Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week, Goede Vrijdag 14 april 2017

Preken in de Veertigdagentijd - Goede Vrijdag

Bij Jezus' kruis stonden ook zijn moeder en de leerling van wie Hij hield.
Hij zei tegen Maria: 'Daar is nu je zoon.'
En tegen de leerling: 'Daar is je moeder.'
Hij boog het hoofd en gaf de geest.
( naar Johannes 19,25-30)

overweging bij dit evangelie

Goede Vrijdag


Heer Jezus,
Vandaag wil ik stil verwijlen bij het leed dat Jou door mensen werd aangedaan.
Jij hebt veel tegenkanting en onbegrip ervaren.
Jouw liefde werd niet begrepen en daarom moest je uit de weg geruimd worden.
Jij werd verraden en in de steek gelaten door diegene die je dierbaar waren.
Jij werd onschuldig veroordeeld en moest zoveel vernederingen doorstaan.
Jij moet je wel eenzaam gevoeld hebben, verlaten door God en mensen.
Jij probeerde steeds mensen in hun nood nabij te zijn, nu stond je alleen.

Vandaag wil ik ook bidden voor de velen die nog steeds de weg naar Golgotha moeten gaan.
Voor de velen die bezwijken onder het kruis van ziekte en pijn, van honger en armoede,
 van oorlog en geweld, van uitsluiting en miskenning, van verslaving en eenzaamheid.

Blijf hen nabij.
Geef mij de kracht om hun kruis te helpen dragen.
( uit: Even bezinnen)

 

Archief preken