Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de achtentwintigste zondag door het jaar 12 en 13 oktober 2019

Preek van de week voor de achtentwintigste zondag door het jaar -C- 12/13 oktober 2019

'Ga u laten zien aan de priesters',
zei Jezus tegen de tien melaatsen die om hulp schreeuwden.
En onderweg werden ze genezen.
Maar slechts één van hen kwam terug om Jezus te bedanken!
( naar Lucas 17,12-16)

overweging bij dit zondags evangelie

Dank je wel zeggen maakt het leven mooi

We kennen de parabel van de barmhartige Samaritaan, één van de mooiste parabels van Jezus,
evenals ook het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw aan de put.
Samaria, Samaritanen, ze werden door de Joden niet gezien, zoiets als nu Israël en het Palestijnse volk,
er was dan wel geen oorlog, maar er waren voortdurend spanningen en de verhoudingen waren slecht.
Dan valt het des temeer op dat juist bij de Samaritanen bijzondere dingen gebeuren, deze keer niet
de parabel van een barmhartige Samaritaan, maar de geschiedenis van de dankbare Samaritaan.
Niet toevallig staat er in dit verhaal van Lucas dat het om tien personen met een huidziekte ( melaatsen) ging.
Tien was voor Bijbelse normen het minimum voor een representatieve groep, het morgengebed bijv.
kan in de synagoge enkel gezegd worden als er minimaal tien personen aanwezig zijn, tien biddende gelovigen
zijn representatief voor heel de mensheid. Zo ook staan tien zieken symbolisch voor allen die door ziekte,
armoede of uitsluiting onbelangrijk werden gemaakt.
Het is opmerkelijk dat mensen van wie je het niet verwacht toch bijzonder attent kunnen zijn, terwijl anderen
van wie je het wel verwacht het laten afweten, zo ook de melaatse Samaritaan die wel terugkeerde om Jezus te bedanken.
De ander genezen mensen waren van Joodse afkomst en vonden het prima zo, maar de genezen Samaritaan had duidelijk meer gevoel voor de ontvangen goedheid. Jezus stond niet zelf op een bedankje te wachten, maar Hij vond het fijn samen met de Samaritaan God daarvoor te bedanken, want Jezus was zich er van bewust dat heel zijn leven gedragen werd door God,
die Hem ook de gave van genezing geschonken had. Jezus koppelt het geloof van de Samaritaan aan het geloof in God,
die Jezus gebruikte als instrument om zijn liefde en genezende kracht zichtbaar te maken.
De bevestiging van deze Samaritaanse mens is, dat hij door zijn geloof in God uitstijgt boven het levensniveau van de andere
negen die 'genezen' zijn. De negen anderen vonden het blijkbaar niet nodig om Jezus te bedanken, ondank is gewoonlijk een uiting
van hardheid en hoogmoed, zij zijn zo vol van zichzelf dat zij niet meer zien hoezeer zij de ander nodig hebben.
Ieder mens heeft toch ontelbare redenen om dank je wel te zeggen, maar dikwijls vergeet ik dat, kan ik dank u wel zeggen,
wanneer een buur of vriend mij komt opzoeken of zomaar opbelt?
Er zijn zoveel mensen om mij heen die goed voor mij zijn, die mij nemen zoals ik ben, die ondanks alles van mij blijven houden.
Vind ik dat allemaal maar vanzelfsprekend of kan ik hen daarvoor ook danken, niet met een dank-u-wel uit beleefdheid,
maar met een welgemeend dank-u-wel dat uit mijn hart komt?
In onze maatschappij ervaren wij dat dankbaarheid een vergeten begrip aan het worden is, en toch zijn we allemaal wel gevoelig
voor een bedankje bij een dienst die je verleend hebt, iemand bedanken zegt ook veel over jezelf, je laat merken dat je die ander nodig hebt.
Er zijn zovele dingen die zó gewoon lijken, maar die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn, en waar ik God voor mag bedanken.
Zeker als christen zijnde: de wereld waarin ik mag leven, het dagelijks voedsel wat ik ontvang, de gezondheid die ik mag hebben, de naasten, vrienden en familie om me heen, kortom voor elke dag die ik mag ontvangen met alles wat me gegeven wordt.
Want alle goedheid die ik mag ontvangen komt uiteindelijk van God, dank U wel, goede God, omdat Gijzelf aanwezig zijt in die goedheid die ik van mensen mag ontvangen.
Dankbaarheid geeft diepte aan je geloof omdat je vooral ziet wat je hebt, en niet zozeer wat je mist. Mensen die zo geloven stralen
levensvreugde uit, dank je wel zeggen is van levensbelang voor jezelf, voor de ander en...voor God.
( preken.be + embe)
****************************************************************************************************************************

Gebed voor zieken
Je mag je een gelukkig mens prijzen, - als er mensen om je heen zijn - die je niet in de steek laten.
Je mag je een gelukkig mens prijzen, - als er hartverwarmende mensen om je heen zijn, -
mensen die je verdriet zien, - mensen die je ook optillen en opbeuren, - mensen van wie ook hoop uitgaat -
omdat ze je niet vergeten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen - vanwege die mensen - die je een glimp doen opvangen -
van het menslievende Gelaat - van de Heer.
( Marinus van den Berg)

 

Archief preken