Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de 10e zondag op het feest van de H. Drie-eenheid 6 en 7 juni 2020


Preek van de week voor de 10e zondag door het jaar op het feest van de H. Drie-eenheid/ 6/7 juni 2020

Na zijn verrijzenis kwam Jezus naar zijn vrienden en zei:
'Maak alle volkeren tot mijn leerling. Doop hen in de naam
van de Vader, de Zoon en de Geest. Ik ben met jullie, alle dagen!'
( naar Matteüs 28,18-20  en Johannes 3,16-18)

overweging bij dit zondags evangelie

Drie personen en één God: hoe zit dat nu?


Hoeveel boeken zijn er al niet geschreven over het mysterie van de H. Drie-eenheid.
En hoeveel wijzer zijn we daarvan geworden? De grootste wijsheid is misschien net als de
grote Augustinus, ( die bisschop, theoloog, filosoof en kerkvader was in de vierde/vijfde eeuw),
te erkennen dat dit niet te doorgronden is. Het gaat hier om een gedeelte aan het einde van een
evangelie van Matteüs: Jezus vraagt aan zijn leerlingen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon
en de Geest. Dit feest van de H. Drie-eenheid staat niet veraf van ons eigen leven.

Jezus roept ons  in zijn blijde boodschap voortdurend op tot gemeenschap. Je ontmoet God waar mensen elkaar
respecteren en serieus nemen en elkaar niet afschrijven, en waar gewerkt wordt aan een bewoonbare en
vredevolle wereld. De Geest van God is ook werkzaam waar mensen zorgzaam omgaan met elkaar en onze aarde.
Ook ervaar je wat een kracht en inspiratie God is waar mensen elkaar 'het leven' terug geven. Die Blijde of
Goede Boodschap wat is dat eigenlijk? Deze is verkondigd door Jezus: dat wij mensen definitief verlost
kunnen worden van het kwade, en dat er een God is die ons liefheeft! Hoe weten we dat? Door profeten, maar
vooral door Jezus, die zo intens met Hem verbonden leefde dat wij Hem Zoon van God zijn gaan noemen.
Hoe kan ik zelf als eenvoudig mens dat Blije goede Nieuw verspreiden? Nou, Jezus schenkt je zijn Geest die
als je er voor open staat zal spreken en werken in je, dat lijkt allemaal eenvoudig, maar is het niet. In je
pogingen iets mee te geven van Gods liefde, bots je nogal eens op mensen die het niet raakt, meer materieel
denken. En toch is het wel uitdaging! Met Pinksteren vierden we als gelovige dat we de H.Geest ontvingen!
Merken anderen nu ook aan ons dat we 'begeesterd' zijn of hebben we het vuur van ons geloof op een waakvlammetje
gezet? Niemand heeft ooit God gezien.

Telkens als ik Hem probeer te omschrijven is Hij weer anders dan ik vermoede, de beeldvorming verandert naar
gelang je leeftijd en wat allemaal hebt meegemaakt. In de bijbel staat geen enkele omschrijving van God, het zijn
ervaringsmomenten van Hem in de menselijke geschiedenis, en ook van ons hoe we God ervaren hebben. Als je probeert te leven
met de hulp en inspiratie van de H.Geest, wordt je leven anders je wordt niet groter en sterker, intelligenter of zo,
maar het voelt soms anders. Je leven krijgt wat meer kleur, licht en warmte, je hebt meer moed en geniet meer
van de gewone kleine dingen in je leven, net zoals er ergens wat zonlicht opvalt. Het betekent niet dat je niet meer
ziek zult worden of geen tegenslag meer zult ondervinden of dat je opeens alles kunt, maar je krijgt a.h.w. een
ander 'gezicht' omdat er een ander licht op je leven valt, het licht van Gods liefde. Dat is het geheim van de Drie-
eenheid dat die zon altijd schijnt en dat mag je vandaag vieren! Je mag trots zijn op je geloof wat anderen er ook
ook van mogen denken, je staat er niet alleen voor": 'Ik ben bij jou, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.'
En wie krijgt zo'n garantie? Alleen God kan mij die geven, zelfs over de grens van de dood heen!
( preken.be + embe)
********************************************************************************************************

Verhaal van Augustinus

 
Heel lang geleden leefde er een grote geleerde en theoloog, Augustinus bisschop van Hippo, hij kende de hele bijbel,
en was veel met God bezig. Maar...één ding begreep hij niet, hij had in de bijbel gelezen dat God uit drie personen bestond:
Vader,Zoon en H.Geest. En toch bestaat er maar maar één God, en dat kon hij niet bevatten, jarenlang liep hij hiermee rond,
en bleef erover piekeren. Op een dag, het was mooi weer dacht Augustinus: 'Laat ik vandaag maar eens een strandwandeling
gaan maken. Je ziet dan de oneindige zee, en kun je daarbij goed aan de oneindige God denken die zee en land heeft gemaakt.'
Hij ging dus naar het strand en al wandelend dacht hij weer aan het grote geheim van God, tot hij opeens in de verte een
jongetje bezig zag die een kuiltje in het zand gegraven had, en met een emmertje op en neer liep naar de zee. Het jongetje
schepte telkens zijn emmertje vol water en liep terug naar het kuiltje, goot zijn emmertje leeg en liep weer terug naar de zee.
Toen Augustinus dichterbij kwam, bleef het jongetje gewoon heen en weer lopen om water te halen. Augustinus bleef verwonderd
naar het jongetje staan kijken;'Wat ben je eigenlijk aan het doen?'vroeg hij aan het manneke. 'Ik ben de zee aan het leegscheppen',
zei het jongetje. 'Ik ga de zee in mijn kuiltje scheppen.' Augustinus begon hard te lachen,'Maar dat kan toch helemaal niet,'zei hij,
die grote zee past toch nooit in jouw kleine kuiltje, die is véél te klein om de zee te bevatten.' Het jongetje gooit zijn emmertje weer
leeg en keek op waarop hij zei: 'U bent toch die grote geleerde Augustinus nietwaar?' 'U denkt toch heel veel na over God,en wilt toch
begrijpen dat Hij Vader, Zoon en Geest is en toch één God'. 'God is net als de grote zee, en uw verstand als dat kleine kuiltje in het
zand' vertelde hij, 'hoe kan die kleine mens nu die grote God helemaal begrijpen. Dat kan toch niet? ons verstand is tè klein om God te kunnen bevatten.' Augustinus stond perplex, en met verbaasde ogen staarde hij voor zich uit, toen hij weer rond keek, was het jongetje opeens verdwenen.
************************************************************************************************************************

Hoop

Geef elkander hoop, dan gaat alles goed,
geef elkander hoop als je elkaar ontmoet
niet met dure woorden een rede of een preek,
nee, zomaar bij de slager of in de apotheek
op een café-terrasje of in de bioscoop
als is het nog zo vluchtig, maar geef elkander hoop.
( Toon Hermans)

Archief preken