Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning voor Hemelvaart – donderdag 26 mei

Preek als bezinning voor Hemelvaart – donderdag 26 mei

Net voordat Jezus in de hemel werd opgenomen, zei Hij tegen zijn vrienden:
'Ga, en maak alle volkeren tot leerling van Mij. Ik ben met jullie alle dagen!'
(naar Matteüs 28,19-20 en Lucas 24,45-53)

overweging bij dit evangelie


Leerling van Jezus ben je nooit voor jezelf - zegt God.
Want als je van Mij durft te getuigen, zal je dat geen succes bezorgen
en je zult er ook niet rijk van worden, wel gelukkig, omdat je 'goed nieuws' brengt
en een bron van tederheid ontsluit in het hart van velen.
Ga dan, durf mijn profeet te zijn, en vertel aan iedereen die het wil horen
dat Ik een God van liefde ben. En op het moment dat de hemel de aarde raakt,
zul je Mij ontmoeten - zegt God - en je vreugde zal volkomen worden.
( uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*************************************************************************

Hemelvaart is geen ruimtevaart


Alleen Lucas, vertelt hoe Jezus, terwijl Hij zijn vrienden zegende, afscheid van hen nam en ten hemel opgenomen werd.
Hemelvaart, wil zeggen dat de aanwezigheid van Jezus onder de mensen van toen, zich nu door de H. Geest wordt voortgezet,
wereldwijd zal zijn bevrijdende Boodschap voor alle mensen gelden die geloven in Hem. Hemelvaart heeft niets van doen met
ruimtevaart, Lucas heeft in een beeldrijke taal van zijn tijd, uit willen drukken wat zijn vrienden na de verrijzenis van Jezus,
en zijn afscheid van hen, toen Hij terugkeerde naar zijn hemelse Vader ervaren hebben. Jezus zei voor zijn afscheid:
'Het is goed, jullie zullen zonder Mij wel verder kunnen, het nu tijd dat Ik terugkeer naar mijn Vader, en van Hem zal Ik Jullie
kracht geven, om verder te leven zoals Ik jullie heb voorgeleefd, Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen,
nu verlaat Ik de wereld en ga terug naar mijn Vader.' Hemelvaart is geen defintief afscheid van Jezus, alhoewel Hij de aarde
verlaat, maar Hij laat ons niet alleen. Hij heeft de Goede of Blijde Boodschap verkondigd en ze ook nageleefd, de Boodschap
dat God een goede Vader en Moeder voor ons is, die alleen maar liefde is. Bij de Hemelvaart was zijn taak nog niet voltooid, het
was aan zijn vrienden en ook aan ons om zijn taak voort te zetten, Jezus is niet weg, Hij is komen wonen in ons hart door zijn
H. Geest, en dat kunnen wij ervaren door de werking ervan. Deze Boodschap is nog steeds actueel: sta dus niet alleen naar de
hemel te staren, maar probeer in beweging te komen, als je vervuld bent van Jezus' Geest, ga dan aan de slag, steek je handen
uit de mouwen met aandacht voor medemensen met pijn en verdriet, met armoede, machteloosheid, kortom met mensen in de
problemen, en voor liefde voor elkaar, probeer een beetje 'hemel op aarde' te bewerken.Zijn vrienden staarden Jezus na tot
dat een wolk Hem aan hun ogen ontrok, deze wolk had een dubbele betekenis: de wolk was altijd al een symbool van God's
aan wezigheid in die tijd. Voor zijn vrienden met het een moeilijke en droevige dag zijn geweest, nu zij besefte dat Jezus voor
goed bij hen weg was. Dat maakt iedereen in zijn leven ook mee, als een dierbare is heengegaan hebben we daar ook moeite mee,
en worden ook droevig daarvan, maar net als bij de vrienden van Jezus, vervaagt na verloop van tijd allerlei beelden en herinneringen.
Jezus ging naar God zijn Vader, maar waar woont die, en waar is de hemel? Het is een vraag die al heel oud is, met antwoorden als:
hier boven, ergens in de ruimte, voorbij de maan de sterren, en de zon. Maar God is overal, op alle plaatsen op aarde waar Hij 'thuis'
mag zijn, waar Hij God mag zijn, en waar Hij zich thuis kan voelen, en daar is ook de hemel. Waar voelt God zich thuis? Daar waar
mensen niet alleen voor zichzelf leven, maar waar ze in de voetsporen van zijn Zoon Jezus, ook voor anderen leven, en alles doen om
goed en lief te zijn te zijn voor anderen. Laten we met Hemelvaartsdag vieren dat door de hemelvaartvan Jezus, de hemel en aarde
dichterbij elkaar zijn gekomen, en dat we niet vergeten dat Hij ons zijn Geest heeft beloofd, die ons zal helpen oom ook een stukje
hemel op aarde te brengen.
( preken.be + embe)
************************************************************************************************************************

Afscheid?


Is de Hemelvaart van Jezus een afscheid? Neen, het is geen afscheid,
want Hij verlaat ons niet. Integendeel, Jezus blijft werkzaam in ons.
Hij vraagt ons om zijn Blijde en Goede Boodschap verder te verkondigen,
en ermee aan het werk te gaan in onze wereld, en om met beide voeten
op de aarde te blijven staan. Hij blijft ieder van ons roepen en zenden,
om met zijn inzet zijn liefdevolle barmhartigheid aan elkaar door te geven.
Diegene die met Hem mee willen werken, zullen hiervoor de nodige bemoediging
en kracht ontvangen via zijn Geest, om van zijn opdracht werk te maken,
en proberen vrede te brengen, ook nu!
**********************************************************************

Vriendenkring


Jezus had een vriendenkring rond zich, zijn apostelen, en trokken samen op,
maar toen het met Jezus mis ging, waren zijn vrienden ver te zoeken, uit angst.
Later kregen ze weer kansen om het goed te maken, en zelf weer op pad te gaan,
om Jezus' Boodschap uit te dragen. Jezus had weer gebeden om eenheid onder
zijn vrienden, en eenheid en verbondenheid tussen hen en de mensen, Hij vond het
belangrijk, zodat ze zijn weg konden vervolgen voor de toekomst van zijn Boodschap.
Als wij ook samen een goede band met elkaar bewaren in onze geloofsgemeenschappen,
en openstaan voor elkaar in zijn Geest, dan blijft Jezus leven in ieder van ons.
*****************************************************************************

Meimaand - Mariamaand


Heer onze God, in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent:
Steeds weer op weg gaan naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien een sterke hoop en een hoopvolle toekomst verwachting.
En leer ons zien van dag tot dag wat het leven van ons vraagt.
******************************************************************

KanskaartIedere dag heb je een nieuwe kans om iets met je leven te doen
of iets in je leven te veranderen.

Iedere dag kun je veranderen door de bereidheid anders te kijken
naar en anders te denken over jouw leven.

Iedere dag heb je de mogelijkheid om een eenmaal ingenomen standpunt
te kunnen herzien.

Iedere dag is een geschenk van het leven dat jij mag gebruiken
en dat jij zin en betekenis mag geven.

Iedere dag kun je, gebruikmakend van je keuzevrijheid, kiezen voor
de dingen die jij wilt, wenst, leuk of belangrijk vindt.

Neem of maak tijd en ruimte voor dingen die je wilt, wenst, leuk of
belangrijk vindt. Geniet hiervan, iedere dag opnieuw.
****************************************************************

GebedjeLieve God,
Nog altijd vertellen mensen elkaar over Jezus, ook als is het lang geleden
dat Hij op onze aarde woonde. Wij luisteren graag naar de verhalen van Jezus,
ze helpen ons om te weten wie Jij bent, en wat Jij van ons verwacht.
Help ons om echt Jouw mensen te zijn.Archief preken