Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning voor de Paastijd – zevende zondag 28 en 29 mei


Preek als bezinning voor de Paastijd – zevende zondag 28 en 29 mei


'Zoals Jij, Vader, in Mij bent en Ik in Jou,

zo moeten degenen die in Mij geloven, in Ons zijn.
Zodat de wereld kan erkennen dat Jij Mij hebt gezonden,
en dat Je hen hebt liefgehad.'
(naar Johannes 17,20-23)

overweging bij dit zondags evangelie


Geloof je dat Ik jouw Vader ben en dat Ik je het leven hebt gegeven?
- vraagt God. Geloof je dat Ik van je hou en dat Ik je wil zegenen,
en voor je wil zorgen? Mijn Zoon heeft je duidelijk willen maken wie
Ik voor jou wil zijn: een liefhebbende God, teder en warmhartig.
Wil je in zijn voetsporen treden? Wil je één worden met Mij en dus
ook met al je medemensen, zussen en broers van je, waar ook ter
wereld? Ik bid voor je, dat mijn vreugde ook jouw vreugde wordt.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
**************************************************************

Allen één zijn?


In dit evangelie van Johannes, lezen we de laatste woorden van Jezus bij zijn Laatste Avondmaal,
de avond voor zijn lijden en heengaan. En die woorden zijn:'Zoals Jij, Vader, in Mij bent en Ik in Jou,
zo moeten degenen die in Mij geloven, in Ons zijn, zodat de wereld kan erkennen dat Jij Mij hebt
gezonden, en dat Je hen ook hebt liefgehad.'Jezus voegt er nog aan toe:'Moge zij allen één zijn,
dat is mijn hartewens, en dat ze geloven dat U mij gezonden hebt naar de wereld.' Deze woorden
van Hem is een soort afscheids gebed op zijn laatste avond. Dit afscheids gebed is bedoeld om eenheid,
'Ik bid niet alleen voor mijn vrienden, zegt Hij tegen zijn hemelse Vader, maar ook voor hen die door
hun woord in Mij geloven, zodat ze ook één mogen worden, zoals U, Vader in Mij en Ik in U.'Maar dat
één zijn valt voor ons menselijk vermogen niet echt mee, maar we kunnen er wel naar streven, niet naar
goddelijke volmaaktheid, maar naar liefde die zich uit in; hartelijkheid, in zorg, vergeving, aanvaarding,
respect en in barmhartigheid. Dat is ook waar Jezus voor bidt, en als alle mensen die liefde zouden
kennen, dan zou er onder ons een eenheid kunnen ontstaan, die geldt voor alle christenen, of ze nou
katholiek, protestants of orthodox zijn. Die eenheid laat ons dan meer mee voelen met anderen, voor
armen, zieken, gehandicapten, vluchtelingen en vele anderen die in nood verkeren, zoals de mensen uit
oorlogsgebieden, eenheid die troost geeft in verdriet en sterkte in pijn, en ons leidt naar Jezus en naar
zijn en onze Vader. Komende zondag vieren we Pinksteren, de nederdaling van de H. Geest, en die daalde
niet alleen neer over de apostelen, maar over alle mensen, ook over ons. De Geest van liefde en vrede, die
tot eenheid voert over ons en over heel de wereld, maar of dat gaat lukken? Als je hart voelt, dat het goed
zou zijn zijn om iemand te helpen die het nodig heeft, dat is dan ook de H. Geest die je daartoe roept, en
ook om bijv. extra te bidden voor iemand die grote problemen heeft, die Geest raakt je aan en zegt:'Hé,
zou je dat eens gaan doen?' Soms luisteren we echter niet naar de stem van ons hart, en kiezen we voor
het gemakkelijke. Jezus zocht meestal een stille plek om te bidden, laat zijn gebed ons geloof versterken,
en dat Hij altijd onder ons blijft. Bidden doe je soms, wanneer je niets anders meer kunt, bidden doe je,
wanneer je voelt dat je het op eigen kracht niet meer aan kunt, bidden doe je, wanneer je voelt, dat je
iemand uit handen moet geven, of wanneer je het zelf niet meer ziet zitten, of niet weet hoe verder te gaan.
(preken.be + Martien)
************************************************************************************************

Nieuw leven


Heer, onze Vader, U hebt ons veel gegeven, een mooie wereld om in te leven,
en mensen om van te houden. Maar soms verknoeien uw geschenk, we plegen
roofbouw op uw schepping, en we maken ruzie en voeren oorlog en geweld.
Kom daarom met uw adem, en blaas in ons nieuw leven, zodat al het oude weer
nieuw wordt, en wij weer 'nieuwe' mensen mogen worden, die ook respect
hebben voor uw schepping en mee willen werken aan Jouw droom van een
wereld van echte vriendschap en liefde.
*********************************************************************

Één worden


Zo verbonden zijn met U dat wij één worden Heer, U in mij en ik in U.
Ik droom er wel van, maar tegelijkertijd lig ik er ook nachtenlang van
wakker, omdat ik van die droom nog maar weinig realiseer. Daaarom
wil ik U vragen, dat U me de durf geeft om mijn leven door U te laten
richten, net zoals Jezus dat deed. Alleen zo zal mijn verbondenheid met
medemensen sterk genoeg zijn, om zelfs de zwaarste storm te kunnen
weerstaan.
(Erwin Roosen)
****************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
wat Jij aan je vrienden toen vertelde, geldt ook voor ons:
als wij van Jou houden, woon Jij in ons hart.
Geef ons de vrede, en help ons om die te verspreiden,
overal om ons heen.
***************************************************

Geloofsbelijdenis


Geloof in God, niet zichtbaar,
niet tastbaar, maar toch aanwezig in elke mens.

Geloof in Jezus, omdat Hij hoopvolle woorden sprak,
maar ook omdat Hij door zijn lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Geloof in de Geest, bron van hoop en toekomst voor elke mens,
die met ons op weg gaat naar een hoopvolle toekomst,
ook bij de moeilijke momenten van ons leven.

Geloof in de verrijzenis van de mens, geloof dat echt mens-zijn
mogelijk is omdat God ons tot nieuw leven roept,
omwille van de liefde die sterker is dan de dood.
********************************************************

Kaarsje


Ik vraag U Maria, dat het kaarsje dat ik hier laat branden,
licht mag zijn, dat mij verlicht in donkere tijden.
Dat dit kaarsje vuur mag zijn dat mijn hart verwarmd.

Maria, lang kan ik hier niet blijven, maar dit kaarsje dat ik
hier laat branden, is een stukje van mijzelf, dat ik U wil geven.

Moeder Maria, sterk en bemoedig mij, zodat dit lichtje
als een stil gebedje mag schijnen in mijn leven, elke dag.Archief preken