Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in de Veertigdagentijd - vierde zondag 13 en 14 maart 2021

Preek van de week voor de vierde zondag van de Veertigdagentijd – zondag- Laetare-halfvasten 13 en 14 maart 2021

Zoveel hield God van de wereld, dat Hij zijn Zoon heeft gegeven
om redding te brengen. Wie de waarheid doet, komt naar het licht,
zodat zal blijken dat zijn daden in God zijn gedaan.
( naar Johannes 3,16-17.21)

overweging bij dit zondags evangelie

Gods licht schijnt in het duister

De farizeeër Nicodemus van de tempel in Jeruzalem, die door de Joden echt gerespecteerd werd,
zocht Jezus eens op in de nacht, dit uit vrees om door anderen te worden opgemerkt. Nicodemus
wil Jezus graag eens wat vragen, want hij vindt Jezus een heel bijzonder iemand omdat Hij zoveel
goede tekenen doet. Jezus negeert hem niet, maar vraagt hem wel om zijn leven als het kan wat
aan te passen.'Ik ben het Licht' zegt Jezus tegen hem, 'blijf niet langer in het 'donker' staan,
maar kijk eens naar het licht in de wereld, dan kun je je leven veranderen en dan zal Ik er ook voor
jou zijn'. Jezus denkt vaak aan een nieuwe start, die iedereen kan maken in zijn gewone leven,
niet dat je dan opeens een 'heilige' wordt, maar dat je kijkend naar je levensstijl sommige
dingen eigenlijk anders moet aanpakken. Het zijn geen abnormale dingen maar bijv: dat je je
niet enkel richt op geld en gewin, maar ook op de medemensen waarmee je door het leven gaat,
en dingen die écht belangrijk zijn. In de persoon van Jezus is het licht in onze wereld gekomen,
maar wie de duisternis zoekt, blijft daar vaak ook in zitten, als je eerlijk en goed wilt leven,
vind je zelfs licht op momenten dat het donker in of rond je wordt. Het Licht kwam in de wereld,
maar de mensen hielden meer van de 'duisternis' dan van het Licht, zo schrijft Johannes in zijn
evangelie. Jezus is het Licht, maar velen vinden dat je dat licht niet nodig hebt, ze maken zelf
wel uit hoe ze hun leven inrichten, en dan heb je ook geen behoefte aan Jezus als evt. redder
of richting in je leven, ze voelen zich zonder Hem ook wel gelukkig. Jezus zegt volgens Johannes
in zijn verhaal:'Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven
zodat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.' Echter naar de wereld kijkend met al zijn ellende,
kun je je wellicht afvragen of onze wereld het goddelijk geschenk dat Jezus is, wel heeft aangenomen.
Die vraag kun je jezelf ook stellen: ben ik zelf wel blij en gelukkig met Jezus als goddelijk geschenk?
Hij is het 'Licht', het lichtpunt dat ook mij de weg kan wijzen die Hij zelf ook ging, en dat is ook de
weg naar zijn Vader en de weg van liefde, vrede, rechtvaardigheid en behulpzaamheid, maar ook een
steunpunt. Maar...ga je die weg wel, of ga je liever voor je zelf en meer en nog meer, en geef je niets
om anderen die je nodig kunnen hebben, want in deze maatschappij staat vaak geld, macht en aanzien
centraal.  En dat is wat Jezus nou bedoelt wanneer Hij zegt, dat er wel veel mensen houden van de
'duisternis' en niet zo bezig zijn met het 'licht'. Als mensen enkel aan zichzelf denken, wordt het
'duister', wordt zinvol leven onmogelijk, als ze echter wel aan elkaar denken en naar elkaar omzien
en voor elkaar zorgen, dan wordt het 'licht', en brengt geluk bij hen en bij jezelf. In deze veertigdagen-
tijd, kun je even de 'woestijn' van je leven intrekken om rust en stilte te zoeken, even weg uit de drukte,
gejaagdheid en oppervlakkigheid van je dagelijks bestaan, even leeg worden van wat je 'gevangen' houdt,
om te kunnen groeien in verbondenheid, wat nu zó belangrijk is een deze coronatijd.
(preken.be + Martien)
*******************************************************************************************

Onze Broeder

Jezus, onze broeder,
die uw hart opent voor alle mensen en uw leven met ons bestaan hebt verbonden,
wil ons bemoedigen en sterken overal waar wij gaan.
Blijf ons nabij in eenzaamheid en bij onbegrip.
Zie ons aan in uw ontferming wanneer wij gebroken werden en beschadigd.
Heel onze wonden wanneer wij verdrietig en ontroostbaar zijn.
Leer ons bovenal de goede weg van de liefde, en laat ons zo delen
in het licht van Pasen, alle dagen dat wij er mogen zijn.
***********************************************************************

Gebed

Eeuwige', Enige, God,
zoals een landschap zich ontvouwd, voor onze verwonderde ogen,
zoals een zachte bries ons overvalt, zo overkomt ons uw liefde,
telkens opnieuw, met stille overmacht.
Uw eigen Zoon hebt U ons gegeven, onze ogen zien het, ons hart weet het.
Wij vertrouwen ons aan U toe, in uw licht willen wij leven.
*****************************************************************

Gods nabijheid


God, geef dat ik in deze veertigdagentijd de andere echt kan ontmoeten.
Dat ik met een open houding de andere tegemoet ga.
God, geef dat ik in alle nederigheid en eenvoud mezelf mag zijn,
en mezelf leer aanvaarden zoals ik ben.
*****************************************************************

Op weg

Goede God,
U roept ons om op weg te gaan naar een nieuwe aarde, het 'Beloofde Land'.
Maar die weg is lang, en we vergeten vaak wat het doel is van onze levensreis.
Omdat we zo vaak met onszelf bezig zijn, zodat we het roepen van de mens
die met ons meegaat, niet horen.
God, breng ons in herinnering dat we elkaar nodig hebben in de 'woestijn',
die je in je leven kan meemaken.
Want alleen redden we het meestal niet.
Ga met ons mee, alle dagen van ons leven.
*********************************************************************

Jezus wordt gegeseld


Nog diezelfde avond werd Jezus in de Hof van Olijven gevangen genomen
en ter dood veroordeeld, omdat Hij zich Gods Zoon noemde, wat Hij toch werkelijk was.
De andere dag brachten ze Hem bij de Romeinse landvoogd Pilatus om te eisen,
dat hij Jezus zou laten kruisigen.
Pilatus vond geen schuld in Jezus, maar gaf toch bevel Hem te geselen.
De Romeinse soldaten namen toen Jezus mee, trokken Hem de kleren uit,
en begonnen Hem op de rug te geselen, wat ontzettend veel pijn deed.

Wat wij verdiend hadden om onze zonden, dat heeft Jezus voor ons willen verduren.


Archief preken