Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning voor de Paastijd – vierde zondag 7 en 8 mei


Preek als bezinning voor de Paastijd – vierde zondag – 7 en 8 mei 2022.

'Mijn schapen luisteren naar mijn stem', zei Jezus.
'Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven:

nooit zullen ze verloren gaan. Want Ik en de Vader,
Wij zijn één.'
(naar Johannes 10,27-30)

overweging bij dit zondags evangelie


Als je in Mij gelooft en als je probeert te leven met het hart van Jezus,
zul je nooit verloren gaan - zegt God. Zelfs wanneer je sterft, dan nog
zul je leven vinden, eeuwig leven, omdat jij en Ik één zijn geworden, en
van elkaar zijn gaan houden. Liefde sterft immers niet maar maakt je mooi,
nu reeds, vandaag, én morgen, wanneer je Mij zult zien van aangezicht tot
aangezicht, en wanneer mijn leven jouw leven is geworden: bron van tederheid
en vrede.
( uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
********************************************************************

De Herder kent zijn schapen


Een herder met een lammetje op zijn schouders is een bekende afbeelding van Jezus, want Hij is de Goede Herder.
'Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en ze volgen Mij', dat schrijft Johannes in zijn verhaal hierover.
Tegenwoordig is een herder met een kudde schapen voor begrazing van natuurgebieden, veelal een bezienswaardigheid,
voor Jezus' tijdgenoten waren de schapen van de vele herders toen, belangrijk voor hun levensbehoefte en hun bron
van inkomsten. Dat Johannes, Jezus zo voorstelt komt natuurlijk door het beeld van de herders in Jezus' tijd. Maar
Jezus vertelde zelf ook parabels waarin Hij zichzelf vergeleek met een herder, Jezus als de Goede Herder, een van
zijn bekendste beeldverhalen. Voor Hem was elke mens belangrijk, Hij stond open voor iedereen, ook voor diegene
die in en door de gemeenschap buitengesloten werden: zoals tollenaars, zondaars, vrouwen van lichte zeden en anderen.
Jezus vertelt dat Hij een Herder wil zijn voor zijn hele kudde volgers (schapen), ook voor hen die dreigen verloren te
lopen, of afgedwaald zijn, maar ook voor jonge schaapjes (lammeren) die nieuw zijn bij zijn kudde, en hopen dat ze mee
mogen lopen. Het beeld van de Herder en zijn schapen, roept verbondenheid op, tussen de schapen en hun Herder, maar
ook verbondenheid binnen de kudde ( geloofsgemeenschap) die groeit als we geloven in zijn Boodschap, en laten leiden
door zijn idealen. Het is jammer dat velen niet of nauwelijks weten wat de Boodschap van Jezus precies inhoudt, of
nemen niet de moeite om zich erin te verdiepen, want als je Jezus niet echt kent, kun je Hem ook niet zo goed volgen.
Het is aan ons de keuze om Jezus' weg te volgen, en naar zijn woorden te luisteren, om zo de goede weg door je leven
te volgen, een weg naar elkaar en naar de Vader. Jezus vraagt ook aan ons om zelf ook te proberen een goede herder te
zijn, een goede herder voor ieder die je gegeven zijn. Deze zondag is 'roepingenzondag', geroepen zijn we allemaal, om
schaap en herder te zijn voor elkaar waar het nodig is om te helpen of te begeleiden. Jezus kent zijn 'schapen' bij hun
naam, dat wil zeggen dat iedereen voor Hem waarde heeft, en dat Hij ook rekening houdt met de eigenheid van iedere
mens en ieder zijn situatie. Bij Jezus mag je zijn wie je bent! Voor Hem hoef je niet volmaakt te zijn, Jezus kent je
persoonlijk, met je goede en minder goede kanten, Hij laat je niet alleen, wat je bij iemand mist, dat vindt je bij Jezus,
de Goede Herder.
(preken.be + Martien)
***********************************************************************************************************

Gebed voor Moederdag


Heer, omdat U niet overal tegelijk kunt zijn, heeft U ons moeders gegeven.
Dank U voor haar sterke liefde, haar koesterende handen, haar luisterend hart,
en haar wijze raad. Wij bidden voor alle moeders, voor moeders in rijkdom en
in armoede, met een goede baan of op de vlucht, jonge moeders maar ook oude
moeders, moeders met kinderen en zonder kinderen, en voor moeders die een
kind verloren hebben. Vooral die moeders en oma's bidden wij. Laat hen merken
dat U met hen bent, en bevestig hen in het goede dat ze doen. Geef hen vreugde
en vrede, en voor de moeders die er niet meer zijn, dat ze bij U gelukkig mogen
zijn. We bidden vandaag, morgen en alle dagen voor hen.
***********************************************************************

Goede Herder


We zijn er ons soms veel te weinig van bewust, Heer, dat Jezus ook voor ons zijn
leven heeft gegeven, en dat Hij als een Goede Herder in Jouw naam voor ons zorg
draagt. Geef ons de durf ons door Hem te laten leiden, en ons leven op Hem af te
stemmen. En misschien ontdekken wij dan dat die weg van Jezus, ook onze weg is:
als goede herder zorg dragen voor anderen, zonder aan onszelf te denken.
(Erwin Roosen)
************************************************************************

Moeder Maria


Maria, over de gehele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen,
maar of men U Ivoren Toren noemt of Gulden Huis,
vóór alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn Moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen, eerst even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt, onder het kruis
van Golgotha, waar uw Zoon Jezus te sterven hing.
(Toon Hermans)
******************************************************

Geloven


Steeds in U blijven geloven, Heer, is soms best moeilijk.
Diep in mijn hart wil ik dat wel, maar het onbegrip van
mensen om me heen, doet me weleens twijfelen.
Daarom wil ik U vragen, Heer, maak mijn geloof een beetje
sterker, en geef me de kracht om altijd en overal op U te
blijven vertrouwen. Reik me uw hand. Laat me één worden
met U. En blijf me warme woorden toefluisteren, vol van
liefde en tederheid.
(Erwin Roosen)
****************************************************

Weesgegroet


Weesgegroet Maria, vol van genade de Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend
is Jezus het kind van uw schoot, Heilige Maria Moeder van God
bidt voor ons allen nu en tot in het uur van onze dood.
Amen.

De Bron


Geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor jullie.

Onze Heer is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten, en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Geloof in Jezus.

In Jezus heeft onze Heer een menselijk gezicht gekregen.
In Jezus is de belofte van zijn Vader werkelijkheid geworden.
Geloof dat Jezus niet vergeefs heeft geleefd, en niet vergeefs
is gestorven, maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst,
in mensen die zijn liefde en aandacht uitstralen.

Geloof in zijn Geest.

Die ook vandaag nog steeds mensen bezielt en inspireert.
Die hen kracht en hoop geeft om zijn manier van leven,
tot die van ons te maken, om de weg te gaan van breken
en delen, van goedheid en verbondenheid, van recht en vrede.
Altijd weer ten bate van iedereen.
*********************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij bent een Goede Herder voor ons, en Je houdt van ons.
Je helpt ons om goed te leven, Je laat ons nooit in de steek.
Je geeft ons moed en hoop, dank je wel daarvoor.Archief preken