik kan het niet alleen,'ook al is Onze Vader onzichtbaar.
Het gaat echter niet zozeer om een directe oplossing van je problemen, maar om de kracht en vertrouwen, die je bij
God vindt in je bidden. Maar je kunt ook dingen meemaken die je niet kunt bevatten, bijv. kinderen die ernstig ziek
worden en overlijden, of als een van de jonge ouders overlijdt in een gezin met nog kleine kinderen, ernstige aan-
slagen of oorlogen met veel leed, dan kun je ook weleens mopperen richting God, 'dat moet toch niet kunnen', maar
ook dat valt onder bidden! Want bidden maakt je rustig, geeft je sterkte en kracht, maakt je liefde en vredevol, en
je bent in contact met de Bron van ons bestaan, de Bron van innerlijke kracht. Soms heb je geluk dat je grote wens
vervuld wordt, als gelovige voelen we het wel zo aan, maar ook als je wensen niet verhoord worden, dan heeft bidden
toch zin en betekenis. Bidden voor een ander, heeft dat wel zin? Ieder moet maar voor zichzelf bidden hoor je wel
eens, je moet zelf maar steun zoeken bij God, maar bidden voor anderen is een vorm van medeleven, je betrokken
voelen met anderen, bijv. met een ziek familielid, of van een buur of kennis, maar ook van ellende van mensen verweg
door oorlog, hongersnood of natuurrampen. Als gelovige haal je God er dan bij, niet omdat je denkt dat Hij het wel
zal oplossen door een wonder, maar wel omdat je hoopt dat die anderen die aandacht van je hebben, ook kracht zullen
vinden in hun moeilijke dagen, en dat ze de kracht mogen vinden om samen de problemen op te lossen. Onze Vader geeft
door zijn Geest, ons moed om het goede te blijven doen voor andere mensen, Hij zorgt niet automatisch voor mooi weer,
of regen als het droog is, voor een goede oogst of mooie vakantie, maar zorgt wel voor ons allemaal! Een belangrijk deel
van ons biddend samenzijn in onze vieringen zijn de voorbede: we bidden dan altijd voor anderen, ook voor wereldnoden en
voor problemen in onze samenleving, we spreken dan onze hoop uit dat het anders zal mogen worden, want mensen moeten
het doen. Maar ze maken ook oorlog en geweld tegen anderen, en doen elkaar een hoop narigheid en ellende aan, en God
moet dat dan eventjes oplossen, maar zo werkt het niet,het is mensenwerk! En die mensen moeten het doen, in de kracht
van God, want door zijn kracht kunnen mensen meer dan ze denken. De beroemde Zwitserse arts en theoloog; Albert
Schweitzer zei eens:'Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens, en de mens verandert de wereld.'
(preken.be + Martien)
***********************************************************************************************************

Bidden


Beetje bij beetje leren bidden, steeds weer komen we in ons leven
momenten tegen die vragen om gebed. Als we de juiste woorden niet
vinden, kunnen we altijd nog de woorden gebruiken die Jezus ons
gegeven heeft; eenvoudige woorden als toenadering tot O.L. Heer.
We kunnen Jezus vragen om ook ons opnieuw te leren bidden, elke
dag, zoals de apostelen het Hem ook hebben gevraagd. Want elke
dag heeft zijn problemen, maar ook zijn vreugde. Ze zetten aan tot
vragen en danken in nauwe relatie tot O.L. Heer. Laten we proberen
even stil te worden, en in ons hart op zoek gaan naar een persoonlijk
gevoel voor de Heer. Als wij Hem ervaren, laten we Hem dan vragen:
'Heer, leer ons bidden'
*************************************************************

Bidden


Bidden ... er zijn vele manieren van bidden, in een moskee zie je de
gekromde ruggen van mannen geknield op de grond, terwijl ze bidden
en zingen. Wij vouwen onze handen of sluiten onze ogen, om in stilte
ons persoonlijk gebed te bidden. In Afrikaanse landen danst en zingt
men vol ritme hun liederen als eerbetoon aan de Heer. Er is nog een
andere manier van bidden, bijv. als je wandelt in het bos, en je bid
voor de Schepper om Hem te bedanken voor de mooie natuur. Samen
loop je langs het strand ... in de oneindigheid voel je de Heer even
dichterbij. Als je op bezoek gaat bij een zieke, voel je naderhand
dat je medeleven ook iets van bidden heeft, als op de manier waar-
op Jezus met mensen omging.
*************************************************************

Vertrouwen


Vader, in de hemel, God van mensen, zo ver en toch zo nabij,
geef mij het vertrouwen van een kind, het idealisme van een
dromer en de liefde van een heilige, zodat uw naam in mij en
door mij waar mag worden, en uw koninkrijk komen: een nieuwe
wereld met hemelse kleuren. Laat mij een beeld zijn van uw
vriendschap, en aan het hart van de wereld uw hartenklop geven.
( Erwin Roosen)
*********************************************************

Bidden

In deze vakantietijd kun je je ergens terugtrekken voor wat rust.
Even loskomen van je dagelijkse bezigheden, ook Jezus had daar
behoefte aan, Hij zocht regelmatig een stille plek om te bidden.
En ook om na te denken over zijn taak en leven, en te praten met
zijn Vader in de hemel. Eens was Hij ergens aan het bidden, en zijn
vrienden wilden ook graag leren bidden, zoals Hij dat deed, en vroegen:
'Heer, leer ons bidden', en dat deed Hij en leerde hun het 'Onze Vader'
zodat ze konden vragen:'Heer, ik wil met U praten.'
****************************************************************

Lieve Heer,


wij bidden nog altijd tot Jou, zoals Jezus het aan zijn vrienden heeft geleerd,
met dezelfde woorden van toen. Christenen bidden zo over de hele wereld,
in alle talen die er bestaan. Jij luistert naar ons allemaal. Dank je wel daarvoor
Lieve Heer. Jezus zei tegen zijn vrienden: Oké, zo bid Ik, en zo kunnen jullie
ook bidden. "Onze Vader in de hemel, wij hopen en wensen dat uw naam heilig
mag zijn over de hele aarde. Wij hopen en wensen, dat uw droom voor de mensen
waar mag worden, op aarde en in de hemel. Geef ons wat we vandaag nodig hebben,
en vergeef ons onze fouten. Help ons om sterk te zijn en wapen ons tegen het kwaad."
Jezus voegt er nog aan toe:'Je moet God gewoon alles vertellen wat je bezighoudt,
dat vind Hij echt niet erg. Hij luistert altijd naar je, en doet wat Hij kan om je te helpen.'Archief preken