Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de achtentwintigste zondag door het jaar 10 en 11 oktober 2020

Preek van de week voor de achtentwintigste zondag door het jaar op 10/11 oktober 2020

"De koning stuurde zijn dienaars weg om iedereen die ze tegenkwamen
uit te nodigen voor het bruiloftsfeest van zijn zoon.
De enige voorwaarde was dat ze feestelijk gekleed waren.'
( naar Matteüs 22,9-14)

overweging bij dit zondags evangelie

God nodigt iedereen uit, weinigen gaan daarop in!

Uitgenodigd worden op een feestje: iedereen vindt dat fijn, zeker als het gaat om een uitnodiging
die je niet verwacht had. Dan is je reactie:'Ha, mooi dat ze aan mij gedacht hebben en mij niet
vergeten zijn!' En dat is belangrijk: dat je niet vergeten wordt, dat iemand aan je denkt,
want dan is er een teken van een goede verstandhouding. We komen langzaam aan het einde van het
Matteüs -jaar deze keer weer een bekende parabel van Jezus over een koning die een bruiloftsfeest
houdt voor zijn zoon, en wederom houdt Jezus ons weer een spiegel voor. De dienaren van de koning
nodigen honderden mensen uit, maar niemand wil komen, ze hebben allemaal wel een smoesje of reden,
geen tijd of geen zin. Het zal duidelijk zijn wie die koning in dit verhaal is en welk feestmaal Hij geeft:
het is God de Heer, en het feestmaal is: dat Hij zijn Zoon Jezus naar onze wereld zendt om zijn Koninkrijk
van liefde en vrede te verkondigen en het voor te leven. Maar de leiders van het Joodse volk willen helemaal
niets met zijn Zoon en zijn feestmaal te maken hebben, en daarom zendt Hij zijn dienaren er opnieuw op uit,
maar deze keer naar de kruispunten van de wegen, alwaar ze zeker mensen zullen vinden die wél willen ingaan
op zijn uitnodiging. Als we dit verhaal vandaag proberen voor te stellen, dat weten we welke mensen die
dienaren op de kruispunten zullen tegenkomen. Het zijn mensen die niet weten waar ze naar toe moeten, vluchtelingen en mensen

die de weg zijn kwijtgeraakt, en hopen dat er iemand met ze mee zal gaan die de weg wél kent, maar ook mensen
die  moeten rekenen op hulp en aandacht van medemensen, of de richting kwijt zijn. Precies deze onzekere
mensen vol aarzeling en twijfel worden door de dienaren van God onze Heer uitgenodigd, want in zijn ogen
vindt iedereen genade en is ook iedereen belangrijk. Misschien zijn we ons daar niet direct van bewust, maar ook
wij staan nogal eens op zo'n kruispunt, geen kruispunt op de weg, maar een kruispunt in ons leven, en soms weten
ook wij niet waarheen of waar naar toe. We kunnen onzeker zijn, met bijv. problemen in het gezin, in je relatie,
met je gezondheid, op je werk of in je omgeving. Wat moeten we kiezen? We zijn misschien wanhopig omdat soms
van alles tegenzit, omdat we te maken hebben met ziekte en overlijden, of omdat je er alleen voorstaat omdat
niemand zich om je bekommert. Nou, op zo'n kruispunt waar we geen uitkomst meer zien, en waar we de weg niet
meer vinden, komt God onze Heer naar ons toe, en biedt Hij ons een heerlijk feestmaal aan in zijn Koninkrijk van
liefde, hoop, vrede en vertrouwen. We zouden het ons eens moeten voorstellen: een Koninkrijk van liefde en vrede,
dus een wereld zonder ruzie in het gezin, in de buurt en familie, op het werk of waar dan ook. Een wereld zonder
vluchtelingen, ongelijkheid, mishandeling, uitbuiting, verraad, zonder oorlog, terrorisme, wapens, kernwapens, mensenhandel,
onderdrukking en misbruik, wat een heerlijke wereld, maar het is nog steeds een 'droomfeest'.
Als het aan Jezus zou liggen, vieren we met elkaar een geweldig mooi bruiloftsfeest, waar iedereen welkom is,
kinderen en armen voorop, maar ook rijken, blanken en gekleurde mensen, anders geaarden, gescheiden of
samenlevend, gediscrimineerden, vluchtelingen en oorlogslachtoffers, onderdrukten en hongerlijders. Het is
jammer dat vele van ons dat wereldfeest niet mee willen vieren, hebben waarschijnlijk niets met God en geloof!
Aan de feesttafel zit al iemand die wel de moeite heeft genomen om te komen, maar in de ogen van God hoort deze
persoon er eigenlijk niet bij, Hij heeft liever dat deze vertrekt, deze persoon heeft nl. zijn 'feestkleed' niet aan,
het feestkleed van de ware vriendschap en daadwerkelijke liefde, daarom wordt deze buiten de deur gezet.
Laat ik dus maar blijven ingaan op de uitnodiging voor het feestmaal, dat niets meer hoeft te zijn dan bijv.
een bezoekje, opbeurend woordje, een luisterend oor of een hartelijke blik, maar ook een bloemetje of schouderklopje, 
kortom aandacht voor je medemensen, om er een heerlijk feest van te maken.
( preken.be + Martien)
*********************************************************************************************************

Jezus van Nazareth

Wat ons zo kan boeien in in Jezus van Nazareth, is zijn gewone manier van omgaan met mensen.
Jezus kon soms wel huilen als een klein kind, wanneer Hij in aanraking kwam met het intense verdriet
dat mensen soms kunnen hebben. Hij kon ook enorm geschokt zijn bij het zien van zoveel verwoesting,
ellende en afbraak om Hem heen. Dan liet Hij zijn tranen de vrije loop zoals op de Olijfberg.
Jezus was een mens met zijn passies, twijfels, verlangens en vragen, hoogte en dieptepunten,
goede en slechte tijden wisselden ook in Zijn leven af. Jezus was niets menselijks vreemd, Hij was aan
ons gelijk, behalve in de zonde. Jezus moet een kracht en charisma in zich hebben gehad die velen aantrok,
waarom zouden anders zoveel mensen Hem gevolgd hebben. Waarom wist Hij anders zoveel mensen enthousiast
te maken voor wat Hij hun en ons wilde zeggen. Wat was zijn grote kracht, waar leefde Jezus van?
Zijn grote kracht lag in de aandacht die Hij vooral had voor kleine eenvoudige mensen: een vader of moeder,
een klein kind, mensen die zich eenzaam en alleen voelden, mensen in nood, maar ook een tollenaar of hoer.
Het zijn niet alleen Gods lievelingen, ook Jezus ( de appel valt niet ver van de boom), vond dat juist die mensen
de meeste aandacht verdienen en vooraan mogen staan! Dat was de kracht van waaruit Jezus leefde:
geloven in mensen, ook al verkopen ze hun lichaam voor geld of drugs. Geloven en houden van mensen ook al zijn
ze geraakt door onrecht, verdriet of vastgeroest in haat, oordelend of vernielzuchtig. Jezus was er rotsvast
van overtuigd dat mensen niet zijn geboren om oorlogje te spelen, elkaar te haten of ruzie te maken.
Hij wist zeker dat elk mens geroepen is om 'Beeld van God' Zijn Vader te zijn.
***************************************************************************************************

Hij heeft me zwak gemaakt

Ik had God om kracht gevraagd om succes te oogsten;
Hij heeft me zwak gemaakt om mij nederigheid te leren.

Ik had rijkdom gevraagd om geluk te bezitten;
Hij heeft me arm gemaakt, zodat ik wijsheid zou verwerven.

Ik had een levensgezel gevraagd om niet eenzaam te zijn;
Hij heeft mij een hart gegeven om al mijn medemensen lief te hebben.

Nooit heb ik iets ontvangen van wat ik heb gevraagd;
maar ik heb alles gekregen wat ik had gehoopt.

Onder alle mensen ben ik de rijkst bedeelde.

Ik had gezondheid gevraagd om grote dingen te doen;
Hij heeft mij ziekte gegeven om betere dingen te doen.

Ik had macht gevraagd om in aanzien te zijn bij de mensen;
Hij heeft mij onmacht gegeven, zodat ik behoefte zou hebben aan God.

Ik had om dingen gevraagd die mijn leven zonniger zouden maken;
ik heb het leven gekregen, zodat ik met alle dingen blij kan zijn.

Haast ondanks mijzelf werden al mijn onuitgesproken gebeden verhoord.

( tekst in de wachtruimte van een revalidatiecentrum in New York, Amerika)
*******************************************************************

Gebed uit de nieuwe encycliek : 'Fratelli tutti', ('Allen Broeders') van onze paus Franciscus

Gebed tot de Schepper,
Heer en Vader van de mensheid, die alle mensen geschapen hebt met dezelfde waardigheid,
schenk onze harten een geest van broederlijkheid.
Inspireer ons tot een droom van een nieuwe ontmoeting van dialoog, van gerechtigheid en van vrede.
Stimuleer ons om een gezonde samenleving en een meer waardige wereld op te bouwen,
zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlogen.

Dat ons hart zich mag openen voor alle volkeren en alle naties van deze aarde,
om het goede en de schoonheid te herkennen die U in elk van hen hebt uitgezaaid,
om banden van eenheid te smeden, van gemeenschappelijke projecten, van gedeelde hoop.
Amen. ( paus Franciscus)


Archief preken