Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week bij de vijfde zondag door het jaar 03 en 04 februari 2018.

Preek van de week voor de vijfde zondagdoor het jaar 3/4 februari 2018

's Avonds, toen de zon was ondergegaan, brachten ze allen die ziek waren bij Jezus.
Heel de stad was samengestroomd voor de deur.
En Hij genas vele zieken van allerlei kwalen.
( naar Marcus 1,32-34)

overweging bij dit zondags evangelie

Waarom, waarom?
Gezondheid, welvaart, geluk, sommigen kennen niet anders, en gaat het voortdurend voor de wind.
Maar dan ineens kan er een storm opsteken: het kan beperkt zijn tot een lek in de waterleiding,
of een deukje in de auto. Of veel erger, na elkaar of alles tegelijk:
een ernstige ziekte hebben, je baan kwijtraken, verlies van een dierbare, een verbroken relatie, en nog veel meer.
Er is niet eens zoveel nodig om er volledig onderdoor te gaan.
Dan vraagt menigeen zich af: 'waarom moet mij dat overkomen'?
Aan wie wordt die vraag eigenlijk gesteld? Gelovig of niet gelovig, die vraag is voor God bedoeld.
Ineens wordt Hij voor de dag gehaald, terwijl velen beweren het geloof in God te hebben opgegeven
 omdat Hij niet aan hun goede verwachtingen schijnt te hebben voldaan.
Het heeft te maken met het geloof in een God zoals Hij niet is, die niet voortdurend ingrijpt in de natuurwetten,
in ons menselijk bestaan, in de geschiedenis die zich aan ons voltrekt.
Toch blijven we boos over onze ellende ook al weten we dat Hij het ons niet aan doet, maar op wie kunnen we anders boos zijn?
Misschien mag het wel een vorm van geloven genoemd worden.
Vandaag lezen we over een zeer gelovige man, Job genaamd, eerst mankeert hij niets,
 maar kort daarna overkomt hem van alles,
 en hij is dan ook kwaad op God en stelt dezelfde vraag die Jezus in uiterste nood ook aan zijn Vader stelt:
Mijn God, waarom heb je mij verlaten?
'Waar is mijn God nu'? Hij is er niet, maar toch weet Job dat zijn God niet de oorzaak is van zijn ellende,
 en dat Hij hem uiteindelijk nooit in de steek zal laten, al komt Hij de zaken niet eventjes voor Job rechtzetten.
Dat is de God zoals Hij zo vaak door mensen gemaakt wordt.
Job geeft de moed niet op, hij houdt vol, het is een gave van de geest, die hij nodig heeft om er weer bovenop te komen.
In het evangelie lezen we ook over genezingen, Jezus loopt met Petrus mee naar huis, want de schoonmoeder van Petrus was ziek.
Ze had koorts, Jezus geneest die vrouw weer en roept haar tot 'nieuw leven en dienen',
 om anderen van haar gezondheid te laten profiteren, door ervoor hen te zijn.
Daarna kwamen er veel mensen naar Jezus die allerlei soorten ziekten en gebreken hadden,
 een echte polikliniek, ze werden door Hem genezen.
Die genezingen zoals hier verteld, zijn tekenen, een herhaalde oproep tot geloof.
Waaraan Jezus telkens dan ook toevoegt: 'Houd goede moed, je geloof heeft je gered'.
Die oproep is er ook voor mij, ik mag als het erg tegenzit wel boos zijn op God, al is het nog zo onterecht,
maar houdt in het achterhoofd dat Hij niet de oorzaak is.
Gezondheid is zoiets geweldigs.
( preken.be + embe)
********************************************************************************************************************

Gebed
Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden, om sterk te worden.
Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om te leren oplossen.
Ik vroeg om voorspoed en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken.
Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen om te helpen.
Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen.
Zo ontving ik niets van wat ik vroeg, maar ontving ik alles wat ik nodig had.


 

Archief preken