Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de 4e zondag van de Paastijd 21 en 22 april 2018

Preek van de week voor de 4e zondag van de Paastijd 21/22 april 2018

'Ik ben de goede herder', zei Jezus.
'Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.
Daarom heeft God Mij lief!'
(Lees ook naar Johannes 10,11-18)

overweging bij dit zondags evangelie
De goede herder

'Ik ben de goede herder'.
De Joden waren in die tijd gefascineerd door het herdersleven, ze waren zelf van oorsprong een volk van herders.
Abraham was een herder, Isaak, Jacob en David ook, herder zijn was geen beroep, het was geen vak, het was een leven.
De herder ziet het als zijn taak dat er geen enkel dier uit de kudde verloren gaat,
desnoods laat hij de negenennegentig achter om het ene verdwaalde, het verlorene te gaan zoeken.
Jezus zegt: 'Ik ben de goede herder', die korte rijke zin vertelt ons alles over Jezus: - 'Ik ben': een van de vele 'Ik- ben'-woorden in Jezus mond
( zoals: Ik ben het Brood van het leven, Ik ben de wijnstok, Ik ben het Licht in de wereld, Ik ben de weg, de waarheid en het leven...)
Wat Jezus tot goede herder maakt en zich onderscheidt van anderen is het 'kennen' van zijn schapen en het door hen 'gekend zijn'.
Jezus zegt: Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij, dit drukt bij uitstek de eenheid uit tussen Christus en de mensen.
Het gaat over een unieke band en over de eenheid van het 'in'- zijn.
Als herder heeft Jezus deze band met elk van zijn schapen, met elk van ons, Jezus verenigt in zich alle kenmerken van herderschap.
Iemand die samenbrengt en samenhoudt, zich over zwakke ontfermt, en de achtergeblevene opwacht en verder helpt,
zich zeer persoonlijk het lot van zijn schapen aantrekt, vooropgaat en leiding geeft met de zachte kracht van de liefde.
Het respect voor vrijheid is ook belangrijk, de herder laat verdwalen, maar haalt wel terug bij:
hij geeft de vrijheid om over de schreef te gaan en hij sluit je niet op.
De poort van de stal blijft open, en de leiding wordt niet met ijzeren hand gegeven.
Vanuit die hechte, unieke en vertrouwelijke band kan ik zijn stem aanhoren als een kompas in mijn leven, en hij staat wezenlijk achter mij.
In de kudde mag ik volop mezelf zijn, geborgen in de kudde vraagt het volgen van zijn stem, ook telkens het maken van bewuste keuzes.
Zijn stem roept mij om een vrij mens te zijn, vrij van wat me gevangen houdt, gewoontes, verwachting,...
en mij open te stellen voor een  groene weide van uitgestrekte mogelijkheden.
Jezus is mijn voorganger, Hij gaat voor mij uit, ook op de menselijke weg van lijden en verdriet, en om te zoeken naar het gelaat van God in mijn medemens.
( preken.be + embe)

*****************************************************************************************************************************************

God,
In mijn leven zijn er veel goede herders.

Er zijn goede herders die voor mij zorgen, als ik ziek ben, of verdrietig.
Er zijn goede herders naar wie ik opkijk, omdat ze een voorbeeld zijn van hoe ik graag zou willen leven.
Er zijn goede herders die me helpen bij het kiezen, me goede raad geven als ik het moeilijk heb.
Er zijn goede herders die me veel warmte en liefde geven, zelfs op momenten dat ik het niet verdien,
van hen krijg ik warme knuffels, tederheid en aandacht.
En U, mijn God, U bent al deze goede herders bij elkaar en nog veel meer,
zij geven me immers een beetje van wat U me oneindig geven kan.

 

Archief preken