Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week bij de tweede zondag door het jaar 13 en 14 januari 2018.

Preek van de week bij de tweede zondag door het jaar 13 en 14 januari 2018.
Andreas was een van de eersten die Jezus waren gevolgd.
Hij ging zijn broer Simon Petrus opzoeken en zei:
'We hebben de Messias gevonden!' en hij bracht hem bij Jezus.
( naar Johannes 1,40-42)

overweging bij dit zondags evangelie
Hoe wordt men leerling van Jezus
In deze zondagen door het jaar, beleven we Jezus' openbaar leven met Hem.
Deze keer horen we opnieuw Johannes de Doper, die vergezeld van enkele leerlingen, waaronder Andreas
hun aandacht vestigt op Jezus die in zijn omgeving rondwandelt.
Hij zegt: 'Daar gaat het Lam van God,of Dienaar Gods'. Dat betekent zoveel als: 'Daar moeten jullie zijn'.
De leerlingen luisterden en volgden Jezus, die op zijn beurt vraagt aan hen: 'Wat zoeken jullie?'
Andreas gaat vervolgens zijn broer Simon halen en zegt tegen hem: 'Wij hebben de Messias gevonden'.
Petrus en Andreas voelden zich geroepen, en zijn de eerste leerlingen volgens de evangelisten.
Ik zelf zal ook mijn eerste stap voor mijn roeping moeten zetten, niemand kan dat voor mij doen.
Ouders, vrienden kunnen verwijzen naar Jezus, maar die stap is mijn eigen werk.
Op een bepaald ogenblik van mijn leven sta ik persoonlijk voor Jezus, en ik kan ofwel Hem achterna gaan,
ofwel van Hem weggaan.
Dat kan de beslissing van mijn leven worden, maar die keuze maak ik zelf!
De apostelen hadden een zeker verlangen naar Jezus, en ik?
Wanneer ik de eerste stap heb gezet op de weg van mijn roeping, zal Jezus zich naar mij omkeren en vragen:
'Wat wil je?'Dat is het eerste woord dat Jezus spreekt in het evangelie van Johannes.
Jezus zegt niet: 'Ik ben blij dat je komt...Ik kan je gebruiken...'Neen!
Jezus wil mij verrijken en groter maken, laten geloven in de diepste krachten van mijzelf.

Dat is het begin van elke roeping, je vraagt je niet af: wat brengt mij dat, of wat kan ik ermee verdienen, wat heb ik eraan?
Maar het gaat om de zorg voor de andere mensen: wat kan ik voor een ander doen?
In dit evangelie van Johannes staat ook nog een andere mooie zin: 'Die dag bleven zij bij Hem'.
Als iemand Jezus gevonden heeft, dan moet hij zich ook bij Jezus aansluiten en proberen bij Jezus te blijven.
Als ik het over Jezus of God heb, dan heb ik de neiging om naar boven te kijken, maar daar is geen enkele reden voor.
God gaat niet schuil achter de wolken, is niet te vinden in de ruimte, God gaat ons verstand en onze taal te boven.
Nooit zal ik Hem kunnen bevatten of bewijzen, God is er om te zoeken, te vermoeden, God is er om je aan over te geven.
Ik kan beter naar binnen kijken , een ontmoeting met God speelt zich af in het binnenste van mij:
in mijn manier van leven.

( preken.be + embe)

Gebed
Niet in mooie woorden wordt Gij gehoord
Niet in druk doen worden wij u gewaar
Niet met blokletters wordt Uw naam geschreven
U, die wij beleven in 't stille lief, 't lege leed
in doen en laten van alledag en in 't vertrouwen dat er uit spreekt
voor tijd en eeuwigheid.

Archief preken