Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Negentiende zondag - 12 en 13 augustus 2023

Door het jaar - negentiende zondag


Toen de leerlingen Jezus op het meer zagen lopen,
raakten ze in paniek. Ze dachten dat het een spook
was. Maar meteen stelde Hij hen gerust:'Wees niet
bang. Ik ben het!'
(naar Matteüs 14,26)

overweging bij dit zondags evangelie


Als je je ogen en je hart, wijd openstelt, kan je Mij
ontmoeten in het gelaat van de arme - zegt God.
En misschien maakt die ontmoeting je angstig of onzeker.
Misschien kijk je op dat moment, veel liever de andere
kant op. Maar toch... je hoeft niet bang te zijn! In de ogen
van een zieke, of eenzame medemens, ben Ik het die je
aankijkt, en die een beroep op je doet. En Ik heb alleen maar
het beste met je voor, zodat je mag worden, wie je in
wezen bent: een mens naar mijn hart!
(uit: Een vuurwerk van tederheid"Erwin Roosen)
******************************************************

Stille kracht, onverwachte hulp


Geloven en vertrouwen hebben in God, is niet altijd zo vanzelfsprekend, ook als gelovige kun je soms
zwaar op de proef gesteld worden, na een slechte diagnose van een onderzoek. Matteüs maakt duidelijk
in zijn evangelie, dat een mens in een moeilijke situatie, met zijn geloof en moed toch stand kan houden.
Dit verhaal wijst niet zozeer naar de kracht van Petrus, maar naar de reddende kracht van Jezus. De
enthousiaste Petrus, wilde ook over het water lopen, net als Jezus, maar hij ging kopje onder, maar Jezus
steekt zijn hand uit naar Petrus, en redt hem van de verdrinkingsdood. Jezus zegt tegen zijn vrienden in
de boot:'Wees niet bang, Ik ben het', Hij brengt de storm tot bedaren, zodat ze vreedzaam verder kunnen.
Dat Jezus over de woelige golven kon lopen, wil zeggen dat Hij de kwade machten onder de voet heeft gelopen.
Ook aan ons wordt gevraagd, in moeilijke momenten, vertrouwen te hebben in God en zijn Zoon Jezus. Matteüs,
vertelt in zijn verhaal, over die boot op het meer van Galilea in de storm, het ging over het leven van Jezus.
Petrus de gedreven vriend van Jezus, wilde alles voor Jezus doen, maar hij blijkt maar een klein gelovig mens
te zijn, samen met de andere vrienden zijn ze door Jezus het meer opgestuurd, Jezus wilde graag even bidden,
tot zijn hemelse Vader, na de broodvermenigvuldiging en tot rust komen, in de nacht steekt er een flinke storm
op, en zijn vrienden werden bang als ervaren vissers. Ze dachten een 'spook' te zien , maar het was Jezus die over
het meer wandelde, en de storm tot bedaren kon brengen. Er zijn voor ons ook zoveel momenten, waarop je Jezus'
zijn hulp kunt vragen, als je vastgelopen bent in je leven, kun je Jezus vragen om verder te gaan. Brood des levens,
voedsel uit de hemel, wil Jezus zijn. Hij gaf in zijn leven heel veel mensen, weer kracht, om een nieuwe toekomst
in te gaan. Dat wil Hij ook voor ons zijn, een inspiratie, een bron van kracht, hoop en vertrouwen, en ook voor zorg
en aandacht voor elkaar, levend brood zijn, en een bron van kracht zijn voor anderen.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************

Jezus bij je


In het leven van elke mens, zijn er momenten van angst, radeloosheid
en wanhoop. Bij de vrienden van Jezus was dat ook, ook zij waren soms
bang en twijfelden. Maar Jezus, sterkte steeds hun vertrouwen, Hij bleef
bij hen, ook als hun geloof wat minder was. Jezus wees hen ook de weg.
Nu is Jezus ook onze leidsman, laten we het vertrouwen in Hem niet
verliezen, maar verstevigen, laten we zeker zijn, dat Hij ons de hand
blijft reiken.
(Martien)
******************************************************************

Geloven


Laten we getuigenis afleggen van ons geloof in Gods Woord, dat Hij ons
nabij blijft, in alle omstandigheden. Geloof dat je nooit alleen bent, dat
God bij je is en je Vader is.

Geloof dat God zijn Zoon Jezus, naar de aarde heeft gezonden. Geloof
dat Jezus is gekomen, om ons de weg van ons leven te wijzen.

Geloof dat de Geest van Jezus, in ons leeft en werkt. Geloof dat je onder
de mensen, niet alleen bent, dat je om je heen een geloofsgemeenschap
hebt, waartoe je ook wilt behoren. Geloof dat Jezus bij je is, vandaag
en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen.
*****************************************************************

Ik ben het


Blijf ons toefluisteren, God, telkens wanneer angst het wint van vertrouwen,
telkens wanneer liefde het moet afleggen, tegen ongeloof. Vertel het ons,
elke dag opnieuw:'Ik ben het!. Je hoeft niet bang te zijn!'. En wil met ons
meegaan van de nacht, naar de morgen, van de duisternis naar het licht.
Geef ons de moed van Petrus, zodat ook wij uit onze dagelijkse boot durven
te stappen. En vergeef ons als onze twijfel, toch groter blijkt dan ons geloof.
Reik ons uw hand, gevuld met tederheid en liefde.
(Erwin Roosen)
*********************************************************************

Rozengeur en maneschijn


et is niet alle dagen, rozengeur en maneschijn, ook bij Jezus niet. Na de brood-
vermenigvuldiging, was Jezus moe, Hij wil even weg van de mensenmenigte , en
wil zich even terug trekken op een berg, om te bidden en contact te krijgen met
zijn hemelse Vader, dit om nieuwe kracht en inspiratie te krijgen. Zijn vrienden,
zijn ondertussen in een boot, al het meer opgevaren, maar werden overvallen door
een stormwind, die hoge golven veroorzaakten. Ook al waren het ervaren vissers,
ze waren toch bang van het natuurgeweld, de hevige storm. Jezus liet hun echter
niet in de steek, Hij komt wandelend over het water naar zijn vrienden toe, en
stelt hun gerust:'Ik ben het, weest niet bang!'. Als Petrus, Jezus herkent, vraagt
hij aan Hem, om ook over het water te gaan lopen. Maar Petrus begint te twijfelen,
maar ondanks Petrus' twijfel, reikt Jezus hem zijn hand. 'Vertrouw op Mij', zei
Hij tegen Petrus. Vertrouwen wij ook op Jezus of zijn Vader, voor de uitgestoken
hand? 'Wees niet bang, Ik ben er voor jou in alle omstandigheden.'
( Martien)
*************************************************************************

15 augustus, Maria ten hemel opneming


Moeder Maria, mijn eigen moeder heeft mij van U verteld toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik wie U bent. Ik weet dat U een bron bent van gaven,
en dat U vele mensen die U hebben aangeroepen, hebt verhoord. Als ik naar uw
beeltenis kijk, gaat er een warmte van uit, als of U zeggen wilt:'Zeg maar wat je
in je hart hebt, en ik zal je bijstaan.' Men noemt U niet voor niets, de Moeder van
Altijddurende Bijstand.
( Toon Hermans)

Archief preken